Zapojte se. I vy můžete ovlivnit vnímání duševně nemocných

Obrázek: nudz-small

Tento týden jsme si připomínali Světový den duševního zdraví, letos zaměřený na duševní problémy na pracovišti. A to i z důvodu, že v České republice je tento problém opomíjený. Podle zjištění vědců z Národního ústavu duševního zdraví se navíc lidé s duševními potížemi potýkají se stigmatizací a předsudky. „Naše předchozí výzkumy potvrdily, že pouze 19,6 % lidí v Česku by bylo ochotných mít za spolupracovníka člověka s duševním onemocněním,“ upozorňuje PhDr. Petr Winkler, vedoucí výzkumného programu Sociální psychiatrie NUDZ. Právě odborníci z NUDZ chtějí téma více otevřít české veřejnosti, proto připravili dotazník, který můžete vyplnit i vy a reálně se tak zapojit do diskuse o duševním zdraví v Česku.

Problém související s duševním zdravím na pracovišti je jak zdravotní, tak společenský i ekonomický. Ovlivňuje třeba i počet pracovních neschopností nebo přiznání invalidního důchodu. „Dle dat ČSSZ bylo v Česku jen v 1. pololetí roku 2017 ukončeno 22 648 případů dočasné pracovní neschopnosti pro duševní nemoci, které celkově zahrnovaly téměř 2 miliony prostonaných dní. Celkový reálný počet dní v neschopnosti z důvodu duševní nemoci je však vyšší, a to především z důvodu stigmatizace duševního onemocnění a související neochotě přiznat duševní problémy před zaměstnavatelem,“ vysvětluje Mgr. Lucie Kondrátová, z NUDZ.

Duševní onemocnění jsou tak fenoménem, který do pracovní sféry výrazně zasahuje. Podle dřívější studie Mgr. Miroslavy Janouškové, Ph.D. a dalších odborníků z NUDZ se duševní onemocnění ročně podílejí na celkovém počtu nově přiznaných invalidních důchodů zhruba 17 procenty a představují nejrychleji rostoucí příčinu pro udělení invalidního důchodu v ČR, mezi lety 2001 a 2011 se se podíl duševních onemocnění mezi příčinami invalidních důchodů téměř zdvojnásobil. Duševní onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou přiznání invalidního důchodu v ČR.

Stigmatizace se netýká jen pracovního prostředí

Téma je velmi důležité i pro to, že má upozornit na stigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Pomoci se stigmatizací by mohly preventivní programy – studie dokazují, že včasná prevence je účinná až v 50 % případů. Podpora duševního zdraví zaměstnanců je navíc prospěšná i pro zaměstnavatele - zaměstnanci v duševní nepohodě jsou totiž méně produktivní, mají častěji problémy s koncentrací a se schopností se rozhodovat.

Se stigmatizací se lidé nesetkávají jen v pracovním prostředí. Už dříve jsme přinesli rozhovor o životě se schizofrenií nebo jaké to je, mít depresi, a už vůbec ne jen v Česku. Bojovat proti stigmatizaci se rozhodla mladá fotografka, která dokumentovala svoji duševně nemocnou matku nebo mladá dívka, která skrze grafiky boří stigma na sociálních sítích.

Foto: Ilustrační foto Pixabay