Vrátit na trh práce lidi bez domova nebo starší ženy. To je Dobré dílo

Obrázek: dobre-dilo-small

„Tenkrát byly ty největší mrazy, tak jsem spal, kde se dalo venku. A u toho jsem chodil i do práce. Přestal jsem komunikovat s dobrými lidmi a vyhýbal jsem se jim, protože jsem měl strach. No a pak jsem se chytil tady u farní charity. Už jsem tu čtyři roky,” říká Josef Balog, jeden z klientů Farní charity Beroun, která ročně pomáhá téměř 1400 lidí z Berounska a Hořovicka. Základní vizí charity Beroun je vytvořit provázaný systém pomoci. Tedy nejen řešit akutní problémy potřebných se stravováním či ubytováním, ale umožnit jim i znovu získat pracovní návyky, najít zaměstnání a díky tomu se vrátit do běžného života. V roce 2014 tak vznikl sociální podnik Dobré dílo, který dává práci dlouhodobě nezaměstnaným nebo těm, kteří se dostali do potíží.

Sociální podnik Dobré dílo

„Byla jsem rok na úřadu práce a pak jsem dostala od Charity nabídku, že mohu být šička,” říká Miloslava Hajduczká, která pracuje v rámci projektu v šicí dílně. „Dobré dílo se zaměřuje zejména na drobné stavební zakázky, úklidové práce, práce se zelení. A v druhé části na zakázky týkající se šití, různých úprav prádla a žehlení a mandlování. To, co můžeme nabídnout lidem z města,” vysvětluje Petr Horák, ředitel Farní charity Beroun. „Já jsem vyučená spíš na tovární výrobu než na opravy nebo nějaké výrobky, takže děvčata mi pomohla naučit se opravovat, stříhat i dokonce vymýšlet výrobky, které se prodávají,” popisuje Miloslava Hajduczká.

dobre dilo 13

Beroun sice patří v rámci ČR k okresům s nižší mírou nezaměstnanosti, stále zde však je v současnosti téměř čtyři tisíce lidí bez práce, z toho 764 déle než dva roky. Farní charita Beroun přichází s nezaměstnanými do častého kontaktu a poskytuje řadu sociálních služeb, ve kterých se jim snaží pomáhat se začleněním na trh práce. Z toho vyplynula potřeba vytvořit pro tyto jednotlivce možnost zaměstnání v ne zcela standardní firmě, která je citlivá k jejich potřebám, ale má na druhou stranu podnikatelský charakter. Tak vznikl sociální podnik Dobré dílo.

dobre dilo 12

Zisk i solidarita


Šicí dílna Dobrého díla vytváří pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané ženy ohrožené sociálním vyloučením. „Důvody nezaměstnanosti jsou u nich v sociální sféře. To znamená, že to například jsou maminky samoživitelky, které mají třeba dvě děti, nemohou dělat na směny, nemají hlídání, nebo jsou to ženy staršího věku, které mají nějaké zdravotní problémy, ale nemají invalidní důchod,” vysvětluje Soňa Křikavová, vedoucí šicí dílny a denního centra pro osoby bez přístřeší.

dobre dilo 10

Kromě vlastních výrobků šije dílna na zakázku dvěma místním firmám a pro veřejnost žehlí, mandluje a opravuje oděvy. „Snažíme se pracovat na bázi sociálního podniku a dodržovat jeho principy,” říká Křikavová. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji. Cílem je vytváření hospodářského zisku, ale důležitou přidanou hodnotou je solidarita a pomoc osobám se sociálním, zdravotním či kulturním znevýhodněním.

dobre dilo 3

Dobré dílo pomáhá překonávat bariéry

Jednou z šiček je 45letá žena, můžeme jí říkat například Denisa, protože si přeje zůstat v anonymitě. Denisa má čtyři děti, dvě jsou v její péči a dvě starší již mají své rodiny. V rodině tedy zastává také roli babičky. Pracovní činnost naposledy vykonávala zhruba před dvaceti lety. Proto se jí zpočátku návrat na trh práce nedařil. S manželem také přišli o bydlení a zůstali bez přístřeší. Dočasný domov našli v Azylovém domě v Lochovicích a podařilo se jí časem získat i sociální byt. V šicí dílně si během této náročné doby zvykla na pravidelnou docházku, kolektiv dalších žen a zdokonalila se v šití na stroji a v mandlování.

dobre dilo 2

„Především všichni, kdo k nám přicházejí do Dobrého díla, mají nějaký problém se uplatnit na běžném otevřeném trhu práce,” říká Martina Mossoczy, vedoucí metodické podpory a přípravy. Buď nemají možnost se uplatnit v profesi, které se věnovali, nebo třeba i ztratili své pracovní návyky, případně mají obavu se vrátit na otevřený trh práce bez další podpory. A v tom jim právě Dobré dílo pomáhá překonávat tyto bariéry,” vysvětluje. „Myslím si, že Dobré dílo i hodně pomohlo ukázat, že i lidé, kteří se v některém období svého života ocitli na ulici, jsou pořád lidé, kteří dokáží udělat dobré dílo. A to byl smysl našeho projektu,“ doplňuje Petr Horák.

dobre dilo 8

Dobročinné obchody

K sociálnímu podnikání Charity Beroun patří také dobročinné obchody. První začínal v roce 2013 v malé místnosti v Hořovicích. Dnes má charita obchody tři - v Hořovicích, Berouně a Zdicích. „Snažíme se prodavačky získávat z úřadu práce. Jsou to místa dotovaná úřadem. Obchody si totiž úplně nevydělaly na platy zaměstnanců a potřebujeme, aby to mělo pro charitu i nějaký finanční přínos,” komentuje Soňa Křikavová. „V současné době je to ztížené, protože podmínky dotačního místa se stále zpřísňují,” dodává.

dobre dilo 6

Do benefičních obchodů mohou lidé nosit věci, které nepotřebují, a třeba si jiné levně koupit a tak či tak přispět na dobrou věc. Obchody se tak stávají skloubením zisku a prezentace výrobků a služeb charity. „Dalo by se říct, že obchod je i takový styčný bod pro veřejnost, kdy pokud mají zájem o některou ze služeb, mají možnost se tam dojít zeptat a informovat,” popisuje Křikavová. Lidem v krizové situaci mohou obchody pomoci s oblečením nebo nádobím zdarma. Charita zásobuje vybavením z obchodu i své další sociální projekty, jako je sociální šatník nebo azylové domy.

dobre dilo 7

Budoucnost

Při zřizování sociálního podniku dnes dotační politika státu nahrává spíše podnikům pro osoby se zdravotním postižením. Proto byla v letošním roce zrušena pracovní skupina věnující se v rámci projektu stavebním zakázkám a úklidovým pracím. Dobré dílo v současné době poskytuje pracovní místo třem ženám v šicí dílně. „Stavební činnost je náročná a v dnešní situaci při poklesu zakázek je to věc, která není jednoduchá," vysvětluje Petr Horák a doplňuje, že v příštím roce se Charita pokusí projekt znovu rozšířit a zaměří se na podporu osob se zdravotním postižením.

dobre dilo 11

Dobré dílo můžete podpořit i vy. Až budete příště potřebovat žehlení či mandlování nebo opravu oděvů, obraťte se na Charitu a dostanete něco navíc - pomůžete druhým. Zapojit se v Charitě Beroun můžete také jako dobrovolník. Dobrovolníci pomáhají s úklidovými pracemi, při údržbě zahrady stacionáře a azylového domu či při prodeji výrobků klientů při benefičních akcích. V neposlední řadě můžete pomoci i zakoupením výrobků z šicí dílny na jejím e-shopu.

dobre dilo 1

Foto: Petr Vinš / Agentura pro sociální začleňování