Z úřadu práce nebo věznice na pracovní trh? Rubikon se snaží obtížnou situaci změnit. A daří se

Obrázek: rubikon-small

Pavel a Martina neměli příliš valnou pracovní minulost. Pavel byl nezaměstnaný už pět let a má zápis v rejstříku trestů pro opakovanou majetkovou a násilnou trestnou činnost a zanedbání povinné výživy. Martina nepracovala nikdy, a navíc byla odsouzena za zanedbávání povinné výživy svých pěti dětí, z nichž žádné nemá ve své péči. Oba se na doporučení zapojili do aktivit organizace Rubikon Centrum, která úspěšně zapojuje dlouhodobě nezaměstnané do pracovního trhu. Během prvního roku projektu Komplex sociální a pracovní rehabilitace se vrátilo do běžného pracovního života 17 klientů.

„Příčiny nezaměstnanosti se často opakují - málo vhodných pracovních míst, trestní minulost, nízká finanční gramotnost a exekuce, prakticky u každého klienta mix všeho, jen v jiném poměru,“ vysvětluje manažer pobočky Rubikon Centrum Milan Roháč.

Pavel i Martina se do Komplexu sociální a pracovní rehabilitace zapojili na Chodovsku, kde spolek Rubikon spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování. Již více než rok zde pomáhají lidem znovu najít motivaci k práci, snížit zadluženost i vyhledat vhodné zaměstnání.

rubikon 1

17 lidí našlo práci

Míra nezaměstnanosti v Chodově je podle dat Českého statistického úřadu 7,2 %, což je téměř o čtyři procenta víc, než je celorepublikový průměr. Ještě vyšší je však nezaměstnanost u osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách, kterých má Chodov hned několik. Příčinami nezaměstnanosti jsou nejčastěji nedostatečná poptávka zaměstnavatelů po málo kvalifikované či nekvalifikované pracovní síle, záznam v rejstříku trestů, zdánlivá nevýhodnost legálního zaměstnání i nízká finanční gramotnost a život na dluh.

„V rámci spolupráce s Agenturou se nám podařilo zajistit financování aktivit v oblasti sociálního a pracovního začleňování na tři roky. I když práce s klienty je někdy velmi náročná, dosahujeme u některých velkého posunu v přístupu k zaměstnání a daří se i spolupráce s firmami,“ dodal Milan Roháč. Během prvního roku projektu Rubikon oslovil 96 lidí a již zmiňovaným 17 z nich se podařilo najít práci. Cílem aktivity je vybavit kompetencemi potřebnými pro uplatnění ve společnosti minimálně 55 lidí.

rubikon 4

Pavel je v práci spokojen

Pavel i Martina se po úvodní schůzce s pracovníkem Rubikon Centra zapojili do pracovního a dluhového poradenství a nastoupili na tréninková místa jako uklízeči veřejného prostranství. Zprvu pracovali velice dobře, ale později se ukázaly rezervy v kvalitě odvedené práce. Bylo třeba s nimi více pracovat, dávat otevřenou zpětnou vazbu a posilovat jejich motivaci. Díky pracovníkům projektu se výkon obou opět zlepšil, ubylo stížností, přibylo pochval. 

Pavel po získání zkušeností na tréninkovém místě nastoupil do pracovního poměru u jedné z velkých chodovských společností. V práci je velice spokojen a zaměstnavatel si jeho výkony chválí.

rubikon 3

Martina po ukončení tréninku spolupráci přerušila a je stále nezaměstnaná. V letošním roce jí byl uložen trest obecně prospěšných prací, který by měla vykonat v Rubikon Centru. Bude tedy nadále pracovat na zlepšení kompetencí. Díky Pavlovým pravidelným příjmům však došlo k celkovému zlepšení finanční situace a pár se mohl přestěhovat z nevyhovujících podmínek do pronajatého bytu.

Zaměstnávat lidi se záznamem v rejstříku trestů je společensky odpovědné

Rubikon Centrum vytváří i další programy na pomoc lidem s kriminální či dluhovou minulostí. Do programu Zaměstnanost se například v roce 2016 zapojilo 272 klientů a každému čtvrtému se podařilo najít práci. Z více než 250 zapojených do programu Zadluženost nyní polovina úspěšně své dluhy splácí. Změna je viditelná také na pracovním trhu. Podle zjištění Hospodářských novin se již firmy méně bojí přijmout lidi s podmínkou či bývalé vězně. Například firma Arriva Services v průběhu posledních let zaměstnala zhruba 15 až 20 lidí s trestní minulostí. Podle předsedy představenstva Petra Čiháka s nimi má dobré zkušenosti, obvykle jsou to lidé, kteří si práce váží. “Zaměstnávat lidi se záznamem v rejstříku trestů je společensky odpovědné,” myslí si Čihák.

rubikon 5

Ilustrační foto: Rubikon Centrum