"Všechno je marné. Už nechci žít." Desítky seniorů volají o Vánocích na speciální linku

Obrázek: linka-senior-small

Osamělý muž volá kolem čtvrté hodiny. Cítí se zklamaný, celý život se snažil, a vždy to vyšlo vniveč – rodina, práce, všechno. Nemá to smysl a i teď je sám. Samota je zlá. Postupně se s pracovníkem linky pro seniory dostává i k tomu, co vše zvládl, co dokázal, co se povedlo. Nečekaně se muž loučí vtipem, kterému se smějí oba – pracovník i volající. To je jeden z příběhů Linky seniorů v období Vánoc. Ty jsou sice krásný, ale i emočně velmi náročný čas. A ne každý má to štěstí, že je může trávit s rodinou. Takovou skupinou jsou i osaměle žijící senioři. Především pro ně slouží pracovníci Linky seniorů vánoční služby. „Jsou jiné než ty všední. Přibývá hovorů bilančních, hovorů o nejbytostnějších přáních a hodnotách. Také přibývá smutku a objevují se i úvahy o smyslu života. Na druhé straně občas zavolají lidé, kterým Linka seniorů pomohla během uplynulého roku, podělí se o svůj osobní úspěch, popřejí pracovníkům hezké svátky,” říká vedoucí Linky Kateřina Bohatá z organizace Elpida, která ji provozuje. Za dobu své patnáctileté existence pracovníci Linky hovořili s více než 310 tisíci volajícími. U více než 170 lidí se jim podařilo rozptýlit plány na sebevraždu.

linka senior 1

Foto: Pixabay

„Proměna mezigeneračních vztahů za posledních třicet let způsobila, že ačkoliv staří lidé mají vnoučata či příbuzné, mohou se cítit osamělí. Z posledního sčítání domů, lidí a bytů jasně plyne, že více než 650 000 lidí starších šedesáti let žije v samostatných domácnostech. Pocit osamělosti má negativní dopad nejen na psychiku jedince, ale i na jeho fyzické zdraví,“ uvádí Elpida. Právě z toho důvodu je v době vánočních svátků dostupná Linka seniorů na čísle 800 200 007 - linka důvěry, která může od tíživé samoty ulevit. Funguje denně od 8 do 20 hodin, je zdarma a je určena jak seniorům, tak lidem, kteří se o ně starají, případně jejich blízkým.

linka senior 4

Foto: Elpida

Vánoce jako stres a marnost

„Odchodem do důchodu se změní sociální statut jedince, člověk přijde o mnoho ze svých dosavadních sociálních kontaktů, které považoval za samozřejmé. Senioři o své blízké vztahy obvykle dále přicházejí kvůli vysoké míře úmrtnosti osob nad 68 let či stále častější migraci mladé generace,“ popisuje Elpida. Téměř polovina domácností seniorů jsou domácnosti jednotlivců. Pocit osamělosti ale nemá dopad jen na psychiku, projevuje se i v jeho fyzickém zdraví. U osob starších 65 let podle Elpidy zvyšuje osamělost riziko předčasné smrti až dvojnásobně oproti těm, kteří mají dostatek sociálních kontaktů.

linka senior 2

Foto: Pexels

Ze statistik Linky seniorů vyplývá, že v období listopadu a prosince rapidně narůstá počet volajících, kteří se svěřují s tématem samoty či pocitu osamělosti. „Ti, kteří svou samotu vnímají jako prohru či selhání, pak Vánoce prožívají spíše jako stres či marnost,“ říká Kateřina Bohatá. Prožít Vánoce jako naplněný čas je pro každého osamělého člověka výzvou. Nejvíce pomáhá důvěrný hovor s někým, kdo je ochotný naslouchat a sdílet obyčejné a zároveň hluboké lidské city a úvahy. Ať už je tím člověkem přítel, člen rodiny či odborník z krizové linky.

linka senior 3

Foto: Pixabay

Téměř 200 zachráněných životů

Za svou patnáctiletou existenci pomohla Linka seniorů organizace Elpida více než 310 000 volajícím z celého Česka. Jen v roce 2017 zaznamenala na 33 000 volání. Nejčastějšími tématy hovorů jsou složité rodinné vztahy, osamělost, zvládání náročné nemoci či zdravotního omezení. Tato témata se objevovala ve více než polovině hovorů. U více než 170 volajících se s pomocí Linky podařilo rozptýlit jejich úvahy o sebevraždě či pocit naprosté ztráty smyslu života. Ve 262 případech pomáhala Linka seniorům řešit problém domácího násilí. Za každým ze zmíněných čísel je člověk a jeho jedinečný příběh.

Úvodní foto: Elpida