Češi si přeposílají video ISIS. Podporují tak nechtěně jeho propagandu

Obrázek: video-isis-small

Pomocí e-mailů a sociálních sítí se na internetu šíří manipulace, hoaxy i jiné materiály, které mohou být součástí propagandy nepřátelských států i skupin. E-mailem se v současné době šíří video takzvaného Islámského státu s předmětem: Děti muslimů se školí v zábavním parku....POZOR DRSNÉ!!!. Tato teroristická skupina se snaží, aby se jejich odkaz rozšířil mezi co možná nejširší publikum. Propaganda IS má sloužit nejen k ospravedlnění jeho agrese vůči Západu, ale i k šíření strachu a nenávisti, radikalizaci mládeže a verbování nových bojovníků.

V posledních týdnech se pomocí přeposílání e-mailů šíří video, které patří do propagandy teroristické organizace Islámský stát. Na záznamu se objevují malé děti, které popravují na dětském hřišti zřejmě kurdské zajatce. V zájmu této teroristické skupiny je, aby se tyto materiály co nejvíce šířily a k tomu zneužívají online nástroje - e-maily i sociální sítě. Toto video se šíří v českém online prostoru v kontextu s muslimy. Je k němu připojen vyděšený komentář “To by měla vysílat ČT aby bylo jasné co nás jako nevěřící čeká, až tady budou vládnout oni !!!” Obavy z teroristické organizace jsou pochopitelné, je však třeba si uvědomit, že šíření těchto materiálů pomáhá teroristům a podporuje naplňování cílů ISIS.

Proti šíření propagandy bojují státy i soukromé firmy

Internetové nástroje jsou využívané nejen k práci, komunikaci a spolupráci milionů lidí, ale také zneužívané zločineckými a teroristickými skupinami. Teroristické skupiny zneužívají internet k organizování a komunikaci, ale také pro šíření svých myšlenek a rekrutování nových stoupenců. Celosvětově s nimi v online prostoru bojují jak vlády, tak soukromé společnosti. Například Facebook, Twitter, Google a společnost Microsoft v minulém roce oznámily, že v boji proti šíření propagandy teroristů spojí své síly. Plánují spolu sdílet informace o závadných materiálech extremistů a tím zvýšit rychlost jejich odstranění ze svého prostoru.

Závazek těchto firem je výsledkem dlouhodobých snah o eliminování neúmyslného šíření propagandy teroristů a rekrutování stoupenců na síti. Firmy dlouhodobě čelily kritice vlád, aby podobné praktiky účinněji potíraly.

Boj proti propagandě extremistických skupin je důležitý také pro EU

Jako hrozbu vnímá propagandu ze strany teroristických skupin, zejména takzvaného Islámského státu, i Evropská unie. Evropský parlament v listopadu 2016 schválil zprávu o strategické komunikaci a propagandě třetích stran. Podle zprávy slouží propaganda IS nejen k ospravedlnění jeho agrese vůči Západu, ale i k radikalizaci mládeže a verbování nových bojovníků. Boj s islamistickou propagandou dle ní musí být součástí komplexní regionální strategie zahrnující diplomatické, socioekonomické, rozvojové a protikonfliktní nástroje.

V České republice vzniklo od 1. ledna 2017 v rámci Ministerstva vnitra Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které se má mimo jiné soustředit na boj s dezinformacemi a propagandou.