Teenagerům v některých dětských domovech chybí informace i soukromí. Edukační box usnadní komunikaci o sexualitě

Obrázek: img-8063-1

„Stále častěji nás kontaktují učitelky a učitelé základních škol, kteří nemohou pro své žáky najít vhodný kurz sexuální výchovy,” říká výkonná ředitelka organizace Freya Lucie Šídová. Freya – Institut sexuality a vztahů se zaměřuje na vzdělávání v pobytových zařízeních, kde žijí lidé se znevýhodněním, speciálních školách a dětských domovech. Právě tam realizovali před nedávnem rozsáhlý průzkum, který odkryl řadu problémů. Zájem o kurzy každoročně roste a kvalifikovaných odborníků se nedostává.

„Ve školách působí organizace Konsent. Nabízí workshopy pro 8. a 9. třídy a střední školy. Ve školách mohou působit i metodici a metodičky prevence proškolení v oblasti práce se sexualitou. Ale ne každá škola je má. Školy si tvoří Rámcový vzdělávací program, ale je na nich, jak témata spojená se sexualitou zpracují,” vysvětluje Lucie Šídová. Vzdělávání v oblasti sexuality se podle ní do škol teprve postupně dostává, bohužel bez jasně daných pravidel a obrysů. Většina škol toto téma prezentuje v rámci druhého stupně pod hlavičkou biologie, nauky o lidském těle, rozmnožování, antikoncepce nebo rizika pohlavních chorob. To ale není dostačující.

Informace chybí hlavně teenagerům v dětských domovech

Personál dětských domovů nemá podle průzkumu organizace Freya leckdy dostatečné kapacity ani odhodlání téma otevřít. Mladistvým také citelně chybí soukromí. Nemohou si přivést na pokoj partnera, a pokud ano, musejí mít otevřené dveře, aby byli pod kontrolou. „Pokud se dostanou do průšvihu, například otěhotní nebo se nakazí pohlavní chorobou, řeší to na vlastní pěst. Bojí se, že by byli z domova přemístěni jinam,” poukazuje na jeden z problémů Lucie Šídová. V některých domovech je podle ní dokonce určováno, zda si děti mohou či nemohou v pubertě holit nohy, aby si neublížily. Neučí se, jak fungovat ve vztazích ani jak pečovat o sebe a své tělo. Nemají dostatek informací, což může vést k nepříjemným situacím. „Ale naše zkušenost je taková, že je téma zajímá a chtějí se mu věnovat. Ptají se, kdy za nimi zase přijedeme, protože některé informace v dětském domově nechtějí sdílet, bojí se, že se pak stanou veřejným tajemstvím,” dodává Šídová. 

Obrázek: 20231108-132031

Play it right

„Domnívám se, že českým školám chybí odborníci a odbornice na sexuální výchovu. Pedagogové často nemají kapacity se tématu věnovat nebo nevědí, jak na to. Pomoci by jim měl náš edukační box,” říká Šídová. Na stáži v Norsku navštívila spolu s kolegyněmi partnerskou organizaci RVTS Øst, která působí jako vzdělávací instituce pro norské odborníky v tématech násilí, traumatu a duševního zdraví. Ve spolupráci s Univerzitou KRUS (Vysoká škola a vzdělávací středisko vězeňské služby) vyvinula vzdělávací box. Ten pracovníky organizace Freya oslovil natolik, že požádali o práva na vydání v České republice. Po devíti měsících slaví úspěch: „Do Norska jsme se ještě vrátili a prošli školením pro práci s boxem, kterého se zúčastnili i zástupci některých dětských domovů. Bylo pro nás důležité od nich slyšet, že je to nástroj, který využijí v praxi. Všichni se těšíme, až ho budeme mít a používat.”

Plni odhodlání tak před pár dny založili na dárcovské platformě znesnáze21 sbírku, která by se zlepšením kritické situace mohla pomoci: „Výtěžek sbírky bude celý věnován na tvorbu vzdělávacího boxu, jehož cílem je usnadnit komunikaci o sexualitě. V anglickém jazyce se jmenuje Play it right a pro českou verzi stále hledáme název. Nástroj se zaměřuje na bezpečné otevírání dialogu v oblastech, které jsou v dnešní době aktuální: nastavení hranic v oblasti sexuality, vnímání sebehodnoty, prevence sexualizovaného násilí, vztah ke svému tělu, souhlas a nesouhlas, kybernásilí a další témata relevantní pro dospívající a mladé dospělé ve věku 12 až 25 let,” vysvětluje výkonná ředitelka Lucie Šídová. 

Vzdělávací box obsahuje přibližně 1000 karet s otázkami, postupy a návody, jak s boxem pracovat, a konkrétní popis jednotlivých skupinových a individuálních setkání. Metodika se také věnuje aktuálním tématům v oblasti sexuality, které rezonují společností a o kterých by vzdělávající měli mít relevantní informace. Nedílnou součástí rozhovoru mladého člověka s osobou, která ho tématem provází, je práce s emocemi. Proto box také obsahuje antistresové kostky a teploměr pro znázornění pohody či nepohody během dialogu.

Obrázek: img-8088-1

S dětmi mluvme o sexu odmalička

V úvodu zmiňované kurzy organizace Freya jsou určené také rodičům, kteří pečují o dítě se znevýhodněním. Ti mohou využít i odborné sociální poradenství, které je zdarma. Pro ostatní rodiče pořádá workshopy organizace Konsent, jež vydala knihu Děti to chtěj vědět taky, v níž se mohou rodiče inspirovat. „Důležité je mluvit s dětmi o sexualitě od útlého věku. Tím jim ukazujeme, že je to běžné téma, které patří do života, a že se nás mohou ptát bez rozpaků. Navíc budujeme vztah důvěry. Dítě to pak má mnohem jednodušší, když zažije nepříjemnou situaci. Snadněji se také svěřuje s intimními věcmi, když se o nich učí mluvit odmalička,“ připomíná Lucie. 

Je podle ní také důležité vytvářet vhodné prostředí pro diskusi o tělesné bezpečnosti. Vysvětlovat dítěti, že by mělo mluvit s rodiči o nežádoucím doteku nebo nepříjemné situaci. „Je nutné učit děti o bezpečnosti na internetu, vysvětlit jim rizika spojená s online interakcemi a sdílením informací. Je ale také důležité najít rovnováhu mezi ochranou a důvěrou, aby se děti cítily podporované, ale ne omezované,” uzavírá.