V Ostravě otevřela ordinace pro chudé a lidi bez domova

Obrázek: ordinace-lide-bez-domova-small

Pro lidi bez domova může být z nejrůznějších důvodů složité získat zdravotní pomoc. Jejich zdravotní stav je přitom často vzhledem k životní situaci horší  než ve většinové populaci. Stále častěji se také stávají oběťmi psychického a fyzického násilí a sexuálních útoků. „Zejména při terénní práci vidíme fakt, že bezdomovectví je problém sociálně-zdravotní. Většina bezdomovců na ulici má zdravotní problémy. Buď se stali bezdomovci kvůli zdravotnímu handicapu, nebo vlivem života na ulici došlo k nevratnému poškození zdraví,” říká Andrea Pekárková, lékařka Armády spásy. V prvním týdnu letošního roku proto otevřela  Armáda spásy ordinaci praktického lékaře pro chudé v Ostravě. Jejím cílem je efektivně řešit problematiku bezdomovectví v rámci komplexního přístupu.

Pacient se zde může nejen zaregistrovat  v ordinaci praktického lékaře, ale také využít hygienického zařízení a svoji životní situaci konzultovat se sociálním pracovníkem. „Také poskytujeme zdarma služby, které nejsou hrazeny z pojištění. Výpis z dokumentace, vstupní prohlídky do zaměstnání, zdravotní průkazy, to pomáhá klientům při řešení sociální situace. Ale jako nejdůležitější vnímáme to, že se u nás cítí vítáni, přijati, pochopeni a že se obnovuje jejich lidská důstojnost,” popisuje Pekárková. Armáda spásy předpokládá, že během prvního roku ordinaci využije až 500 lidí bez domova.

ordinace lide bez domova 2

Podle průzkumu Ministerstva práce a sociálních věcí se počet lidí, kteří žijí na ulici, odhaduje na téměř 70 tisíc osob. Necelých 120 000 dalších osob je ohroženo ztrátou bydlení. Jejich zapojení do systému zdravotní péče může být obtížné. Někteří lékaři například tyto pacienty v ordinaci neradi vidí, případně je odmítají  ošetřit. Podle výzkumů se v Česku s odmítnutím lékaře setkalo nejméně 13 procent lidí bez domova i přesto, že odmítnutí ošetření je dle právníků nezákonné.

„Ano, slyšel jsem o takových případech. Někteří lékaři bezdomovce do ordinace skutečně neberou," uvádí pražský praktický lékař Jan Jelínek. „Někdy se bezdomovec domáhá služby či péče, na kterou nemá nárok, jindy ale lékař jednoduše nezvládne situaci kvůli hygieně pacienta – není asi moc příjemné vyměňovat po každé návštěvě nemytého člověka veškeré povlečení, prádlo a větrat, zatímco polovina pacientů z čekárny uteče," popisuje Jelínek. V nemocnicích sice akutní případy vždy přijmou, problém nastává při propuštění s následnou péčí, kterou bezdomovci na ulici nemají.

V Česku chybí dostatečná zdravotní péče pro lidi bez domova

Zdravotní péče poskytovaná v terénu prozatím nefunguje dostatečně systematicky. Proškolených pracovníků je málo a komplikované je i financování ze strany poskytovatelů sociálních služeb. Velmi omezeně je poskytována také zdravotní prevence. Uvedené problémy mohou být ještě prohlubovány kritickým názorem společnosti na lidi bez domova.

„Podle našeho přesvědčení chybí v Česku dostatečná zdravotní péče pro lidi bez domova. Jejich zdravotní stav se tím dál zhoršuje, protože neexistuje prevence ani léčení včas. Zůstávají pak v daleko horším stavu a potřebují možná i nákladnější péči, aby se z toho mohli dostat," říká  ředitel sociálních služeb Armády spásy Jan F. Krupa.

ordinace lide bez domova 4

Ordinace praktického lékaře pro chudé v Ostravě

V prvním týdnu letošního roku proto otevřela Armáda spásy ordinaci praktického lékaře pro chudé v Ostravě. Ta bude poskytovat  zdravotní péči pacientům s omezeným přístupem ke zdravotní péči. Podobné ordinace již fungují v Praze a Brně. V nich bylo v minulém roce ošetřeno přes dva tisíce pacientů. Armáda spásy předpokládá, že během prvního roku provozování se do ordinace v Ostravě zaregistruje až 500 lidí bez domova. Ordinace bude sloužit také sociálně vyloučeným, osamělým seniorům i klientům azylových domů.

Motivační balíčky

Pacienty budou k účasti na preventivní lékařské prohlídce motivovat také Motivační balíčky. Lidé bez domova se dozví od terénních pracovníků, že při návštěvě praktického lékaře dostanou po preventivní prohlídce přímo v ordinaci balíček se stravenkou na nákup potravin, vitamíny či nocleženkou. Koupí motivačního balíčku pro lidi bez domova můžete přispět ke zlepšení zdravotního stavu člověka i vy.

ordinace lide bez domova 6

Efektivní a komplexní řešení bezdomovectví

Cílem ordinace je efektivně řešit problematiku bezdomovectví v rámci komplexního týmu – lékař, sestra, sociální pracovník, terénní pracovník a dostupnost ambulantních a pobytových služeb. Pacient se zde v rámci komplexního přístupu může nejen zaregistrovat v ordinaci praktického lékaře, ale také využít hygienického zařízení (sprchy, čisté oblečení) a svoji životní situaci konzultovat se sociálním pracovníkem.

„Poskytnutím zdravotní péče a řešením závažných zdravotních potíží můžeme předejít ztrátě schopnosti pracovat. Například včasným ošetřením ran na dolních končetinách předcházíme amputaci dolních končetin. Mimoto součástí motivačního balíčku může být i nocleženka, kterou poskytujeme také v případě zdravotních potíží a pomůžeme tak klientovi překonat těžké dny,” vysvětluje Andrea Pekárková pro HFC. „Také poskytujeme zdarma služby, které nejsou hrazeny z pojištění. Výpis z dokumentace, vstupní prohlídky do zaměstnání, zdravotní průkazy, to pomáhá klientům při řešení sociální situace. Snažíme se jim předepisovat léky bez doplatku nebo přímo poskytnout některá léčiva, která nejsou hrazena. Ale jako nejdůležitější vnímáme to, že se u nás cítí vítáni, přijati, pochopeni a že se obnovuje jejich lidská důstojnost,” dodává.

ordinace lide bez domova 5

Již v prvním týdnu fungování ošetřili v ordinaci v Ostravě 55 pacientů. Dvacet pacientů také obdrželo  motivační balíček. „Jeden muž středního věku přišel do ordinace právě na základě nabídky motivačního balíčku. Byl celkově vyšetřen a naočkován proti tetanu. Během prohlídky jsme si všimli zaníceného prstu na noze. Sám na to vůbec neupozorňoval a až posléze přiznal, že ho to trápí několik měsíců. Zjistili jsme, že má i oteklou nohu a zvětšenou uzlinu v třísle. Ošetřili jsme ho, dali antibiotika a doporučení na chirurgickou ambulanci. Snad to dobře dopadne. Kdyby nebyl motivován balíčkem, pravděpodobně by vůbec nedorazil a řešení problému odložil,” popisuje pro HFC Andrea Pekárková.

Přínos projektu pro celou společnost

Očekávaným a dlouhodobým dopadem tohoto projektu je zlepšení zdraví celé populace včetně úspory finančních prostředků nejen v resortu zdravotnictví. Projekt také významně přispívá k řešení stávající situace bezdomovectví v Česku.

ordinace lide bez domova 1

„Dopad na společnost celkově vidím v oblasti ekonomické. Jednak prevence a včasné řešení problémů je levnější než péče o komplikované stavy natož invalidizované jedince, jednak čím lepší zdravotní stav, tím větší šance na návrat do společnosti a pracovní uplatnění,” vysvětluje pro HFC Andrea Pekárková. „Další přínos je pak v prevenci šíření infekčních chorob do většinové populace. Například za první dva týdny jsme podchytili dvě podezření na svrab a jednu infekční hepatitidu C,” doplňuje.

„Řešení sociální situace bezdomovce se ve většině případů neobejde bez řešení zdravotních komplikací a obráceně platí, že špatný zdravotní stav bezdomovce se nedá efektivně vyřešit bez zlepšení sociální situace,” uzavírá  Pekárková.

Foto: Armáda spásy