Málokdo má rád, když diskuze přeroste v hádku. Existují taktiky, jak se eskalaci vyhnout

Obrázek: spolecna-5

Lidé mívají v poslední době obavy z diskuze s člověkem s úplně jiným viděním světa. Naše zkušenosti z minulého ročníku Česko si povídá ukazují, že to jde. A je možné si takovou diskuzi užít. Jako výbavu do letošního ročníku jsme pro vás připravili pár diskuzních tipů.

1. Snažte se o skutečné porozumění

Pozorně poslouchejte, co ten druhý říká, a snažte se pochopit jádro toho, co sděluje. Až domluví, stručně shrňte, co jste slyšeli. Můžete například říct: „Pokud to správně chápu, říkáte, že…“. Tak si můžete být opravdu jistí, že jste pochytili to, co váš diskuzní partner považuje za klíčové. 

2. Držte se témat

Ve víru diskuze mají lidé tendenci náhle měnit téma nebo ze sebe naráz vysypat mnoho různých názorů. Tak se ale původní myšlenka vytratí dřív, než ji můžete probrat do hloubky a opravdu se k ní vyjádřit. Nenechte se tak strhnout. Usměrňujte diskuzi a reagujte otázkami, například: „To už mluvíte o něčem jiného. Můžete mi nejdřív vysvětlit, co jste myslel tím, když jste řekl…?“

3. Pokládejte otevřené otázky

Otevřenými otázkami dáváte najevo, že máte upřímný zájem porozumět úhlu pohledu vašeho diskuzního partnera. Jsou také základem další diskuze na osobní i kontextové úrovni. Nejdůležitější otázka tedy zní: „Proč si myslíte, že…?“

Obrázek: van-csp-ctverec
Obrázek: pavel-csp-ctverec

4. Najděte společnou řeč

V každé diskuzi a s každým člověkem lze najít společnou řeč. Dejte jasně najevo, když s názorem druhého souhlasíte. Vytvoří to pozitivní atmosféru pro další diskuzi a pomůže najít bod, v němž se vaše postoje začínají rozcházet. Možná se shodnete ve více bodech, než jste původně čekali.

5. Nepoučujte

Pokud svému diskuznímu partnerovi začnete dělat přednášku, dáváte tím najevo, že své znalosti považujete za nadřazené. Tím ho dostanete do obranné pozice. Nemoralizujte. Spíš pokládejte další otázky a navazujte osobní vazbu: „Stalo se vám někdy, že…?“

6. Zdůvodňujte své názory

Z pouhého střetu názorů, které si odporují, nic zajímavého nevzejde. Skutečná diskuze potřebuje, abyste vysvětlili, proč si určitou věc myslíte. Zdůvodňujte své postoje a chtějte to samé po svém partnerovi v diskuzi.

7. Snažte se vcítit

Netočte se zbytečně na zjevných slabinách v argumentaci vašeho protivníka. Snažte se každé jeho tvrzení vyložit v nejlepším možném světle a najít v něm to, co se ten druhý snažil sdělit – i když on sám není ve formulaci argumentů přeborník. 

Obrázek: michaela-csp-ctverec
Obrázek: anonym1-csp-ctverec3

8. Při kritice buďte věcní

Opravujte nepřesné informace. Poukazujte na rychlé závěry a přílišná zobecnění. Upozorněte na nekompletní a nekonzistentní oblasti v uvažování vašeho diskuzního partnera. Ale šetřete kritikou a vyhněte se otevřené konfrontaci.

9. Uklidňujte emoce, deeskalujte

Emoce někdy vřou. Dbejte na to, aby váš protivník nebyl vaší kritikou ponížen. Sáhněte občas k vtipu nebo ironii a mluvte o svých pocitech i pocitech vašeho diskuzního partnera. Řekněte třeba: „Je jasné, že tohle téma vás/mě rozpaluje do běla.“ Nejdůležitější je zachovat klid a zbytečně „nevylítnout“.

10. Změňte perspektivu

Diskuzi často víc než rozdílné názory znemožňují odlišné morální postoje. V takovém případě může pomoct, pokud se na věc zkusíte podívat z perspektivy vašeho diskuzního partnera a představíte si, jak byste argumentovali na jeho místě. Říká se tomu „přerámování“. 

Více informací o diskuzní akci Česko si povídá 2023 najdete zde.