Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

Děti migrantů se setkávají s českými při hrách a sportu. Učí se česky a navazují přátelství

 

lab31 big

marie skardovaMarie Škardová
Autorka

Marie Škardová (*1985) vystudovala obor Informační zdroje a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se informační bezpečnosti, online komunikaci a nástrojům. V HFC se věnuje sociálním sítím a ověřování hoaxů.

9
května
2019

Skupina jednadvaceti dětí se v posledních měsících nenudila. Během čtyř lekcí parkouru se učily základy bezpečnosti, skoky, parakotouly, udržení se na zdi a také týmovému duchu. Při bubnování během měsíce nacvičily společně s lektory rytmickou skladbu. Street dance lekce přinesly možnost naučit se základním pohybům. Děti zaujal zejména break dance a hip hop. Na výtvarných workshopech pak malovaly abstraktní obrazy pomocí barevných tuší a pěny na holení, pracovaly s linorytem a vytvořily také obrovské puzzle, do nichž každé dítě vytvořilo svůj vlastní dílek. Nabídnout dětem možnost si vyzkoušet různorodé aktivity je jedním z cílů mezinárodního projektu LAB 31. V České republice jej realizuje Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU). Dalším z cílů je podpora integrace. Proto projekt spojuje české děti s dětmi cizinců. Zapojeny jsou děti ve věku osmi až patnácti let z devíti zemí světa. „Nejvíce dětí pochází z Ukrajiny, dále také z Ruska, Angoly, Albánie, Číny, Ázerbájdžánu, Kazachstánu, Rumunska. České děti tvoří zhruba třetinu všech dětí. Všechny v současné době navštěvují základní školy,” upřesňuje pro HFC koordinátorka Pavla Merhautová. Zapojené děti si v průběhu pěti měsíců mohou vyzkoušet řadu aktivit a udělat si tak přehled o tom, co by je v budoucnosti mohlo bavit. „Tyto aktivity jsme zvolili záměrně tak, aby si každý vyzkoušel něco, co ho baví a cítil se v něčem úspěšný. Již jsme se společně věnovali parkouru, bubnování, street dance, výtvarným workshopům a aktuálně nám běží poslední měsíc, kdy se věnujeme divadlu,” popisuje Pavla Merhautová.

lab31 6

Důležitou součástí setkání, která probíhají jednou týdně, jsou hry. „Hrajeme situační hry, kdy děti musí ve skupinkách vymýšlet řešení nějaké situace, musí spolupracovat, využívat fantazii. Vždy je tam nějaký zástupný cíl, který dětem nějak zvyšuje jejich sociální kompetence,” přibližuje pro HFC koordinátorka Alena Makovcová. „Často si v rámci her povídáme. Příkladem může být hra, kdy si jednotlivé skupinky vylosovaly lísteček s osobou, kterou mají malovat. Osoby byly jednoduché a dětem blízké - babička, paní učitelka, sportovec. Poté jsme diskutovali a porovnávali jsme situace v zemích, odkud děti pocházejí. Bylo to velmi zajímavé, protože jsme tak zjistili, že třeba ještě nikdy v Česku neměly možnost někomu sdělit, odkud pochází a jak to tam fungovalo ve škole nebo jak chodí oblečená jejich babička,” dodává.

lab31 1

Naslouchání druhým i nová přátelství

V rámci aktivit se děti také vzájemně seznamují, což má řadu pozitivních přínosů. „Některé děti se do Česka přistěhovaly teprve v loňském roce, takže jejich čeština na začátku projektu nedosahovala zdaleka takové úrovně jako nyní,” vysvětluje Alena Makovcová. „Snažíme se také dětem prostřednictvím psychosociálních her dávat prostor k vyjádření jejich názorů. Již nyní můžeme vidět, že sebevědomí dětí se zvyšuje. Zatímco na začátku projektu seděly tiše a bylo těžké z nich dostat odpověď, nyní vidíme, že se v komunikaci výrazně zlepšily,” dodává.

lab31 3

Pozitivní dopady koordinátorky vnímají také při práci s celou skupinou. „V lednu jsme si stanovili určitá pravidla ohledně naslouchání druhým, protože to považujeme za zcela zásadní, aby každé dítě dostalo prostor se vyjádřit a aby se v průběhu workshopů cítilo bezpečně, bez ohledu na svůj názor. Učili jsme se tedy naslouchat ostatním, což děti zpočátku neuměly, neustále se překřikovaly a nebyly zvyklé vnímat i odpovědi ostatních. Nyní již v tomto směru vidíme pokroky,” říká Alena Makovcová a dodává, že mezi dětmi již také vznikají přátelství, která fungují i mimo projekt.

lab31 5

Integrace

Projekt tak umožňuje dětem, které mají migrantské kořeny nebo se do Čech v nedávné době přistěhovaly, aby se zapojily do kulturních a herních iniciativ s místními dětmi a staly se součástí komunity. Projekt tak usnadňuje integraci, pomáhá proti sociálnímu vyloučení cizinců a také podporuje prevenci proti rasismu a xenofobii. „Některé děti pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, takže pro ně je možnost chodit na kroužek něco nového, co si jejich rodiče bohužel nemohou z různých důvodů dovolit. Těmto dětem účast na workshopech tedy v první řadě přináší novou zkušenost, být mezi dětmi jindy než ve školním kolektivu a naučit se něco nového,” říká Alena Makovcová a doplňuje, že projektu se účastní i několik nezletilých bez doprovodu, tedy dětí, které jsou na území Česka bez zákonných zástupců. „České děti se k dětem cizinců chovají naprosto bez problémů, podporují je a v případě, kdy děti cizinců mluví a nemohou si třeba vzpomenout na slovo, jim radí a jsou trpělivé. České děti hrají v projektu důležitou roli, protože společně s námi utváří to bezpečné prostředí, na které děti cizinců nejsou vždy zvyklé,” dodává.

lab31 4

Divadlo pro veřejnost

Pětiměsíční Lab 31 vyvrcholí na konci června divadelním improvizačním představením pro rodiče a veřejnost, na kterém děti pod vedením herců paní Martiny Krátké a Alexandra Minajeva aktuálně pracují. „Naším cílem je, aby se všechny děti cítily úspěšné bez ohledu na to, zda předvedou sestavu skoků z parkouru, street dance nebo budou bubnovat,” říká k představení Alena Makovcová.

lab31 7

Foto: OPU

Čtěte dále

Jsme Česko

„Jsme Česko,” říká více než padesátka obyvatel České republiky rozličného původu, náboženského vyznání, orientace i sociálních skupin. A to ve společné kampani vládního projektu HateFree Culture a Multikulturního centra Praha. Činí tak u příležitosti 30. výročí demokracie v Česku a odkazují se ke státním symbolům, zejména pak k barvám české vlajky, tedy trikoloře. Stužka s trikolorou byla i jedním ze symbolů Sametové revoluce.


HateFree Culture 11. 11. 2019

Otevřená snídaně už v neděli 24. listopadu v Praze!

V neděli 24. listopadu od 9:30 proběhne v pražském Studiu Alta další Otevřená snídaně. Přijďte se seznámit, potkat staré přátele a začít den příjemným posezením nad čajem a kávou s lidmi nejrůznějšího původu i náboženského vyznání. Připravte své oblíbené jídlo a ochutnejte delikatesy ostatních.


HateFree Culture 11. 11. 2019

„Před lety jsem vás vozila autem, dnes vozíte vy mne.” Desítky seniorů napsaly dopis vnoučeti

Téměř šedesátka seniorů starších šedesáti let napříč Českem napsala svým vnoučatům. Cílem bylo zjistit, jaký vzkaz by senioři rádi předali nové generaci. Aktivita probíhala pod patronací seniorské organizace SenSen zastřešující 40 tisíc členů v seniorských klubech napříč ČR. Nejmladšímu ze seniorů bylo šedesát let, nejstaršímu šestadevadesát. Většinu z nich tvořily ženy a jen pět účastníků a účastnic nemělo vlastní rodinu a dopisy tak psali obecně mladé generaci. „Pracujeme se starými lidmi. A důvodem, proč jsme s dopisy začali, je z psychologického hlediska jejich potřeba udělat na konci života nějaké resumé. Esence jeho existence se pak objevuje v tom dopise,” uvedla iniciátorka projektu Urszula Tokarska z Polska.


 

Lukáš Houdek 6. 11. 2019

Vyměnila novinařinu za řešení problémů na Luníku IX. „Romská chudoba je stejná jako každá jiná.“

Jarmila Vaňová, novinářka, která vyměnila žurnalistiku a tvorbu televizního národnostního pořadu za terénní sociální práci na nechvalně známém slovenském sídlišti Luník IX, svého rozhodnutí zpětně nelituje. Sama říká, že nešlo nedělat sociální žurnalistiku, když se každodenně setkávala s lidmi, kteří se nacházeli v zoufalé situaci a sami nevěřili, že se dá v jejich životě cokoliv změnit.


Rena Horváthová 4. 11. 2019

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.