Analýza: Co český hejtr nejraději hejtuje

Obrázek: zahrada-analyza-small

Před pár měsíci jsme začali měřit nenávist na českém internetu. Z tohoto měření pro vás připravujeme pravidelné reporty. V tom prvním jsme odhalili, jak nárůst nenávisti k jedné skupině zintenzivňuje nenávist vůči skupinám jiným. A co jsme zjistili nyní?

  • Nenávist se po odeznění reakce na lednové útoky v Paříži přesunula zpět k tradičnímu cíli - Romům
  • Většina hejtrů se nevěnuje jen jednomu tématu, ale přechází plynule z hejtování jedné skupiny ke druhé
  • Existuje poměrně malé množství základních narativů, které hejtři opakují a kombinují mezi sebou

Další z reportů shrnujících monitoring domácího webového prostoru a sociálních sítí přinesl zhodnocení vývoje v komunikaci na domácím webu a podrobněji se též věnoval jejím trendům. Rozjitřená atmosféra z ledna se již poněkud uklidnila, ale i tak je objem buzzu o sledovaných tématech poměrně vysoký. Zmínky o Romech jsou od února opět na špici, když předstihly celkový objem buzzu věnovaný muslimům.

Dále se report věnuje souhrnnému představení nejčastějších témat a tomu, jak se mluví o sledovaných skupinách. Ukazuje se, že existuje poměrně malé množství základních (oblíbených) narativů (hoaxů, hejtů, stereotypů), na které přispěvatelé ve svých komentářích odkazují a různě je mezi sebou kombinují. Pokud hovoříme o autorech negativních komentářů, report obsahuje profil českého hejtra inklinujícího k monitorovaným tématům.

Rovněž se potvrzuje, že seznam míst, kde se komunikace odehrává, je poměrně stabilní a trendy se tu v obecném směřování mají tendenci shodovat. Přispěvatelé se většinou zaměřují na více než jedno sledované téma, což poukazuje na skutečnost, že témata menšin mohou být zástupná, a že jsou používána jako nástroj vymezení se k celkové realitě i k jejím dílčím oblastem. Systematické hejtování pouze jedné menšiny je tak spíše výjimkou, kterou provozují zejména někteří specializovaní islamofobové.

O menšinách se stále intenzivně mluví

Internetový buzz se po mediálně mimořádných pařížských událostech ze začátku ledna v prostředí domácího webového prostoru téměř vrátil do normálu, což se projevilo návratem známých romských témat, která byla v lednu bezkonkurenčně převálcována tématy kolem muslimského světa. Mediálně klidnější období února tak poskytlo prostor pro serióznější analýzy struktury monitorovaného buzzu.

Objem komunikace

Celkový buzz sledovaných témat se v únoru oproti lednu snížil na polovinu (obr. 1), přesněji váženo, počtem dnů představuje únorový buzz 52 % buzzu lednového. Celkový objem komunikace v prosinci 2014 činil pro srovnání asi 1/3 únorového objemu komunikace, takže je patrné, že o těchto tématech se na domácím internetu diskutuje stále poměrně intenzivně.

analyza2 obr1
Meziměsíční srovnání za sledovaná témata ukazuje, že v únoru výrazně poklesl objem buzzu u tématu muslimové a též u tématu Romové. To potvrzuje, že v oblasti sledovaných témat byl leden dosti netypickým měsícem, provázeným zjitřenou celospolečenskou atmosférou. Nárůst buzzu kolem tématu homosexuálové lze přičíst zejména konání slovenského referenda o rodině (viz i dále).


analyza2 obr2Zastoupení sledovaných témat v komunikaci se oproti lednu výrazně proměnil. Zatímco v lednu 2015 se téma muslimové postaralo o 2/3 objemu sledované komunikace, v únoru se podíl této komunikace zařadil až za téma Romové, jak je vidět na obrázku 3. Únorový buzz se tak svým složením ve vztahu ke sledovaným menšinám přiblížil složení buzzu z prosince 2014.

analyza2 obr3

Témata a subtémata podrobněji

Zdaleka největší objem negativní komunikace kolem sledovaných skupin přineslo téma náboženství, zejména díky teroristickým akcím džihádistických skupin, jejichž stoupence bychom správně neměli nazývat islamisty, protože mnozí islamisté se od nich rovněž distancují. Pro zpřesnění je nutné dodat, že k dominanci negativního buzzu kolem náboženství též přispělo na českém internetu intenzivně diskutované slovenské referendum věnované zákonu o rodině a sezdávání homosexuálních párů, kde údajný slovenský katolicismus sehrál jednu z hlavních rolí.

* Poznámka: Texty v dalších částech článku označené kurzívou shrnují obsah konkrétních příspěvků z webového prostoru.

analyza2 obr4

Nenávist Muslimové – klíčová témata

analyza2 obr5

Náboženství

Náboženská témata na netu naprosto dominují negativním projevům ohledně muslimského světa. Podle častých diskuzí spočívá problém v rozpínavosti islámu, když náboženská skupina začne v sekulárním státě požadovat více a více ústupků pro svou víru. Téma zde hned po novém roce nastartoval předseda Úsvitu svým nabádáním k venčení prasat u mešit a posléze dramaticky gradovalo krvavými událostmi v Paříži, kdy pro teroristické útoky bylo důvodem údajné zesměšňování proroka Mohameda. Z náboženských témat se na internetu dále hodně řeší svatá válka, často nesprávně interpretovaná jako džihád, legitimizace (nejen výstavby) mešit na našem území, včetně opakujících se žhářských útoků na ně (např. Švédsko) a údajné muslimské nabádání se k zabíjení křesťanů, prý zakotvené už v Koránu. V něm a též v Sunně je na první pohled patrné, že kromě jiného, ničit modly je nejen povoleno, ale přímo přikázáno (alna, diskuteri.eu).

Kriminalita

Hejty namířené proti muslimům nezřídka reflektují kriminální podstatu často velmi nelidských činů představitelů organizace Islámského Státu, kdy uřezaná hlava se zdá být tím nejmenším zlem. Rovněž tzv. vraždy ze cti, kdy rodina musí zavraždit vlastní dceru a fakt, že když je např. dcera znásilněna, je to její vina, protože muže vyprovokovala a zneuctila tím celou rodinu. K nenávistným komentářům na téma kriminality přispělo též vysvětlování vraždy bývalého ruského vicepremiéra, kritika režimu a prezidenta Putina - Borise Němcova v jedné z vyšetřovacích verzí, kde mělo údajně jít o dílo islamistů. Diskuze ohledně zpřísňování politiky vůči přistěhovalcům z muslimského světa související s nárůstem kriminality je dalším zdůvodněním těchto příspěvků.

Černý rasizmus

(Pod tímto pojmem rozumíme podněcování rasistických myšlenek směrem k většinové populaci západní civilizace.)
Toto téma je živeno verbováním rekrutů z celého světa radikálním uskupením Islámský stát. Svou roli zde sehrály i vraždy křesťanů této skupiny a rovněž brutální ničení historických památek v iráckém Mosulu. Silný proud tu tvoří i skupina hejtů vycházející z domnělé kolonizace Evropy muslimy. Podíl na původu hejtů pocházejících z černého rasizmu sebou samozřejmě nesou i pařížské lednové akce.

Terorizmus

Nenávistnému buzzu vůči muslimům terorizmem na českém webu nedominovaly pouze pařížské teroristické útoky na Charlie Hebdo a zadržování rukojmích v tamních masných krámech. Další silná vlna těchto příspěvků se znovu objevila v polovině ledna po zavraždění jednadvaceti Egypťanů radikály z Islámského státu v Libyi, kdy byly zajatým křesťanům uříznuty hlavy a video s hromadnou vraždou zveřejnili příznivci islamistů na Twitteru. A opět koncem února, kdy padlo do rukou radikálů z organizace IS nejméně 220 křesťanů ze severu Sýrie. Dále pak, když tatáž organizace v iráckém Mosulu cíleně zničila historické památky nevyčíslitelné hodnoty.
V této bouřlivé atmosféře na domácím internetu velmi zapůsobil konfrontační výrok odpůrce všech náboženství Richarda Dawkinse na jeho Twitteru: Good Muslims should not apologise for terrorists. They should question why they are Muslims at all. Copying parents is not a good reason. (Dobří muslimové by se neměli omlouvat za teroristy. Měli by se ptát, proč jsou vůbec muslimy. Kopírování rodičů pro to není dobrým důvodem.) Toto prohlášení celkem trefně ilustruje velmi časté ztotožnění islámských radikálů se zbytkem muslimského světa.

Tradice

Hrozící zákaz konzumace vepřového ve školních jídelnách z popudu místních muslimů (poslední případ je z Británie) nebo údajné nejpopulárnější chlapecké jméno Mohamed, rovněž ve Velké Británii, šíření islámu mečem nebo nošení šátku či burky u muslimských dívek a žen, to vše jsou často se opakující refrény tohoto tématu na domácím webu.

Nenávist Romové – klíčová témata

U uvedených romských témat lze obecně vytknout před závorku poměrně širokou nevoli, kterou na netu u hejtrů vyvolala Strategie romské integrace do roku 2020, schválená vládou na konci února. Ta má zajistit konec diskriminace Romů ve vzdělávání, bydlení a na trhu práce. Největším trnem v oku byla u odpůrců na toto téma pozitivní diskriminace Romů, se kterou dokument do určité míry počítá – což potvrzuje i romista David Tišer.

analyza2 obr6

Nezaměstnanost

Představy nás Čechů o zaměstnanosti Romů nejsou na internetu nikterak přehnané, prostě nemakačenkové, a když už pracují, tak načerno. Rom je podle nich celoživotně nepracující s nárokem na důchod. Tyto a podobné diskuze zabírají podstatnou část hejtů na toto téma. Část tohoto veřejného diskurzu je věnována tomu, že zaměstnat Roma představuje velké riziko. Odpůrci se v těchto diskuzích velmi často ohánějí rčeními typu bez práce nejsou koláče a kdo nepracuje, ať nejí, což u řady diskutérů zase evokuje dobu gottwaldovského státu.

Bydlení

Pořád ta samá písnička, vybydlené domy po Romech, vytrhané parkety, okenice pobité deskami. Patří jim celá sídliště, kde žijí ve špíně a terorizují slušné lidi. Část většinové populace doporučuje držet Romy v rezervacích. Výrok prezidenta Zemana, který v lednovém rozhovoru pro Deník na adresu lidí žijících v ghettech řekl, že si za to mohou sami, bohužel nic neřeší a pouze přilévá olej do ohně. Typově pak vyvolává tyto reakce v řadách svých sympatizantů:
Dobře pane prezidente!!!! Držíme Vám palce a doufáme, že se brzy postaráte o vystoupení z EU, pozavírání všech zkurvysynů téhle republiky, kteří tady za těžký prachy bojují za práva muslimských a cikánských potkanů, je důležité vystoupit z NATO a semknout se v boji s Velkým Ruskem proti židovským americko-euro unijním teroristům.
(vendetta, blesk.cz)

Další skupina hejtů přichází z oblasti bytové politiky, kdy sluníčkové radnice přidělují Romům byty téměř okamžitě, a tito za ně nikdy nemusí platit.

Kriminalita

V naší malé a krásné zemi kradou výhradně Romové. Od drobných krádeží a jízd načerno městskou dopravou až ke krádežím barevných kovů, neplacení daní a znásilňování. Pokud potkáme Roma na ulici, tak lze dát krk na to, že bude ozbrojen nožem, častěji však mačetou. To aby mohl zabíjet. Toto je v kostce stručný přehled témat, resp. hoaxů vyvolávajících hejty na téma kriminality. Další velkou skupinou příspěvků jsou ty, které hovoří o přeplněných věznicích z titulu romské kriminality nebo o skutečnosti, že 30 až 80 procent romské populace v ČR (zde se odhady značně různí) se právě teď nachází v nápravném zřízení.

Vzdělání

Romové do škol chodí neradi, a pokud si na ně z nižších stupňů základní školy vůbec pamatujeme, pak pouze v kontextu, že nám kradli svačiny. Kdyby kdokoliv jiný ve škole řekl, že nemá na výlet, nebo školu v přírodě, dítě by nejelo. Stejná situace panuje kolem školních pomůcek, kde pouze romské děti dostávají příspěvky na jejich nákup od státu. Kterékoliv jiné dítě musí zaplatit poškozené učebnice nebo zdemolované zařízení školy. Romské děti ovšem ne.

Příživnictví

Podle webových hejtrů – a zde se už jedná o klasické hoaxy, pobírají Romové neskutečně vysoké dávky, řádově v desetitisících, prostřednictvím tzv. nenárokových sociálních dávek, na které většinová populace nemá šanci dosáhnout, přičemž jsou často uváděny i přesné propočty těchto částek. Pro dávky si na sociálku podle internetových hejtů tito parazité přijíždějí ve svých audinách a mercedesech. A pokud si jdou nakoupit, tak obvykle jedou v taxíku a v nákupních centrech je můžete vidět vždy s několika velkými přeplněnými koši. Protože jídlo nikdy nedojídají, tak ho hned druhý den vyhazují do popelnic.

Nenávist Homosexuálové – klíčová témata

analyza2 obr7

Rodina

Slovenské referendum o možnosti uzavírání homosexuálních sňatků a adopci dětí páry stejného pohlaví silně rezonovalo i v českém prostředí.

Sex

Vztah mezi jedinci stejného pohlaví rozpaluje ty nejplamennější diskuze ohledně jejich sexuálního soužití. Vůči heterosexuálním párům je to trochu nespravedlivé, protože na ně tak často nenahlížíme pouze prizmatem vzájemných erotických vztahů.

Náboženství

Ve sledovaném období bylo vztahováno k slovenskému referendu a jeho konfrontací s katolickou církví. Dalším silným tématem je zde současný odpor kardinálů vůči papežově podpoře svatého přijímaní pro rozvedené a homosexuály.

Tradice

Pochody homosexuálů a připravovaná letní Queer Parade (na webu někdy zmiňována jako paráda buzerantů, např. pravyprostor.cz) v polovině srpna v Praze už dnes budí silnou nevoli ze strany svých odpůrců. Internet rovněž intenzivně diskutuje o tom, zda je ruský prezident gay.

Bydlení

Soužití a stýkání se leseb a homosexuálů v klubech či saunách je častým tématem na webu. Zajímavé myšlenky a nápady se rodí v hlavách odpůrců i kolem vlivu homosexuálů na globální oteplování planety.

Jak jsou sledovaná témata zastoupená u přispěvatelů

Zajímali jsme se, jak jsou jednotlivá témata (Romové, muslimové, homosexuálové) zastoupena u jednotlivých autorů komentářů. Drží se spíše jednoho anebo se vyjadřují k více tématům? V našem vzorku příspěvků o menšinách jsme hodnotili příspěvky všech autorů, kteří v únoru 2015 napsali alespoň 5 příspěvků. Dále jsme vyloučili příspěvky ze serveru lide.cz kvůli jejich charakteru chatové komunikace. Ve sledovaném období se výhradně tématem homosexuálové zabývala 3 procenta autorů, výhradně Romy 6 % a výhradně muslimy pak 17 % přispěvatelů.

Tudíž míšení témat je charakteristické pro velkou většinu (74 %) autorů na domácím internetu. U přispěvatelů, kteří se věnují výhradně jednomu ze sledovaných témat, vidíme s výjimkou tématu muslimové jen malou intenzitu buzzové aktivity. To znamená, že k našim zájmovým tématům se většinou vyjadřují přispěvatelé, kteří sledovaná témata různě kombinují a prolínají.

Tyto výsledky podporují hypotézu, že menšiny jsou často vehiklem, na kterém se sveze potřeba přispěvatelů vymezovat se vůči „jinému“, neboť v případě skutečných problémů s konkrétní menšinou bychom mohli očekávat zvýšenou aktivitu buzzu právě u autorů, kteří se věnují výhradně jednomu tématu. Z tohoto pohledu je určitým způsobem alarmující nemalá část přispěvatelů systematicky se zaměřujících na muslimy, což je přinejmenším zvláštní, když si uvědomíme, že praktikujících muslimů je v Česku jenom hrstka.

Vyjádření sentimentu u sledovaných skupin

Sentiment kolem Romů, homosexuálů, ale například i Židů setrvává dlouhodobě na přibližně stejných hodnotách, u muslimů od nového roku výrazně stoupl negativní sentiment, jenž se v minulém roce pohyboval o téměř deset procentních bodů níže, a rovněž příspěvků s neutrálním sentimentem bylo dříve cca o pět bodů víc. Židovský sentiment je rovněž silně ovlivňován izraelsko-palestinským konfliktem. Vyjádření nálad pro monitorované skupiny lze vidět v grafu.

Profil hejtra na tuzemském webu

Na základě podrobné analýzy hejtů na webu byl vytvořen profil standardního hejtra. Pravda, je u něj mnohem jednodušší charakterizovat, co nemá rád, než co rád má. To proto, že se prezentuje především negativně. Svou roli tu hraje skutečnost, že v pozitivně vymezených charakteristikách by se hejtři mohli navzájem dost lišit. To by ovšem narušovalo jejich jednotu v nenávisti vůči jasně definovaným nepřátelům a vést ke sporům. Paradoxně, jak už to chodí, má náš národní hejtr mnoho společného s organizací Islámský stát. Stejně jako ona nereprezentuje svět islámu, pouze radikální terorizmus, tak ani on (snad) nepředstavuje naši společnost. I když se tak rádoby tváří. To lze doložit dlouhou řadou příspěvků, kde se buď objevuje emotikon české vlajky (často i opakovaně v jednom komentáři) nebo ostřejší výroky hlásající hesla typu: Čechy Čechům, cikáni do plynu, jizvy na zemi, kterou tak miluji a mnoha dalšími cílenými např. do řad muslimů, typu: Dvě miliardy muslimů? Kam to všechno pohřbíme?

Takže jak si lze představit klasického hejtra na českém webu? K čemu inklinuje a proti čemu se zásadně vymezuje?

Autority, vláda silné ruky a národovectví

Má kladný vztah k autoritářskému systému (Rusko, 90 % nebo USA, 10 %) a rovněž k vládě silné ruky, kterou pro něj dnes představují prezidenti Putin i Zeman. Kladnými hrdiny z minulosti tu jsou Hitler, Stalin či Miroslav Sládek. V anonymitě webu se rád prezentuje jako hrdina nekompromisní v postojích vůči menšinám. Je představitelem prvoplánového nacionalizmu. V jeho komentářích nezřídka vlají emotikony české vlajky, s oblibou doplňované opakujícími se refrény o lásce k naší krásné zemi.

Sentiment starých časů

Trpí sentimentem po starých časech, po režimu před listopadem 89, kdy údajně vše fungovalo, tehdejší společnost se zdárně vyrovnávala např. s romskou otázkou, kdy všichni Romové poctivě pracovali, slušně bydleli a nedělali bordel. Sentiment starých časů neznamená, že hejtr je zrovna pamětníkem této doby. Naopak, pouze slepě přebírá tento sentiment ze svého okolí.

Politická a občanská orientace

Z politických stran silněji inklinuje k Úsvitu T. Okamury a přímo nesnáší Stranu Zelených. Má negativní vztah k aktivistům všeho druhu a občanské společnosti vůbec. Multikulturalizmus ho dokáže rozpálit doběla. Bytostně nesnáší pravdoláskaře, tzv. lidumily, humanisty a Václava Havla. Občanská demokracie v něm vyvolává pocity silné nevole, pohrdá liberálními hodnotami - USA a obecně změkčilým Západem.

Populizmus, fungování v davu, jednoduchá řešení

Je typickým populistou (do kdy je budeme živit z našich daní?), táhne s většinou a nejlépe funguje v davu. Inklinuje ke krátkozrakému materialismu (co vložím, chci okamžitě dostat zpět – raději však mnohem víc). Je náchylný k okamžitým a jednoduchým řešením (ať táhnou, odkud přišli).

Černobílé vidění, ignorace skutečnosti a negativní emoce

Disponuje černobílým viděním světa. Je zatvrzelý vůči jinakosti, má strach z neznámého. Zcela ignoruje fakta, často podléhá mýtům a demagogii a neustále s ním cloumají negativní emoce. Svou dikcí se projevuje jako buran, představitel mentálního lumpenproletariátu, pro kterého je „pražská kavárna“ příčinou veškerého zla. Toto jsou důvody, proč je v podstatě nemožné s hejtrem diskutovat nebo mu argumentovat. Proto jsou diskuze na webu tak často vedeny jednostranně a jednosměrně, protože běžný uživatel velmi rychle zjistí, že dialog s hejtrem není možný.

Jiná etnika a národnosti jako rukojmí

Důsledkem černobílého myšlení je další fenomén, kdy mu jiné národnosti, etnika nebo náboženské skupiny slouží jako rukojmí, resp. alibi pro jeho postoje. V  protiromských diskuzích často žongluje s Vietnamci, na kterých demonstruje, jak s nimi nemá problém, protože jsou slušní, pracovití, jejich děti řádně navštěvují školy, kde jsou navíc často premianty.

V měření budeme dále pokračovat. Jsou některá témata, na která bychom se v budoucnosti měli ještě více zaměřit? Napište na info(at)hatefree.cz.

Zprávu o výstupech přechozího měření si přečtěte zde.

Detailní popis metodologie měření najdete zde.