První výsledky Česko si povídá: Potká se 210 dvojic, účastníci si nechtějí povídat s lidmi z jiné generace

Obrázek: cesko-si-povida-vysledky

Diskuzní akce Česko si povídá se v ČR konala poprvé. Jejím smyslem bylo dostat k jednomu stolu lidi opačných názorů, aby si spolu popovídali a zjistili, zda si ještě umíme naslouchat. Rychlá a mnohdy anonymní komunikace na sociálních sítích nás totiž pouze uzavírá do názorových bublin a znemožňuje nám vést kultivovanou diskuzi s někým, kdo má odlišný pohled na svět. Na devět otázek týkajících se témat, která nejvíce rozdělují českou společnost, umístěných v článcích na zpravodajských a publicistických webech odpovědělo celkem 6193 lidí. Polovina, konkrétně 3222 z nich, se rozhodla projít celou registrací do Česko si povídá až do posledního kroku a zařadit se mezi ty, z nichž pak speciální algoritmus sestaví dvojice na základě dvou parametrů: co nejodlišnější názory a bydliště do 30 km od sebe.

Kdyby se dnes opakovalo referendum, hlasovali byste pro vstup ČR do EU?
Ano 72 %  Ne 28 %

Měli by lidé s vyššími příjmy platit vyšší daně?
Ano 59 % Ne 41 %

Mají­ se děti s postižením učit ve stejné třídě s ostatními dětmi?
Ano 50 % Ne 50 %

Mělo by být očkování proti covid-19 povinné?
Ano 29 % Ne 71 %

Měli bychom se místo Západu orientovat spíš na budování silné středoevropské identity (V4)?
Ano 38 % Ne 62 %

Myslí­te si, že Romové jsou zvýhodňováni v českém systému sociálních dávek?
Ano 56 % Ne 44 %

Byli byste ochotni věnovat pár procent svých příjmů na opatření­ proti klimatické krizi?
Ano 58 % Ne 42 %

Mají děti z chudých a z bohatých rodin stejné šance na vzdělání a pracovní uplatnění?
Ano 29 % Ne 71 %

Měly by se v Česku zakázat mešity?
Ano 40 % Ne 60 %

Mezi přihlášenými do Česko si povídá jednoznačně dominovali muži. Bylo jich 78 % oproti 20 % žen. Zbylá 2 % byli lidé, kteří své pohlaví nechtěli uvést nebo zvolili kategorii jiné. Podobně převažující zájem mužů o tuto akci jsme očekávali, protože se projevil i v Německu – to pro nás sloužilo jako vzor, protože tato akce jako Deutschland spricht v roce 2017 v redakci německého týdeníku Die Zeit vznikla a od té doby se koná každý rok. 

Průměrný věk registrovaných byl 44 let, což přesně odpovídá věkovému složení diskutujících v Německu. Nejvíce zastoupenou skupinou mezi českými účastníky byli třicátníci (25 %) a poté čtyřicátníci (21,2 %). Měli jsme radost, že akce přilákala i mladé lidi – účastníci ve věku 18 a 19 let tvořili 1,2 %. Otázky zaujaly i starší ročníky – 6,4 % lidí bylo nad 69 let. Z nich bylo dokonce 25 osob ve věku 80–88 let. Vzhledem k tomu, že se podobná akce dosud v Česku nekonala, měli jsme radost z počtu zájemců i jejich věkového rozložení. 

Obrázek: img-0186-jakub-leskota

Po očištění přihlášených zájemců o trolly a vtipálky nám zbylo 3 139 seriózních kandidátů pro diskuze. Z nich se pomocí algoritmu podařilo sestavit 1 470 diskuzních dvojic. V tuto chvíli naše role coby organizátora skončila a další kroky již byly na každém jednotlivci: potvrdit zájem o diskuzního partnera, jehož mu systém vybral, a domluvit se spolu na přesném čase a místě setkání. Ukázalo se však, že spousta účastníků nebyla s výběrem partnera spokojena nebo se jim od chvíle registrace změnila situace a neměli na diskuzní setkání čas. Nebo zkrátka ztratili odvahu potkat se s někým cizím a povídat si. 

„Musím se bohužel z diskuze omluvit, poslední dny byly pro mě psychicky náročné a upřímně teď nenacházím dobrou vůli i energii pro debatu s názorovým oponentem. (…) V posledních dnech jsem se nadebatovala a rozčilovala tolik, že na to už kašlu.“

„Po dlouhé a vážné rozvaze jsem se rozhodl, že se s tím partnerem setkat nechci. Jde o to, že jeho názory jsou úplně odlišné a z jeho odpovědí lze vyčíst, že je to člověk ublížený, kterému někdo něco upírá a stále někdo ubližuje.“

„O diskuzi nemám zájem. Vybrali jste mi 47letého kluka, ale já jsem si představovala, že dostanu nějakou paní mého věku.“

Z Německa jsme byli varováni, že získat potvrzení zájmu o setkání od obou partnerů současně se podaří u méně než poloviny sestavených dvojic. Nicméně v případě Česko si povídá byl výsledek ještě mnohem nižší, z párování vzešlo pouze 126 diskuzních párů, kde se obě strany skutečně chtěly potkat. Protože mnoho lidí zájem o setkání mělo, ale jejich partner nikoli, rozhodli jsme se těmto účastníkům dát ještě jednu šanci získat jiného partnera se skutečným zájmem o povídání. Z druhého kola párování vzešlo dalších 84 diskuzních párů, v nichž oba účastníci potvrdili zájem se spolu potkat. Celkem 210 dvojic tedy bylo připraveno diskutovat a lidé v nich na sebe navzájem dostali e-mailové adresy, aby spolu mohli začít komunikovat. 

Obrázek: 5f4007c2-52be-40c9-bb69-91570b896efc-david

Zatímco mezi lidmi, kteří se pouze zaregistrovali do Česko si povídá, dominovala věková kategorie od 30 do 49 let, skupina účastníků, kteří se propracovali až ke spojení s diskuzním partnerem, byla poněkud mladší. Opět v ní bylo nejvíc třicátníků (29,3 %), jimž ale sekundovali dvacátníci (22,4 %). Znamená to, že těmi, kdo opravdu šli do diskuzních setkání, byly mladší ročníky. Zejména lidé starší 49 let po přihlášení do Česko si povídá v mnoha případech ztratili odvahu nebo zájem a nedotáhli svoji přítomnost v projektu až do zdárného konce. 

„Vůbec se nechci scházet s nikým starším než 25 let. A 18. a 19. června stejně nemám čas.“

„Nemám zájem o navrženou diskuzi. Diskuzní partner je ve věku mé dcery a jeho rozdílné názory oproti mým zcela chápu. Diskuze o nich by asi nebyla zajímavá.“

„Mám zájem se setkat s mužem ve věku kolem 69–70 let, který má zájem o kulturu a vážnou hudbu. Děkuji.“ (seniorka, jíž algoritmus přiřadil 19letého partnera)

Spousta účastníků nás kontaktovala s tím, že vybraný diskuzní víkend se jim nehodí. Proto jsme rozvolnili pravidla a přestali trvat na termínu setkání 18. –19. června. Zároveň nás překvapilo, kolik lidí odmítlo setkání s vybraným partnerem z důvodu věku. Starší lidé odmítali mladší ročníky, mladší lidé zase odmítali diskutovat se seniorem. Diskuzi s velkým věkovým rozdílem rovnou odmítali jako nezajímavou nebo zbytečnou, protože si s tím druhým prostě nebudou mít co říct. Pouze jediný účastník nám napsal, že by preferoval partnera jiné generace, protože takové setkání by považoval za přínosnější než setkání s vrstevníkem. Tento oboustranný ageismus účastníků Česko si povídá je jedním z hlavních dojmů, které z projektu zatím máme. 

„Samozřejmě akceptuji mého diskuzního partnera, ale měl jsem zato, že by v dnešní rozjitřené generační době bylo podstatně výhodnější vybrat mi partnera z mladší kategorie do 45ti let. Já sám mám výborné zkušenosti s mladou generací, která – když chce diskutovat – nakonec přizná zkušenosti z prožitého života seniora a závěrem sdělí, že se jim to líbilo a něco jim to dalo. Takto jsem si myslel, že má oboustranně vyznít tato velmi příjemná a potřebná akce Česko si povídá.“ (Muž 72 let, dostal partnera muže 73 let)

V tuto chvíli se ještě řada diskuzních dvojic setkává a ti, kdo mají povídání již za sebou, vyplňují hodnotící dotazníky. Závěry, které z nich vyčteme, s vámi budeme později také sdílet. Dotazník je k vyplnění na tomto odkazu.