Škola, kde inkluze nevzbuzuje negativní emoce. Jak je to možné?

Obrázek: lacnov-small

Na první pohled obyčejná škola. Za dveřmi základní a mateřské školy ve Svitavách – Lačnově však reálně probíhá jev, o kterém se diskutuje a který vzbuzuje spoustu emocí. Inkluze. Svitavská škola vzdělává děti z rozmanitých prostředí a s odlišnými potřebami. „Museli jsme na svou stranu získat především rodiče. Vyžaduje to mnohdy komunikovat empaticky. Znamená to někdy i zajít k rodičům domů, vypít s nimi kafe a probrat jejich problémy,“ říká ředitelka školy Radoslava Renzová.  Jak škola s rodiči spolupracuje a jaké vzdělávací metody používají učitelé ve výuce?

lacnov 4Na první pohled návštěvníka zaujme malá modrá budova, které také zdejší neřeknou jinak než modrá škola. Tato malotřídka je zřizována městem a její unikátnost tkví v tom, že kombinuje nejrůznější metody učení a razí otevřený inkluzivní přístup vůči žákům i rodičům. Stačí otevřít vchodové dveře a člověka upoutá množství barevných obrázků na stěnách, fotky dětí či cestovatelské deníky z celého světa; na schodech jsou v barevném provedení vylepena čísla a písmena s popisky v angličtině. 

Každé ráno začíná společným velkým kruhem, kdy se všechny děti a učitelé sejdou společně v tělocvičně. Děti sedí společně s učiteli na polštářcích na zemi. Pozdraví se a zhodnotí, co zažili v posledních dnech. Dneska mají narozeniny dva kluci, tak jim všichni písničkou popřejí hodně zdraví a nakonec dostanou i hobla. Děti sdílejí, co je nejvíc ve škole baví, a jejich schopnost samostatně vyjádřit svůj názor, respektovat se vzájemně a neskákat si do řeči opravdu udivuje.  „Nejvíce mě baví, že můžeme ve škole hlasovat“, říká jedna žačka. Po dvaceti minutách se rozprchnou do svých tříd na vyučování.

lacnov 2

Paní ředitelka Radoslava Renzová nám v soukromí vypráví, že její začátky ve škole nebyly jednoduché. „Museli jsme na svou stranu získat především rodiče. Vyžaduje to mnohdy komunikovat empaticky. Znamená to někdy i zajít k rodičům domů, vypít s nimi kafe a probrat jejich problémy,“ říká Radoslava Renzová. Tento individuální přístup se rozběhl s příchodem nových učitelů. „Nejdříve jsme byli bráni jako vyloženě romská škola. Postupně si nás začaly rodiny samy vyhledávat, až máme dnes naplněnou kapacitu. Dnes k nám jezdí děti i z 20 kilometrů vzdálených obcí“, vysvětluje s nadšením paní ředitelka.

Děti, rodiče a učitelé se scházejí v průběhu roku na společných akcích, jako jsou noci s Andersenem, zahradní slavnosti, divadelní představení připravené dětmi, návštěvy Seniorcentra atd. Někteří rodiče se přidají ke svým dětem i na zahraniční exkurzi do Británie. Paní ředitelka prozrazuje, že učitelé se pravidelně školí, mají supervize a neustále na sobě pracují.

lacnov 3

Ve třídách děti postupují například podle metody profesora Hejného nebo Feuersteinovy metody, která u nich rozvíjí kognitivní funkce. Pedagogové jsou proškoleni v metodě Respektovat a být respektován. „Respektovat“ znamená opustit mocenský, manipulativní přístup ve výchově a vzdělávání a vymezovat tolik potřebné hranice jinými, respektujícími a přitom účinnými způsoby. Značnou roli zde hraje příprava v mateřské škole, které je součástí základní školy, a kde se děti pomocí her učí procvičovat jemnou a hrubou motoriku, učí se spolupracovat s ostatními v kolektivu a pěstovat tvořivost.

V hodině angličtiny na základní škole si děti střídavě povídají, poslouchají rodilého mluvčího z rádia a čtou si o aktuálních zajímavostech. Každé dítě má svou složku, kam zakládá všechny své výtvory. Na konci školního roku každé dítě portfolio od třídního učitele dostává s sebou domů. V žákovské knížce se vyjímají pravidla chování, na jejichž přípravě se žáci sami podíleli a nakonec si je i sami vypsali. Jsou tak všem denně na očích. Děti si samy píší slovní hodnocení a dostávají jej současně od učitele. Rodičům dává signál, jakou látku jejich ratolesti probrali, v čem vynikají a kde mají ještě prostor pro zlepšení.  Hodnocení učitel adresuje přímo žákovi jako dopis.

lacnov 1

Lačnovské základní škole se úspěšně daří pěstovat v dětech schopnost jednat samostatně a zodpovědně. Učí je dávat a přijímat zpětnou vazbu, respektovat druhé lidi a obhajovat vlastní názor.  To jsou dovednosti, jež jsou v dnešním světě velmi potřebné.

Foto: ZŠ Svitavy Lačnov / Petr Vrchota