Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

Kotlebův volič: Má orientace a hlas pro Kotlebu v rozporu nejsou

 

viktor big

lukas houdekLukáš Houdek
Autor

Koordinátor projektu HateFree Culture. Vystudoval romistiku na FFUK v Praze. Věnuje se také vlastní umělecké tvorbě, ve které reflektuje téma identity, násilí z nenávisti a bezpráví.

14

listopadu
2017

Podle diskusí na Facebooku se často zdá, že se česká společnost dělí na dva nesmiřitelné tábory. Jedni jsou pro, druzí proti. Většina debat nakonec sklouzne k urážení se, aniž bychom byli schopni si vzájemně vyslechnout, co si skutečně myslíme. Rozhodli jsme se proto oslovit několik častých diskutérů na naší FB stránce, kteří se vůči nám a tématům, kterým se věnujeme, vymezují, a udělat s nimi obsáhlé rozhovory o tom, co si o daných tématech skutečně myslí. Jsme skutečně natolik neslučitelní a nedokážeme se na ničem shodnout? Reflektuje to, jak se diskutéři prezentují na internetu, jací jsou i v reálném životě? Tady přinášíme pátý z těchto rozhovorů (první s Petrem Chaloupkem si můžete přečíst ZDE, druhý s Elkou Christiánovou ZDE, třetí s Václavem Mašatem ZDE a čtvrtý s Tomášem Pláničkou ZDE).

Tento rozhovor je však od těch předchozích odlišný. Je vedený s Viktorem ze Slovenska, který na naší stránce nediskutuje. Má však specifické názory, které prezentuje na sociálních sítích i v osobním životě. S rozhovorem souhlasil za předpokladu, že mu bude zajištěna anonymita. Nevěří totiž v demokracii a svobodu slova a obává se, že by se mu to mohlo vymstít v zaměstnání. Je mu něco přes čtyřicet, je velmi oblíbeným učitelem na základní škole a je homosexuál. V posledních slovenských volbách do krajů volil stranu Mariána Kotleby. Co ho k tomu vedlo? Vidí rozpor ve volení ultrapravicových stran a svou sexuální orientací? Jakým zdrojům důvěřuje, proč se vymezuje vůči muslimům a z jakého důvodu doufá v zánik Evropské unie?

Jak bys sám sebe ve svých postojích charakterizoval?

Dříve jsem se definoval jako dost těžký liberál, ale zjistil jsem, že liberalismus v západní Evropě je to samé co socialismus. Zvrhávají se tam do nějakých neomarxistických socialistických ideologií, které absolutně odporují tradicím, které máme v Evropě. Jsou otevření vlivům, které mohou evropskou civilizaci velmi rychle položit. Takže z mého liberalismu jsem se pozvolna přetransformoval do konzervativismu. Ale ne do nějakého křesťanského, ale spíš tradicionalistického. Chtěl bych, aby tu byly zachované tradice a životní styl, jaký tu máme. Aby náš život neovlivňovaly cizí elementy, hlavně muslimské.

Když jsme se před časem poznali, snad první věta, cos mi řekl, byla, že doufáš, že nejsem sluníčkář. Proč?

Připadal jsi mi tak.

Proč by ti to vadilo?

Sluníčkáři jsou lidi, kteří bezmyšlenkovitě přijímají všechno, co se jim podsouvá v rámci toho jakože moderního socialisticko-liberálního nazírání na svět. Sluníčkáři chtějí všechno nekriticky přijímat a nedívají se potom na důsledky, jaké to může mít na život, společnost nebo na evropskou civilizaci.

Což jsou?

Z pozice gaye mi vadí, že je islámská kultura silně proti. V mnohých západních zemích, kde je vyšší počet muslimů, už jsou zaznamenané konflikty, že napadali lidi s touto orientací. Co jsem četl, tak v Rakousku už napadají i ženy. V obchodních centrech chodí tyto muslimské gangy a ženy nazývají kurvami a posílají je domů, pokud jsou samy bez muže. Prostě negativním způsobem ovlivňují naši kulturu a zasahují do osobních práv každého člověka.

Myslíš, že se něco podobného u nás neděje? Že gayové nejsou napadáni nebo ženy nejsou sexuálně obtěžované? Že jde jen o chování muslimů?

Ne. Jako ano, děje se to, ale v podstatně menší míře. A společnost na to velmi tvrdě reaguje.

Jsi si jistý tím, že na to tvrdě reaguje?

Ano, jsem. V zemích západní Evropy se taky často to, že muslim někoho znásilní, připisuje neznalosti kultury. A často jsou osvobození nebo vyjdou se směšnými rozsudky. Pokud by bílý člověk znásilnil nějakého chlapce nebo ženu, šel by na x roků do basy. Je na ně tedy nahlíženo velmi shovívavě. V jejich světě je to prý normální.

Odkud tyto informace čerpáš? Já jsem se s tím, co popisuješ, tak často nesetkal. Spíše si všímám toho, že jsou lidé za takové činy souzeni bez ohledu na svou víru nebo původ.

Bylo to někde v novinách a snad i někde v televizi to dávali. Tento případ se stal konkrétně v Rakousku, kde nějaký na plovárně znásilnil chlapce. A protože prý nevěděl, že to tu není dovolené, tak ho soud nakonec osvobodil.

Právě že ne. My jsme zrovna tento případ řešili jako manipulaci. Ten útočník nakonec dostal tvrdší trest. Takže to, že byl osvobozený, není pravda.

Ono ale to, že dostanou nějaké tresty, tu situaci nezmění.

To je otázka, ale minimálně v tomto případě není pravda, že nebyl odsouzený.

Já mám třeba kamarádku v Rakousku a její tetu v centru města takový nějaký pořezal nožem na ruce. Oni se už bojí chodit po Vídni, jezdit veřejnou dopravou. Když chtějí někam jet, zavolají si taxi - ať už do obchodu, do kina nebo do divadla. Mají obrovský strach jezdit MHD, protože je tam plno takových všelijakých. Už tedy i ti Rakušani mají strach. Vždyť si i vezmi, že když někdo řekne „Ježíši Kriste“, nikdo si toho nevšimne. Když někdo zvolá „Allahu akbar“, tak se všichni leknou. Proč? Protože islám jako takový není náboženství.

A co to je tedy?

Islám je doktrína.

Úplně tak stejně ale pak můžeš vnímat například křesťanství nebo jakákoliv jiná náboženství.

To ano, ale křesťanství se může diskutovat. Křesťanství od svého vzniku prošlo nějakým vývojem a ten ho formoval až do současného stavu. Křesťanství je tedy dnes relativně otevřené jiným názorům, zatímco islám je v tomto ohledu úplně uzavřený. To, co řekl před skoro 1500 lety jejich prorok Mohamed, je to stále platné. Bez ohledu na to, že se změnila nějaká společenská situace, že došlo k vývoji. Mnozí, neříkám že všichni, zůstávají v tom starém. A kdyby to bylo jen jedno procento z nich, tak to už je špatně.

Myslíš, že islám nemůže projít reformou? Já sám do některých muslimských zemí jezdím a vím, že tam ty kritické a reformační proudy existují.

No jo, ale když mluvíš o těch různých proudech, tak se podívej, kolik je tam násilností například mezi šíity a sunnity. Nedokážu si představit, že by nějaký protestant přišel do katolického kostela a zabil tam sto lidí.

Evropská unie horší než Sovětský svaz

Co vidíš jako největší aktuální problém ve společnosti?

Pokud jde o naši politickou situaci, tak největším problémem je, že tu vládne mafie, která se tváří, že je takzvaná sociální demokracie a tuneluje tento stát už dlouhé roky. Policie, prokuratura a soudy jsou jedna ruka a chrání se navzájem. Není tu svým způsobem vymahatelnost práva. Co se týká evropského kontextu, tak tam je největší problém asi ta migrace. To považuju za takové asi největší zlo a největší hrozbu pro vývoj v rámci celé Evropy. Já doufám, že se tímto ta takzvaná Evropská unie co nejdřív rozpadne, protože je to to stejné, co byl sovětský blok. Protože tam vládnou šílení neomarxisti, kteří chtějí celou evropskou civilizaci zničit. A já spíš věřím ve Visegrádskou čtyřku nebo jiná podobná volná menší uskupení států jako například Benelux, severské státy apod.

V čem se EU podobá sovětskému bloku?

Ona se dost podobá totalitě, kterou jsme tu měli před rokem 1989. To stejné - co bylo před tím z Moskvy, bylo svaté písmo. Teď to je podle mě ještě mnohonásobnější z Bruselu. Teď se bezhlavě přijímají veškerá nařízení. A často jsou na hlavu postavená. A jsou to nařízení, která vyhovují jen velkým zemím jako Německo nebo Francie.

A nemají ta nařízení například v některých ohledech ochraňovat spotřebitele? Že například když je na něčem napsáno, že to je jahodová marmeláda, tak by to mělo splňovat parametry takového produktu?

Pokud je tu problém s dvojí kvalitou potravin mezi východní a západní Evropou, tak tu asi někde v té Evropské unii bude problém. Mě například velmi rozčiluje přístup Německa. Jak si vůbec Němci po tom všem, co v Evropě udělali, dovolují nám diktovat své podmínky? Vrátil se nám znovu ten německý nacismus a roztahování se Němců. Vstoupili jsme do EU, měli jsme sedmiroční přechodné období, kdy naši lidé nemohli pracovat v některých zemích unie. Teď přišla takzvaná migrační krize a Němci nám nařizují ústy Merkelové a Evropské komise, abychom my přijímali nějaké uprchlíky a dávali jim dávky ve výši 900 – 1000 Euro, co ani naši lidé nevydělávají, dali jim ubytování a další náležitosti. Ze dne na den. A to jsou lidé, kteří jsou absolutně nekompatibilní s naším prostředím, neznají jazyk nebo zvyklosti. Nebudou nikdy pracovat a oni se nám je sem teď snaží vnucovat. Jakým právem? My tu například na Slovensku máme půlmilionovou cikánskou menšinu a ta za 500-600 let, co tu je, není ještě plně integrovaná. Je z části integrovaná, jsou například křesťané, znají jazyk, ale také s nimi máme problém. A my sem teď máme přijmout ještě nějaké uprchlíky? Je celkem jedno, kolik jich má být. Jde o princip. Jakým právem nám někdo nařizuje přijmout lidi, kteří mohou být pro naši zem bezpečnostní hrozbou? A za každého uprchlíka, kterého pak na základě kvót nepřijmeme, máme zaplatit 250 000 Euro? To je výpalné. To je úplně nemocné. To si ani Sovětský svaz nedovolil. To by si snad nedovolil ani Stalin, aby nám sem přesídlil nějaké Turko-Tatary.

A nejde třeba o to, že se tím vstupem do EU k něčemu také zavazuješ? Na základě svého členství čerpáš například peníze na rozvoj - mnohem víc, než tam vkládáš. A pak asi platí také pravidla, která se očekává, že budou ty členské země dodržovat.

My jsme ale s ničím takovým nesouhlasili.

Já tu určitě nechci obhajovat kvóty, ale funguje něco jako Evropský parlament, kde zasedají volení zástupci z jednotlivých zemí, kteří pak demokraticky rozhodují o jednotlivých nařízeních.

To je blbost. Demokracie je o tom, že velké státy převálcují malé? Tam demokracie ani moji zástupci, nefungují. Jsou to koupení lidé. Víš kolik v Bruselu funguje lobbistů? Šedesát tisíc. Ti slibují europoslancům něco za to, když schválí nějaké nařízení. A jak se schvalují? Vždy tak, že jdou do příslušného výboru Evropského parlamentu. Tam schválí rezoluci a pokud se nenajde dostatečný počet kvalifikovaných poslanců, kteří vůči tomu vznesou námitky, tak to vejde v platnost.

Nemáme s tím nic společného

Často se v souvislosti s aktuální situací mluví o strachu. Z čeho máš strach ty?

Že sem přijde nekontrolované množství lidí, kteří mohou být obrovským bezpečnostním rizikem pro naši zemi. To je jako v Rakousku. Když jsem jel před patnácti lety do Vídně, cítil jsem se tam úplně bezpečně. A teď? Cítím se tam hrozně nebezpečně, když vidím, co tam vše chodí v metru, v autobusech. Zahalené ženy, muslimští muži. Nemám z toho vůbec dobrý pocit.

Už se ti tam něco stalo?

No mně se konkrétně nestalo nic. Ale je spousta popsaných případů. A je to od nás kousek. Z toho mám opravdu strach. Bojím se, že bude konflikt, který do Evropy přinese občanskou válku.

Z tvých slov je zřejmé, že máš strach z muslimů i důsledků migrační krize. Muslimů tu už dnes ale žije několik milionů. A do Německa za poslední tři roky přišel více než milion uprchlíků, s čímž nesouhlasíš. Jak bys tu situaci řešil?

Ti lidé sem nepřišli legálně. Je třeba je odsunout nazpět, tam, kam patří.

Pokud mají podle Dublinské smlouvy nárok na azyl…

Nemají, vždyť oni sem přišli nelegálně. Kdyby došli legálně, tak ano. Ale oni nemají.

Takže bys je všechny…

No jasně, odsunul. Do těch jednotlivých zemí.

Když například v Sýrii probíhá válečný konflikt?

Tak ať si to tam vyřeší. Proč má být Evropa zodpovědná za to, co se děje v celém světě? Proč bychom my za to měli být zodpovědní?

Třeba proto, že do toho regionu dodává zbraně? Nevím, jak na tom jsou zbrojovky na Slovensku, ale jedním z největších odběratelů zbraní a armádního vybavení z Česka je například Saúdská Arábie.

Kdo nejvíc těžil ze svých kolonií? My? Češi? Slováci? Maďaři?

Ty říkáš, že na tom, co se v tom regionu děje, nemáme žádný podíl. Ale bojuje se tam i s českými zbraněmi.

Kdyby se nebojovalo s českými, bojovalo by se s jinými. Já s tím nemám nic společného.

Zahalené ženy tu nemají co dělat

Co bys dělal s muslimy, kteří jsou obyvatelé Evropské unie a narodili se tu?

Pokud by tu bylo už jen podezření, měli by je zbavit občanství a odsunout. Ať jdou do zemí původu jejich rodičů. A hotovo.

A co s těmi, se kterými takové problémy nejsou?

Na to není řešení. Ale já to tu jednoduše nechci. Nechci, aby tu chodily zahalené ženy, aby se naše ženy bály chodit po ulici.

V čem ti zahalené ženy vadí?

Islám jako takový nenařizuje, aby se ženy zahalovaly. To je čistě politický islám. Takže mi to vadí. Myslím, že by všude v Evropě měly být přijaté zákony, aby se ty ženy nemohly zahalovat. Protože mnohé častokrát nejsou zahalené z vlastního přesvědčení, ale pod tlakem svých rodin. Takže možná že i pro mnohé muslimské ženy by to bylo vysvobození.

A pro řadu z nich zase třeba ne. Ty se zase naopak třeba setkávají u nás s tím, že jim na ulici někteří strhávají šátky.

Tak potom tu nemají co dělat. Když se podíváš na fotografie ze 60. nebo 70. let, tak v zemích jako Írán, Sýrie nebo Egypt chodily ženy oblečené jako ty evropské. Teď se to změnilo. A to je ten politický islám, který má velký vliv i na jejich myšlení.

Nemělo by to být o svobodě výběru té ženy? Ať už chce být zahalená nebo ne?

Ne. V konečném důsledku ne. Protože je to určitý projev nějaké politiky toho náboženství. Když si to nosí ve svých zemích, tak ať to tam klidně nosí. Ale do Evropy do nepatří.

Máš ty s muslimy nebo uprchlíky osobní zkušenost?

Osobní nemám moc z čeho mít. Protože u nás jsem jich naštěstí moc neviděl. Ale dost čtu, dívám se a pozoruju, co se děje kolem. A z toho mi naskakuje husí kůže.

Kotleba jako protest

Jaké politické strany ti jsou blízké a koho jsi volil v posledních volbách?

Do parlamentu jsem skoro před dvěma lety volil SAS (Svoboda a Solidarita), to je liberální strana. V krajských volbách jsem teď ale volil Kotlebu. Ne, že bych s ním úplně souhlasil, ale jako protest. Jak vůči mainstreamu, tak vůči celé politické situaci a mafii, která nám tu vládne.

Nevadí ti pak ale to propojení Kotleby s neonacistickou scénou?

Nevadí.

Jak ti to může jako homosexuálovi nevadit?

Nevadí mi to. Je to spíš podsouvané. Pro mě je spíš důležité, že vím o těch, kteří nám tu vládnou třicet let od takzvané revoluce, co to je za svině. Střídá se tu jedna mafie za druhou. Já prostě chci, aby nám tu vládl někdo jiný.

A myslíš, že Kotleba nebude mafie?

Možná bude, ale zatím ještě není.

Tobě nevadí, že dává dětem šeky s jednoznačným odkazem k nacistické symbolice?

Je idiot. Já jsem si říkal, proč to dělá.

Ty jsi říkal, že je ten nacismus podsouvaný. Už jen ta situace se šekem ukazuje, že to asi tak úplně podsouvané není, ne?

Zčásti to podsouvané je. To, co napíše mainstream, je překroucené a vytržené z kontextu. Víš, jací jsou novináři. Spoustu věcí zdramatizují a zmanipulují. Já jsem sám byl naštvaný, že něco takového udělal. Nechápal jsem proč.

Přesto jsi mu ale pak dal hlas.

Ano. Ale však říkám, že jako protest. Proti tomuto nemocnému systému.

Nemůže ten protest vypadat třeba i jinak než dát hlas někomu, kdo je nakonec i proti tobě jako člověku s menšinovou orientací? To platí obecně i o řadě lidí, kteří brojí proti muslimům a islámu, odvolávají se na pošlapávání práv LGBT komunity, a ve finále pak mnoho z nich jinde vystupuje i proti dalším skupinám, včetně gayů. V tom rozpor nevidíš?

Podle mě to je často u těch lidí póza. Jednoduše ví, že to je od nich očekávaný názor, tak to tak prezentují. To, co tak vypadá, tak ve skutečnosti nakonec být nemusí.

Tebe se to osobně nedotýká? Nebojíš se, že by v případě, že by byli u vlády, došlo hypoteticky po muslimech, židech i na tebe?

Mě se to nedotýká a ani se nebojím. Velmi dobře vím, že určité strany mají svůj strop. Že mohou svým způsobem něco říct a mohou udělat bububu na vládnoucí politické strany. Nebojím se, že by se dostali k moci.

Zmanipulovaný mainstream

Jaké zdroje čteš a kterým věříš?

Určitě nevěřím mainstreamu, protože jsou prolhaní. Nevěřím televizi, rozhlasu. V podstatě čerpám informace jen přes internet.

Na internetu se ale také často objevují různé hoaxy a manipulace.

Jasně. Ale já také nevěřím, že vše, co tam je, je svatá pravda. Já si také vybírám určité věci, které myslím, že mohou být pravdivé. Dokážu ty věci rozlišit.

Před chvílí jsi ale mluvil o případu zneužitého kluka v Rakousku a vlastně to nakonec bylo trochu jinak, než jak se to k tobě dostalo.

Já nevím, jak to bylo, jen říkám, jak se to ke mně dostalo a jak jsem to někde četl. Minimálně to, že se taková věc stala, je strašné.

Čtěte dále

Manipulace: Nově mohou volit cizinci bez českého občanství. Umožnil to Hamáček

Tomio Okamura v neděli zveřejnil na svém facebookovém profilu nové video, ve kterém uvádí, že nově budou mít možnost v České republice volit a být voleni i cizinci bez českého občanství. Ve videu dále tvrdí, že poté, co se předseda ČSSD Jan Hamáček stal ministrem vnitra, umožnil, aby již v letošních říjnových komunálních volbách mohli v České republice takoví cizinci volit. Skandální na celé věci je dle něj především to, že „tyto návrhy k nám tlačí EU, jelikož nechce zachování národních států, ale vytvoření jednoho centrálního evropského superstátu pod diktátem Bruselu”.


HateFree Culture 17. 7. 2018

„Česká společnost je citlivější k nacismu než komunismu,” domnívá se vnitro

Na facebookové stránce HateFree Culture proběhla v nedávné době bouřlivá diskuze o tom, zda je propagace či podpora nacistických hnutí v praxi více řešena a potlačována než u hnutí komunistických a zda je i ve společnosti vyšší citlivost vůči nacismu než vůči komunismu. „Zákonná úprava nikterak nerozlišuje mezi zločiny spáchanými tou či onou formou totality. Výslovně je to uvedeno v § 405 trestního zákoníku, který postihuje schvalování, zpochybňování, popírání či ospravedlňování těchto zločinů. Je však třeba říci, že orgány činné v trestním řízení se v současnosti více zaměřují na problematiku kriminality pravicových extremistů, kterou považují za větší hrozbu pro bezpečnost a demokracii České republiky,“ uvádí v rozhovoru pro HFC Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. „Ve společnosti přetrvává vyšší citlivost vůči nacismu než vůči komunismu. Nac ...

V 60 udělala řidičák, v 65 odmaturovala. Je idolem mnohých Romů

Olga Fečová se narodila za války do silných romských rodů na východním Slovensku. Tam zažila tradiční život, ze kterého čerpá dodnes, přestože se rodina po válce přestěhovala do Prahy za prací. Pochází ze vzdělané muzikantské rodiny, hudba i škola byla tedy v jejím životě všudypřítomná. Ona sama ale v mládí dokončila jen základní vzdělání, chtěla především pečovat o blaho svých blízkých, zatímco oni sami studovali nebo se věnovali kariéře. „Já jsem se vždycky vlastně starala o ostatní a na sebe jsem furt neměla čas,” říká. Když odrostly i její děti, rozhodla se to změnit. „V šedesáti jsem si pak řekla: ,Holka, už bys sis mohla taky udělat čas na sebe.` A udělala jsem si řidičák,” směje se a s ironií dodává, že nyní funguje v systému pětiletek. V 65 letech složila maturitu, v 70 se naučila na housle a v 75 letech začala malovat. Vedle celoživotní práce v továrnách a úklidu se však s ...

Ukaž, že je Česko super. Vyfoť to!

V rámci oslav stého výročí vzniku Československa a 51. ročníku Mezinárodního filmového festivalu filmů s cestovatelskou tematikou Tourfilm probíhá soutěž o nejlepší fotografii. Účastnit soutěže se může každý, fotografie vyjadřující národní hrdost ale musí vzniknout v České republice, každý může přihlásit právě jeden snímek. Cílem soutěže je zvýšit povědomí o letošním jubileu založení Československa. HateFree Culture je jejím partnerem.


HateFree Culture 12. 7. 2018

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.