Švýcarsko: Základní informace o azylové politice

Obrázek: svycarsko-small

Švýcarská prezidentka Simonetta Sommarugová představila ve druhé polovině září Evropské unii rozhodnutí Spolkové rady Švýcarska o připojení se k programu EU o rozdělení uprchlíků přijetím až 1500 osob. K tomu navýší Švýcarsko přímou finanční pomoc na částku 70 milionů CHF.

Stručně zpracovat téma švýcarského „uprchlického“ systému je nelehké, téma je velmi obsažné. Předpokladem pro jeho pochopení je porozumět životu v samotném Švýcarsku, vzít v úvahu pár čísel a statistik. To nám umožní přemýšlet a uvažovat v souvislostech.

Švýcarská konfederace

 • je federalistický, demokratický stát s 8,1 miliony obyvatel
 • má nejvyšší podíl cizinců v Evropě (1,8 milionů - 23,3 %)
 • je rozdělena na 26 nezávislých jednotek (kantonů)
 • má 4 úřední jazyky - němčinu (64 %), francouzštinu (22,6 %), italštinu (8,3 %) a rétorománštinu (0,5 %)
 • má porodnost vykazující 1,5 dítěte na ženu
 • má svobodu náboženského vyznání - katolíci (38,2 %), evangelíci (26,9 %), islám (4,9 %) - velká část švýcarských muslimů pochází z Balkánu a Turecka, 21,4 % je bez vyznání

Švýcarský politický systém

Dělba moci třemi

1. Federace (Bund) s kompetencemi v oblasti mezinárodních vztahů, národní obrany.
2. Kantony s kompetencemi v oblasti soudnictví, policie, školství, zdravotnictví. Kantony mají vlastní ústavu i zákonodárství.
3. Obce - více než 23000 obcí, které odpovídají za samosprávu, kulturu a životní prostředí.

Výkonná moc

Výkonným orgánem státní moci je Federální rada, která v určitých případech plní funkci hlavy státu. Federální rada sestává ze sedmi členů. Od roku 1998 je volen na jeden rok jeden z členů Federální rady do pozice prezidenta Federální rady. Prezident ani viceprezident nesmí být po ukončení mandátu znovu zvolen. Prezident je vůči ostatním členům v pozici prvního mezi rovnými s výkonem čestných funkcí. Nemá pravomoci jako např. rozpustit parlament nebo jmenovat členy vlády. Federální rada je volena na zasedání obou komor Federálního shromáždění.

Zákonodárná moc

Vykonávána dvoukomorovým Federálním shromážděním:

 • Národní rada - komora složená z 200 poslanců, reprezentuje obyvatele jakožto obyvatele celé země
 • Rada států - komora složená ze 46 poslanců, zastupuje občany jako obyvatele kantonů

Přímá demokracie

je systém umožňující občanům vyjádřit se ke změnám parlamentu nebo návrhem ke změnám ústavy. Občané jsou povoláni přibližně 4x ročně, aby se vyjádřili svým souhlasem nebo nesouhlasem k cirka 15 otázkám. Účast se pohybuje pod hranicí 40 %.

Sociální aspekty

 • Sociální jistoty si stojí nejvýše v Evropě.
 • Zdravotní systém je jeden z nejdražších na světě.
 • Výše zdravotního pojištění: Pojištěný platí měsíčně prémie zdravotní pojišťovně. Výška prémií se výrazně liší dle kantonu a dle dané pojišťovny. Průměrně se pohybuje okolo 270 CHF. Tato částka zahrnuje prémii a další výdaje spočívají ve spoluúčasti každého pojištěnce. Pokud jste uzavřeli smlouvu s výší spoluúčasti 1000 CHF (tzv. franchise), hradíte výkony do částky 1000 CHF vy. Po dosažení této hranice přejímá platbu pojišťovna, pojištěnci zůstává pak spoluúčast „jen“ 10% a to do částky 700 CHF.
 • Běžná pracovní doba je 41,7 hodin týdně.
 • Pracující lid vykáže ročně 7,7 miliardy odpracovaných hodin a vydělá si průměrně 76 CHF na hodinu.
 • Mateřská dovolená trvá 14 týdnů, matka po tuto dobu pobírá 80 % původního platu.
 • Úroveň cen ve Švýcarsku v roce 2012 překročila o 52 % ceny EU.

Průměrná mzda v soukromém sektoru je 6118 CHF hrubé mzdy. Patrné jsou rozdíly dle dané branže.

Průměrný příjem švýcarské domácnosti v roce 2011 činil 9604 CHF. Následuje ukázka průměrných výdajů průměrné domácnosti.

Sociální výdaje, daně, pojištění 2646  CHF 27,5 %
Jídlo a nealko nápoje 649   CHF 6,8 %
Nájem a energie 1475  CHF 15,2 %
Jízdné 768   CHF 8 %
Volný čas 616   CHF 6,4 %
Komunikac 177   CHF 1,8 %
Možná úspora 1209 CHF 12,6 %

*Údaje z roku 2011

Také ukázka cen největšího supermarketového řetězce Migros uvádí průměrné ceny. Následující nákup zde pořídíte za:

380 g chleba 2,60 CHF
1 kg cukru krystal 1,10 CHF
1 kg kuřecího masa (švýcarského původu) 13,50 CHF
200 g másla 3,80 CHF
6 ks vajec (švýcarského původu, chov slepic na podestýlce) 2,50 CHF
1 litr plnotučného mléka 1,70 CHF
2,5 kg brambor (švýcarského původu) 3,70 CHF
 

Součástí identity maloobchodní společnosti Migros je zákaz prodeje alkoholu a tabáku. Odnože společnosti jako např. Migrolino alkohol ale nabízí. Cena 0,5 l piva ve skleněné láhvi je 1,60 CHF, krabička 20 ks cigaret stojí 8,20 CHF.

Pár dalších čísel spojených se životem ve Švýcarsku: 

Cena jízdného na trase Bern - Curych (2. třída) 50 CHF
Cena vstupenky do kina (11. řada) 18 CHF
Cena točeného piva 0,3 l 3,70 CHF
Cena za 1 oběd -men 17 CHF

Cena večeře

30 CHF

Švýcarsko jako místo pro azyl 

Výraz azyl pochází z řeckého asylon a je výrazem pro útočiště. V dané souvislosti si zaslouží být neopomenut Henry Dunant. Ženevský rodák je otcem myšlenky o založení agentury humanitární pomoci ve válce a smlouvy, kterou by byla uznána neutralita této agentury a povolena humanitární pomoc ve válečné zóně. První návrh vedl ke zřízení Červeného kříže. Druhý vedl k přijetí první Ženevské smlouvy. V roce 1901 získal Henry Dunant první Nobelovu cenu míru.

V roce 2014 požádalo o azyl ve Švýcarsku 23 765 osob. V ČR si v tom samém roce podalo žádost o azyl 1156 osob. Celkový počet osob nacházejících se na území Švýcarska s uznanou žádostí o azyl ve stejném roce byl 34 724, předběžně přijatých osob bylo 28 641.

Azylové řízení

Podání žádosti

Ten, kdo hledá ve Švýcarsku ochranu, musí podat žádost jednomu z center SEM (Státní migrační úřad). Zde je žadatel o azyl registrován, vyfotografován, jsou mu sňaty otisky prstů, musí odevzdat průkaz totožnosti. Následují první dotazy, zjišťují se důvody, které vedly k podání žádosti o azyl. Potvrzuje se identita žadatele, například formou jazykového testu. Posléze následuje rozhodnutí o dalším postupu. Na základě indicií je pak žadatel o azyl transferován do příslušné země EU nebo následuje detailní výslech v jednom z center SEM.  Žadatelé, jejichž žádost nelze dostatečně rychle zpracovat, jsou přiděleni jednomu z kantonů. Obdrží průkaz typu N, který platí jako průkaz identity.

Výslech

Je nejdůležitější součástí azylového řízení. Během něj musí žadatel detailně vyprávět, z jakého důvodu se rozhodl svou zemi opustit. Odevzdá všechny dokumenty, které vlastní (policejní předvolání, soudní rozhodnutí, lékařské testy, fotografie) a které jsou v dané souvislosti relevantní. Výpovědi jsou protokolovány, přeloženy a žadatel je na závěr potvrdí svým podpisem. Pokud při prvním výslechu není možné objasnit všechny body, následují další.

Rozhodnutí

Neuznání žádosti = žádné další prověření žádosti o azyl nastává v případě kdy:

 • žadatel ve Švýcarsku nehledá ochranu, ale jeho potřeby jsou výhradně ekonomického nebo zdravotního rázu
 • když je za azylové řízení zodpovědný jiný stát
 • pokud se žadatel může vrátit do země, ve které má zaručenou ochranu nebo do země, kde mu již vízum uděleno bylo

Neudělení azylu

Nastává, pokud žadatel nepředložil dostatečný počet důvodů pro udělení azylu anebo jsou důvody nevěrohodné či nedostatečné.

Poskytnutí azylu

Osoba, které je azyl poskytnut obdrží průkaz B a cestovní průkaz dle předpisů Ženevské konvence. Rodinní příslušníci (manžel/ka, neplnoleté děti) smí přicestovat do Švýcarska.

Předběžné přijetí - status utečence

V některých případech jsou žadatelé o azyl uznáni jako utečenci, status je jim dopřán jen předběžně. Tato situace může nastat v případě, kdy dotyčný může být pronásledován jen z důvodu vycestování ze své země nebo se obává pronásledování v domovské zemi z důsledku činnosti vykonávané v exilu. Pojmenování „předběžné“ je v tomto případě zavádějící. 90 % všech předběžně přijatých zůstává ve Švýcarsku trvale. Tento status je problematický. Dotyční žijí roky v časem limitované situaci a zůstávají závislí na sociální pomoci. Obdržení pracovního povolení je závislé na úvaze úřadů, většina zaměstnavatelů se mylně domnívá, že „předběžně přijatí“ zůstanou ve Švýcarsku opravdu jen předběžně. Rodinní příslušníci mohou přicestovat nejdříve po 3 letech a pouze při splnění určitých podmínek.

Předběžné přijetí  -  status cizince

V některých případech žadatel o azyl neuspěje, smí ale zůstat v zemi s výše uvedeným statusem. Situace nastává např. v případě závažné nemoci.

Umístnění a péče

Spadá do kompetence jednotlivých kantonů. Osoby, u kterých se předpokládá delší pobyt, a osoby, které jsou výdělečně činné, žijí ve vlastním bytě, stejně jako osoby s uznanou žádostí o azyl. Žadatelé o azyl mají nárok na sociální výpomoc, obdrží zákonem určené minimum. Obvykle je žadateli o azyl uděleno místo v kolektivní ubikaci (uprchlický domov, tranzitní centrum). Zde musí z 8-9 CHF na den pokrýt následující výdaje: jídlo, hygienické potřeby, telefon, ošacení, jízdné. Pokud žijí žadatelé v centru, které poskytuje jídlo, obdrží pak kapesné okolo 3 CHF denně.                                                              

Finanční podpora žadatelů o azyl se pohybuje o 20-40 % níže, než jak je tomu u osob se švýcarským občanstvím. Osoby s pozitivním výsledkem azylového řízení pobírají stejné sociální příspěvky jako občané Švýcarska. Výše sociální pomoci se liší dle ustanovení jednotlivých kantonů.

Pracovní možnosti

V prvních 3 až 6 měsících je žadatelům a azyl zakázáno vykonávat pracovní činnost. Mimo to smí žadatelé pracovat jen v oblastech s nedostatkem pracovních sil (pohostinství, stavebnictví, zemědělství). Pracovní povolení obdrží ale jen tehdy, pokud se na dané místo nepřihlásil žádný občan Švýcarska nebo osoba s platným pracovním povolením.

Žadatelé o azyl jsou zavázáni splácet zpět výdaje spojené s azylovým řízením a dávky sociální pomoci. Jen velmi málo žadatelům o azyl se podaří v prvním roce najít práci.

Zdroje: Zdroj 1, Zdroj 2, Zdroj 3.

Také

 

 

ukázka cen největšího supermarketového řetězce Migros uvádí průměrné ceny. Následující nákup zde pořídíte za: