Princ Harry ve šlépějích matky upozorňuje na nebezpečí minových polí v Angole. Dodnes berou životy

Obrázek: princ-harry-small

Uplynulo 22 let od chvíle, kdy princezna Diana prošla částečně vyčištěným minovým polem v africké Angole. O dvě dekády později, letos v září, kráčel v jejích šlépějích princ Harry. Stejně jako kdysi jeho matka také on prošel minovým polem, aby zvýšil povědomí o neustálé hrozbě, kterou nevybuchlé miny představují. Vévoda ze Sussexu navštívil město Dirico a podpořil tím organizaci The Halo Trust, jejímž cílem je právě zbavit území nášlapných min, aby tak zajistila bezpečný a klidný život jeho obyvatelům.

princ harry 2

Minová pole v Angole jsou pozůstatkem občanské války, která v zemi trvala dlouhých 27 let. Navázala na válku o nezávislost na Portugalsku, kterou Angola získala 11. listopadu 1975. Ačkoli organizace odminovávající angolské oblasti The Halo Trust působí v 10 provinciích, v zemi stále zbývá více než 1100 minových polí. Jedno takové se mimo zmíněná města, která navštívila princezna Diana a letos i princ Harry, nachází také ve vesnici Cabio. Ačkoli je to velmi chudé místo, kde lidé žijí v malých hliněných domcích a školu pro místní děti představuje pouze tabule zavěšená na stromě, má vesnice svou vlakovou zastávku. Právě díky železnici, která tudy vede, zaujímala vesnice významné postavení během občanské války. Vesnice dodnes trpí následky válečného konfliktu. Místo toho, aby se na kopci u vesnice pásl dobytek a hrály si na něm děti, je tam dodnes minové pole o velikosti sedmi fotbalových hřišť.

princ harry 1

Během občanské války byla vesnice evakuována. Když se pak její obyvatelé vraceli, nikdo jim o minovém poli, které mezitím u vesnice vzniklo, neřekl. „Zjistili jsme to díky tomu, že nám umíral dobytek,“ uvedl Jose Palanga, hlavní představitel vesnice. Nikdo z obyvatel Cabia sice nepřišel na minovém poli o život, ale vzhledem k tomu, že jedna kráva má v Angole cenu až 600 dolarů, ztráta dobytka byla pro lidi velmi bolestivá. I tímto způsobem minové pole ničilo životy lidí.

„Minová pole jsou nezhojenými jizvami války. Tím, že čistíme minová pole, pomáháme této komunitě žít v míru. Můžeme tak i chránit různorodý a unikátní divokou přírodu, která spoléhá na překrásné řece Kwito, u které jsem minulou noc spal,“ uvedl vévoda ze Sussexu. Při své návštěvě Dirica nocoval ve stanu u řeky Kwito, hlavního přítoku řeky Okavango. Delta Okavanga je od roku 2014 na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO a jedním z cílů organizace The Halo Trust je odminovat právě tuto oblast. „Zde je díky minovým polím téměř nemožné ochránit divokou přírodu, kvůli čemuž se to tu hemží pytláky. Jakmile dojde k odminování oblasti, můžeme položit základy ochrany prostředí umožňující divoké přírodě a místním lidem prosperovat,“ uvádí organizace na svých stránkách.

princ harry 3

Přítomností nášlapných min zdaleka netrpí jen příroda. Kvůli občanské válce miliony rodin hladověly a byly nuceny opustit své domovy. Od roku 2002, kdy válka skončila, přišly další tisíce lidí i dětí o život nebo byly zmrzačeny. Díky práci organizace The Halo Trust a tehdejší podpoře princezny Diany byla v roce 1997 přijata Ottawská úmluva, oficiálně Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení. Cílem úmluvy je odstranění protipěchotních pozemních min ze světa. Dodnes se k úmluvě připojilo 164 států, nepodepsalo ji 33 členských států OSN, mezi nimi USA, Rusko a Čína.

Česká republika patří mezi aktivní smluvní strany Ottawské úmluvy. Přispívá na humanitární odminování v Afghánistánu, Gruzii, Ázerbájdžánu, Jordánsku, Angole, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Albánii a Libanonu.

Foto: The Halo Trust