„Není čas nakoupit, uklidit ani si vypít kávu.“ Změnit to má Homesharing, hlídání dětí s autismem

Obrázek: home-sharing-small

Dětem s autismem pomoci najít nové přátele a rodičům dopřát vytoužený odpočinek. I to je smysl projektu Homesharing, který do České republiky přišel z Irska. Po Praze a Pardubicích ho nyní mohou využít také rodiny v Moravskoslezském kraji, kde ho zajišťuje nezisková organizace Mikasa. „Smyslem je těmto rodinám odlehčit od jejich mnohdy každodenní nepřetržité péče o své děti a nabídnout prostor pro sebe, nasbírání nových sil, k regeneraci, věnování se vlastním koníčkům a neposlední řadě partnerovi a ostatním dětem,“ přibližuje Homesharing pro HFC Ivana Malcharová, sociální pracovnice a koordinátorka Homesharingu organizace Mikasa. 

Homesharing jsou odlehčovací pobyty pro dětí s autismem u proškolených hostitelských rodin. „Hostitelé na určitou, předem domluvenou, dobu přebírají péči o dítě s autismem a poskytnou tím rodičům prostor pro sebe,“ vysvětuje Ivana Malcharová a zdůrazňuje, že cílovou skupinou jsou nejen děti, ale také dospělí s poruchou autistického spektra, osoby s náročným chováním, které mohou mít přidružené i mentální postižení.

home sharing 1

O náročnosti péče o dítě s autismem ví své například Olga Eliášová, matka tří dětí. Nejmladší Václav má autismus, nemluví a v noci spí jenom pár hodin. Rozdělit pozornost mezi všechny děti není podle Eliášové jednoduché: „Dítě, které má nějaký handikep nebo potřebuje v danou chvíli větší pozornost, vám vždy ubírá čas,“ přiznává pro Českou televizi.

Kdo jsou hostitelé?

„Hostitelem se může stát každá osoba, pár či rodina, která má kladný vztah k osobám s postižením, je plnoletá, trestně bezúhonná a má zájem věnovat svůj čas dítěti s autismem po dobu dohodnutou s rodinou. Hostitel by měl mít hlavně místo v srdci pro tuto aktivitu, touhu poznat něco nového, chuť se vzdělávat a volný čas, který může dítěti a jeho rodině nabídnout,“ popisuje ideální hostitelské rodiny Ivana Malcharová. Původně měla organizace Mikasa touto dobou školit nové hostitele a během letních prázdnin je párovat s rodinami. Vzhledem k současné situaci se však školení a tím i párování posouvá na podzim.

Děti s autismem potřebují společnost

Organizace Mikasa funguje již 10 let, její pracovníci měli díky tomu řadu příležitostí zjistit, jak je důležité pro osoby s autismem nezůstávat v izolaci pouze s pečující osobou. A to například při sociálních rehabilitacích či v denním stacionáři. „I lidé s hendikepem, tak jako ostatní, společnost k životu potřebují. Někteří potřebují delší čas na adaptaci a díky pravidelným nácvikům cestování, navštěvování společenských akcí, kaváren či restaurací tyto aktivity ve společnosti vítají. Setkávání se s novými lidmi neslouží jen dítěti k trénování fungování ve společnosti, ale také ke zmírnění napětí v rodině, kdy mají členové rodiny možnost odpočinout si od sebe,“ vysvětluje výhody změny prostředí pro děti i rodiče Malcharová.

Odpočinek i strach rodičů

Ačkoli se díky Homesharingu rodinám otvírají dveře k odpočinku, pro řadu z nich může být odpoutání od dítěte, s nímž tráví veškerý čas a nepřetržitě o ně pečují, psychicky náročné. „Vnímáme, že se budeme setkávat se strachem a obavami rodičů, věnujeme proto rodinám odbornou terapeutickou pomoc. Abychom poskytli rodinám jistotu, dbáme na vzdělávání hostitelů a pravidelnou supervizi, aby si hostitelé mohli prožít situace, které je mohou s dítětem potkat a byli připraveni o dítě pečovat,“ dodává Ivana Malcharová.

Výhody Homesharingu

home sharing 2

Nezpochybnitelné výhody přináší projekt všem zúčastněným. Přetíženým rodičům poskytuje odlehčení v náročné péči, díky kterému se mohou věnovat jak sami sobě nebo sobě navzájem, tak i svým dalším dětem nebo aktivitám, na které běžně nemají pro péči o dítě s autismem prostor. Homesharing tak „podporuje rodinné vztahy, přináší odpočinek a tím předchází syndromu vyhoření a vyčerpání pečujících a umožňuje na chvíli se odpoutat od péče o dítě,“ popisuje jeho výhody organizace Mikasa.

U dítěte s autismem změna prostředí a kolektivu podporuje samostatnost, lepší adaptabilitu a přináší mu nové sociální vztahy i zkušenosti. „Snižuje se závislost na rodičích, čímž je podpořen zdravý vývoj dítěte,“ vysvětluje dále organizace. 
Z Homesharingu těží také hostitelé, kterým přináší nové zážitky, naplnění potřeby pomáhat a umožňuje jim také smysluplně trávit volný čas. „Hostitelé získávají prostřednictvím dítěte s autismem nový pohled na svět, rozvíjí schopnosti porozumění, tolerance, vytrvalosti a odolnosti,“ přidává k výčtu výhod Homesharingu Mikasa.

Staňte se hostitelem

„Představte si, že si nemůžete takřka nikdy odpočinout. Nestíháte nakoupit, uklidit, jít k doktorovi, nebo si dokonce jen vypít kávu či přečíst noviny. Rodiče dětí s těžkým autismem čelí podle vědeckých studií míře stresu, jaký zažívají vojáci ve válce. Velmi často se totiž stává, že mají k nemocnému dítěti jen minimální nebo vůbec žádnou podporu. Proto i jedno odpoledne týdně, které mohu využít sami pro sebe, má pro ně cenu zlata. A přesně to jim díky Homesharingu můžete dát,“ uvádí na webu organizace Naděje pro děti úplňku, která Homesharing do České republiky přinesla.

home sharing 3

Protože poptávka po hostitelských rodinách v Moravskoslezském kraji roste, snaží se Mikasa reagovat odpovídající nabídkou. Zájemcům o hostitelství nabízí podporu, předání dovedností i následné propojení s rodinou s dítětem s autismem, která potřebuje pomoc. Během cesty k hostitelství se dozvíte vše potřebné, seznámíte se s týmem pracovníků, kteří vás budou provázet, absolvujete školení a i v době, kdy už z vás bude hostitel, se můžete kdykoli obrátit na člověka z organizace, s nímž můžete konzultovat i sdílet vše důležité a který vám poradí. Cesta k hostitelství začíná jednoduchým vyplněním formuláře.

„To, co považujeme za samozřejmost, je pro ně luxus. Já si vyluštím křížovku, přečtu si knihu, můžu jít na koncert, ale oni ne, protože oni přecházejí z jedné práce do druhé, kde se starají o své dítě,“ uzavírá jeden z přihlášených dobrovolníků, Dalibor Čech.

Foto: Archiv Homesharingu