Na nedostatek psychiatrů v Zimbabwe reaguje armáda babiček

Obrázek: babicky-zimbabwe-small

Jihoafrický stát Zimbabwe se potýká s hrubým nedostatkem psychiatrů. Podle aktuální expertní zprávy je v zemi pouhých 10 psychiatrů a 15 klinických psychologů. Ti tak mají na starosti populaci téměř 15 milionů lidí. Na to reaguje množství speciálně vyškolených starších žen, které jsou pro okolí známé jako „babičky“. Přestože poskytují terapie, nesedí ve sterilních ordinacích, ale na speciálně vyčleněných lavičkách v okolí nemocnic. Poskytují konzultace lidem s depresí a dalšími duševními obtížemi. A mají neuvěřitelné výsledky.

babicky zimbabwe1

Lavičky přátelství

Projekt Laviček přátelství má za cíl aspoň částečně překlenout problém s kritickým nedostatkem psychiatrických lékařů. Babičky, jak jim tamní komunity říkají, jsou zdravotnice speciálně vyškolené k tomu, aby byly schopny naslouchat problémům lidí v neformálním prostředí a poskytnout jim potřebnou podporu formou základní terapie. Konzultaci u trénovaných babiček už využilo téměř třicet tisíc lidí. Terapie se skládá ze šesti setkání, kdy každé trvá kolem půl hodiny. 

„V rozvojových zemích nemá téměř 90% lidí s psychickými obtížemi přístup k léčbě,“ říká Dr. Peter A. Singer - vedoucí kanadské organizace Grand Challenges Canada, která projekt těchto laviček podporuje. „Potřebujeme inovace jako jsou Lavičky přátelství, abychom tu mezeru z 10 procent nemocných bez léčby překlopili na 90 procent s léčbou,“ dodává.

babicky zimbabwe3

Neuvěřitelné výsledky

Přestože se nejedná o profesionální psychiatrickou péči, výsledky jsou více než překvapivé. Doktor Dixon Chibada, který se zabývá výzkumem v oblasti zdraví, ve své aktuální zprávě uvádí: „Padesát procent pacientů, kteří byli ošetřeni standardní lékařskou péčí, vykazovalo symptomy deprese nadále. Oproti tomu v případě lidí, kteří projdou Lavičkou přátelství, to je jen 14 procent.“ A podobně to dopadlo také v případě problémů s úzkostí. Babičkám se daří podle stejné zprávy také úspěšněji snižovat myšlenky na sebevraždu – ty vykazovala pouhá 2% klientů oproti 12% těch, kteří prošli standardní lékařskou péčí. Nedávné šetření proto ukázalo, že Lavičky přátelství mohou být úspěšnou, kulturně přijímanou a spolehlivou formou léčby deprese na základní úrovni. 

babicky zimbabwe2

Lavičky fungují díky finanční podpoře Kanady skrz organizaci Grand Challenges Canada. Objevují se zejména v hlavním městě Harare, ale také dalších větších městech. V budoucnu by měly lavičky dále expandovat a jejich služby by se měly zaměřit také na další zranitelné skupiny, jako jsou mladí lidé nebo uprchlíci. 

babicky zimbabwe4

Foto: Facebook Friendship Benches Project Zimbabwe