Tvojelaska.cz – Unikátní seznamka pro hendikepované nabízí prostor a příležitost najít si partnerský vztah

Obrázek: michalsnehota-small

Michal Sněhota má diagnostikovanou Dětskou mozkovou obrnu získanou vlivem špatně vedeného porodu. „Chodím o francouzských berlích a částečně používám také invalidní vozík. S odmítnutím ze strany dívek a žen kvůli svému hendikepu jsem se setkal celkem často,“ popisuje peripetie se seznamováním. Dnes stojí Michal v čele nové seznamky Tvojelaska.cz, která je prostorem pro lidi s nejrůznějšími typy hendikepů. Ale nejen pro ně. „Tvojelaska.cz je určena všem lidem bez rozdílu zdravotního stavu a sexuální orientace,“ říká pro HFC Michal.

Za portálem stojí manželé Mertlovi, kteří vedou již jinou seznamku. Právě skrze ni se seznámili s Michalem Sněhotou. „Jak jsme v hledání vhodných protějšků úspěšní, v případě Michala jsme zjistili, že jakmile zmíníme, že má hendikep, všichni ho automaticky odmítají, jako kdyby pro ně vědomí hendikepu u protějšku bylo něco na překážku,“ vypráví Kristýna Mertlová a dodává: „Byl to pro mě trochu šok a zároveň výzva něco s tím udělat.“

tvojelaska1

Po seznámení touží všichni, ať už hendikep mají nebo ne

A tak vznikl nápad na seznamovací portál Tvojelaska.cz, na kterém mohou lidé s hendikepem za pomoci psychologů a vztahových koučů hledat svého životního partnera. A protože nejlépe se do potřeb svých klientů mohou vcítit ti, kteří se sami s nějakým hendikepem potýkají, napadlo Mertlovi nabídnout právě Michalu Sněhotovi, aby portál Tvojelaska.cz vedl. „Musím říct, že mě ta nabídka velmi překvapila, ale zároveň i potěšila a bez váhání jsem ji přijal,“ vzpomíná Michal Sněhota.

Právě s jeho velkým přispěním upravil Jakub Mertl svůj seznamovací algoritmus tak, aby odrážel požadavky a potřeby hendikepovaných, aby odrážel bariéry, na které při seznamování nejvíce naráží. Základem úspěšného seznamování však není jen algoritmus, ale především osobní práce s klienty. „Každému je věnována individuální péče a potřebná asistence s ohledem na typ postižení. Nabízíme jak služby vztahových koučů, kteří klientům pomáhají s tím, jak se efektivněji seznamovat, nebo s tím, jak se vyrovnat s odmítnutím, ale poskytujeme také poradenství v sexuální oblasti,“ vysvětluje pro HFC Michal Sněhota.

Odmítnutí ‚face2face‘ kvůli hendikepu je těžké

„V naší společnosti ještě stále panuje velké množství předsudků, mýtů a obav z toho, když se někdo nějakým způsobem odlišuje. Naprostá většina těchto ‚mýtů‘ se nezakládá na pravdě,“ popisuje pro HFC David Adamec, člen týmu Tvojelaska.cz a dodává: „Osoby s hendikepem už naštěstí neizolujeme v ústavech, jak tomu bylo v období komunistického režimu. Některé prvky chování však v naší společnosti stále přetrvávají, i když se situace za poslední roky výrazně zlepšila. Předsudky, ostych a obavy se však pořád objevují na obou stranách. To je to, co chceme změnit nebo alespoň pomoci situaci ještě více zlepšit.“

tvojelaska3

Předsudky a jakýsi odstup při seznamování připouští i Michal Sněhota. „Myslím si, a to nejen z vlastní zkušenosti, že je to dáno hlavně určitou sociální izolací. Ne všechny osoby s hendikepem mají to štěstí a možnosti sociálních kontaktů jako například já. Někteří lidé s hendikepem, ze subjektivních či objektivních příčin tráví svůj čas převážně doma. Chybí jim tím pádem kontakt s okolím, případně jsou v kontaktu pouze se svou komunitou tělesně postižených,“ říká a pokračuje: „To jejich možnosti poněkud omezuje. Nikde není dáno, že by se tělesně postižený nechtěl seznámit se ‚zdravou‘ slečnou a naopak. Na některé věci i přes snahy společnosti integrovat osoby s hendikepem nejsou lidé připraveni.“ On sám se setkával s odmítáním právě kvůli svého hendikepu a přiznává, že to nebylo jednoduché. „Odmítnutí jsem vnímal, zvlášť v situaci, kdy bylo vyřčeno ‚face to face‘, velmi špatně. Kluby a diskotéky od jistě doby k seznamování nevyhledávám. Sebevědomí člověka pak padá směrem k bodu mrazu a těžce se vrací do pohody.“ I tohle má podle týmu kolem Tvojelaska.cz seznamka změnit. 

Seznamka je zdarma a nabízí i další benefity

V České republice žije podle zakladatelů portálu více než 1 milión zdravotně hendikepovaných osob, kteří se setkávají s tím, že jejich hendikep je při seznamování překážkou. Zakladatelé říkají, že se snaží být přístupní všem, kteří mají zájem o seznámení a je jedno, jestli jsou hendikepovaní nebo ne. Novým klientům navíc nabízí pomoc nejen v prvních krocích, ale po celou dobu užívání portálu. Po domluvě jim je dispozici například psycholog, vztahový kouč nebo vizážistka.

Dbá se také na bezpečnost klientů. Klienti si sami zvolí, které informace o sobě chtějí uveřejnit a pro jaký okruh uživatelů mají být tyto údaje viditelné. Tvojelaska.cz garantuje bezpečnou komunikaci v rámci portálu, kterou klientům doporučují. „Zároveň nikoho neomezujeme ve způsobu komunikace,“ doplňuje Michal Sněhota. Seznamka jde do ostrého provozu a možnost registrace zdarma tak má opravdu každý. „Vzhledem k existenci unikátního párovacího algoritmu pracuje naše seznamka s vzájemnou shodou uživatelů, dle jejich předem daných preferencí,“ uz. 

Foto: Facebook Tvojelaska.cz