Vyrovnala se s vlastní diagnózou. Dnes nabízí duševně nemocným restart

Obrázek: tomsu-small

Hnacím motorem pro Jaroslavu jsou bezpochyby její osobní zkušenosti. „Pokud se chci snažit o to, aby se ve společnosti lidé nebáli otevřeně hovořit o svých problémech s duševním onemocněním bez obav z diskriminace, musím jednoznačně začít u sebe,“ říká. Sama si později uvědomila, že přestože bylo její dospívání velmi těžké, je také řada pozitiv, která jí toto omezení přineslo. „Myslím, že nemá cenu příliš dlouho bloumat nad tím, kdo jaký je a proč. Ale jednoduše se snažit respektovat se navzájem. Nikdy nevíte, co je pod povrchem,“ popisuje své motto. „Mezi námi je mnoho lidí, kteří již úspěšně s onemocněním bojují a dosáhli osobních i profesních cílů. Myslím, že právě ti by měli fungovat jako významná motivace pro ty, kteří mají cestu ještě před sebou,“ doplňuje.
Ona sama je toho příkladem. Založila projekt UNIT without LIMIT, jehož cílem je lidi, kteří s takovým onemocněním bojují, podporovat a motivovat. „Rádi bychom našimi aktivitami pomohli lidem s duševním onemocněním najít obor a směr, který je zaujme a ve kterém se budou chtít dále rozvíjet,“ vysvětluje Jaroslava. Svými aktivitami se nesnaží poukázat jen na jejich potenciál a talent, ale také jim dát prostor pro seberealizaci. „To je podle mě důležité, protože pak se pro ně práce, která jim dává smysl, stane vnitřní terapií. Je to velmi úspěšná metoda terapie vedoucí k výsledkům,“ zdůrazňuje. „Musíme si uvědomit, že tito lidé se mnohdy setkali s odmítáním, nepochopením a nevraživostí, a to v nich samozřejmě vyvolalo strach a obavy z nových věcí,“ pokračuje a dodává, že je potřeba takové lidi znovu otevřít a nechat je rozkvést.

tomsu 9

SladkéUmění.cz

Jarčiným snem bylo stát se úspěšnou cukrářkou. Před několika lety si ho splnila a založila podnik SladkéUmění.cz, kde vyrábí nápadité dorty i jiná nevšední sladká díla. Zaměřuje se také na dezerty pro různé druhy alergiků. Od počátku však věděla, že chce svou firmu propojit také s pomocí lidem v podobné situaci, ve které se nacházela ona sama. „Když jsem jako umělecká cukrářka rozjela naplno své sladké podnikání, věděla jsem, že budu potřebovat dát tomu všemu nějaký další smysluplný směr,“ říká. „Jsem člověk, kterému prostě a jednoduše nestačí jen celý život vydělávat peníze bez hlubšího smyslu. Takhle to do sebe všechno krásně zapadá a já tak mohu nejen pracovat, ale i pomáhat a dávat práci a šanci lidem, kteří to potřebují,“ doplňuje.

tomsu 7

Jaroslava navázala spolupráci s organizací GreenDoors, která právě s lidmi s duševním onemocněním pracuje. Provozuje několik podniků, kde mají možnost najít pracovní uplatnění. Proto někteří klienti organizace docházejí na individuální kurzy, které Jarka ve svém ateliéru pořádá. Tam si mohou osvojit práci nejen v kreativním cukrářství, ale také v jiných gastronomických oblastech. Jaroslava také chce učit své studenty výrobě různých druhů pečiva, které by v budoucnu ráda produkovala ve své pekárně v Českém ráji. Jedním z nich je „Smysluplný lepku-prostý chlebík“, který vznikl právě v rámci UNIT without LIMIT.

tomsu 3

Jablka, která léčí

Jarčina rodina vlastní ovocné sady v malebné krajině Újezdu pod Troskami. Jak sama Jaroslava říká, existuje dnes řada sociálních podniků, které se lidem s duševním onemocněním snaží dát šanci i uplatnění na trhu práce, zejména pak v oblasti kavárenství. Ona se rozhodla jít jinou cestou a založit sociální podnik, který bude z těch stávajících vybočovat. Vznikne tak farma, která bude sdružovat různé obory, v nichž se budou moci realizovat lidé s rozličným talentem a potenciálem. „Klienti zde budou moct pracovat jak v pekárně, cukrárně, bistru, ale i v sadech při sběru ovoce a také při jeho zpracovávání. Takto budou moci pracovat tam, kde jim to bude více vyhovovat a kde jim práce bude příjemnější,“ vypočítává Jarka, která věří, že právě práce v přírodě na čerstvém vzduchu bude mít na terapii spolupracovníků blahodárné účinky. „Mělo by vzniknout důstojné místo nejen pro zaměstnávání lidí s duševním onemocněním, ale i pro setkávání se, pro pořádání akcí, přednášek a workshopů, které jim opět obzory zase o něco rozšíří,“ doplňuje.

tomsu 2

V současné době je statek ve fázi rekonstrukce, budování a zakládání sociálního podniku. „Doufáme, že ho budeme moci rozjet co nejdříve i s pomocí příspěvku z Operačního programu zaměstnanost, o který usilujeme,“ přiznává. Jarčina rodina prozatím vše financuje z vlastních zdrojů. „Moje maminka měla vždycky vztah k přírodě a vždy inklinovala spíše k obdělávání půdy a využívání darů přírody než k sezení v kanceláři. Rodiče proto koupili ornou půdu a starý statek. Vždy jsme měli všichni nejen silný vztah k přírodě, ale i sociální cítění,“ vypráví. „Když jsem s mým nápadem seznámila rodiče, byli nadšení,“ usmívá se.

tomsu 10

Rodina společně na podzim minulého roku vysadila na 2000 ovocných stromů různých druhů. „Stromy jsou zde vysazeny ve volných rozponech vhodných pro ekologické hospodaření,“ popisuje. Statek má také vlastní moštárnu, která bude vypěstované ovoce zpracovávat a počítá také se zřízením vlastní pekárny, jež se bude zaměřovat také na výrobu bezlepkového pečiva i produktů pro jiné skupiny alergiků. Farma bude mít také vlastní krámek a bistro, kde bude své výrobky nabízet. „Cílem není osoby s duševním onemocněním jen zaměstnávat, ale hlavně je podporovat a rozvíjet jejich potenciál,“ říká Jaroslava a dodává, že plánují navázat spolupráci se sanatorii a zdravotnickými zařízeními v kraji. „Rádi bychom dali zpočátku příležitost asi pěti klientům a postupně počet zvyšovali. Chceme se jim věnovat a být jim k dispozici. Máme do budoucna v plánu vybudovat i dočasné bydlení pro ty, kteří by u nás pracovali dlouhodoběji,“ dodává.

tomsu 5

Neviditelní géniové

UNIT without LIMIT ale není jen o gastronomii nebo chystané práci na farmě. Jaroslava se rozhodla dát možnost k seberealizaci také těm, kterým je blízké vyjádření skrz různé umělecké techniky. Chystá proto výstavu s názvem Neviditelní géniové, která představuje výtvarná díla autorů, kteří se sami s duševním onemocněním potýkají. „Výstava poukazuje na to, že duše je nedílnou součástí nás všech a všichni ji máme křehkou, někdo více, někdo méně. Že duše může být nejen inspirativní, ale také velmi mocná,“ popisuje koncept. „Díla vybraná na výstavu jsou nesmírně různorodá a pestrá. Dávají divákovi dostatek prostoru k utvoření vlastního pohledu a myšlenkových pochodů,“ doplňuje.

tomsu 12

Výstava bude zahájena vernisáží 4. listopadu v pražské galerii OP18, což je prostor bývalého alternativního prostoru GRID. Tam také budou slavnostně předána díla autorů z internetové aukce Najdi si svého umělce, kam bylo zařazeno vždy jedno dílo každého umělce. „Částky z vydražených obrazů poputují v celé výši autorům. Každý z autorů má možnost projektu věnovat libovolnou částku, které však nemusí využít. Chceme tímto umělce podpořit a motivovat je v další práci,“ vysvětluje Tomšů.

tomsu 8

Může se to týkat každého z nás

Jedno mají aktivity Jaroslavy Tomšů společné. Kromě faktické pomoci a motivace duševně nemocných se snaží také kreativně toto téma otevírat a i svým vlastním příkladem bořit stále přítomné stigma. „Téma duševního onemocnění se může týkat každého z nás a neměli bychom na to zapomínat. Kohokoliv z nás to může postihnout v průběhu života,“ říká. „Chci prostě předat dál to, co pomáhalo mně a pomoci tak ostatním. Kdo jiný než ten, kdo to zná a ví, o čem to je. Řekněme, že to beru jako svoje poslání,“ říká závěrem.

tomsu 1

Foto: FB SladkéUmění.cz / UNIT without LIMIT