„Vnučka si bere víc a víc, ale nechci ji ztratit.” Počet obětí násilí na seniorech roste

Obrázek: foto-senior-telefon-zivot-90

Po smrti manželky zůstal pan Milan v domě sám jen s králíky a slepicemi. Rád by se těšil alespoň na občasné návštěvy vnučky. Ani ty mu však v poslední době radost nepřinášejí. „Dědo, kde jsou ty šperky po babičce? Vždyť víš, že mi je slíbila. A připravil jsi nám ta vajíčka? Minule jich bylo nějak málo!" volá na něj, když pobíhá po domě. „Tuhle velkou sekeru už, dědečku, neuzvednete," vynoří se z kůlny její partner. „Půjčím si ji a dám ji nabrousit." Pan Milan se svěřil pracovnici linky důvěry Senior telefon, že o vnučku nechce přijít, ale už neví, jak situaci zvládat. Ekonomické vydírání je jednou z podob seniorského abusu neboli fyzického, psychického či jiného způsobu zneužívání nebo špatného zacházení se staršími lidmi. Na to, že současná právní úprava neposkytuje seniorům v České republice dostatečnou ochranu, upozorňuje organizace ŽIVOT 90 již několik let. Při příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech 15. června proto ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv a za podpory neziskových organizací Elpida, Sue Ryder a Gerontologického institutu spustila iniciativu #respektujistari, která má na problém upozornit vládu i veřejnost. 

Podle dat linky Senior telefon organizace ŽIVOT 90 a výzkumného projektu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se v minulosti s jednáním, které jeví prvky šikany, setkal až každý čtvrtý senior. 21 % starších lidí v domácím prostředí, 6 % ze strany pečovatele a 9 % v ústavech nebo domovech pro seniory. Bití, vystavování chladu, netlumení bolesti, omezování pohybu, odpírání jídla, nadávky, vyhrožování, omezování běžných aktivit a sociálních kontaktů, sexuální zneužívání, zanedbávání, obírání o důchod, nevýhodné nebo nedobrovolné převody majetku, nátlak na změny v závěti, apod. To vše jsou projevy seniorského abusu. Oběti i jejich blízcí se mohou obracet na bezplatnou linku důvěry Senior telefon na čísle 800 157 157. Konzultantka linky se nyní snaží najít východisko i pro pana Milana. Seznámila ho s možnostmi ochrany, s pomocí intervenčního centra, Policie ČR, právní poradny a domluvili se na opakovaném volání. Pan Milan se zatím obává si o všem s vnučkou promluvit, chce zvážit své možnosti a situaci dobře promyslet.

Senioři potřebují ochranu

Seniorský abusus je palčivý problém celosvětového rozměru. Jak upozornili odborníci u kulatého stolu realizovaného v rámci iniciativy Respektuji stáří, počet jeho obětí i rozsah důsledků stále roste. „Podle světové zdravotnické organizace se v domácím prostředí setkalo s výhružkami či nátlakem až 16 % starších osob,“ upřesnil Jan Lorman, zakladatel organizace ŽIVOT 90 a ředitel Gerontologického institutu. „V českém prostředí navíc stále chybí legislativní ukotvení i stížnostní mechanismus, který by tento počet pomohl snížit,” doplnil. 

Na nedostatečnou legislativní ochranu dlouhodobě upozorňuje také Kancelář veřejného ochránce práv. „Senioři jsou velmi často ve zranitelném postavení, o to více pak ti, kteří jsou klienty sociálních služeb a pacienty zdravotnických zařízení. Opakovaně jsem upozorňovala zákonodárce na potřebu zavedení institutů, které posílí jejich ochranu. Lidé vyššího věku jsou nedílnou součástí naší společnosti a je nutno udělat vše pro to, aby nebyli vystaveni ponižujícímu zacházení. Chtěla bych, aby si společnost více uvědomila kvality seniorů a vážila k nim větší úctu a respekt. Vždyť jsou to právě oni, kteří nám předávají své zkušenosti a moudrost,“ uvedla zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková. 

Obrázek: respektuji-stari-ctverec

V této souvislosti také organizace zapojené do iniciativy #respektujistari vyzvaly zákonodárce k vytvoření dalších pojistek proti špatnému zacházení se seniory. „Pacienti ve zdravotnických zařízeních mohou být vystaveni zásahům do svého soukromí, bezpečí a integrity nebo jinak ponižujícímu zacházení. I když takové jednání nemusí vždy dosahovat intenzity trestného činu, může přesto jít o závažný zásah do lidské důstojnosti. Dosud ale není možné takové zásahy do práv těchto lidí postihnout. Proto je zapotřebí zakotvit v právním řádu přestupek, který bude takovéto jednání postihovat,” uvádějí zapojené organizace. Iniciátoři doporučují také implementovat do sociálního prostředí nezávislý stížnostní mechanismus. V současnosti se totiž klienti pobytových zařízení sociálních služeb mohou v případě nespokojenosti s kvalitou poskytované péče obracet pouze na vedení daného zařízení nebo na Inspekci sociálních služeb, která ale nemá povinnost se individuálními podněty zabývat. 

Nebojte se požádat o pomoc

Osvětové akce v rámci iniciativy cílí také na samotné seniory. Těm organizace doporučují zůstat aktivní a v kontaktu s druhými, informovat se a vytvořit si plán svých přání a představ o budoucnosti, naučit se zásady bezpečnosti, ochrany zdraví i majetku a především hájit svá práva a v případě potřeby se svěřit či požádat o pomoc. Podporu pak může potřebovat nejen senior, ale i pečující osoba. „Nezůstávejte na péči sami, podělte se. Požádejte o pomoc přátele, příbuzné nebo místní agentury. Pokud nemohou pomoci s péčí o seniora, mohou vám třeba uvařit či posekat zahradu. Zajistěte si v péči střídání, abyste si mohli odpočinout. Vyhledejte lékařskou péči nebo poradenství, které vám pomůže vypořádat se se stresem, úzkostí a depresí. Pokud se ve svém okolí setkáváte s případem, kdy je senior vystaven násilí či zanedbávání, kontaktujte krizovou linku a poraďte se o nejvhodnějším postupu řešení,“ shrnují základní zásady odborníci. Další informace, rady i pomoc najdete na stránkách organizací ŽIVOT 90, Elpida a Sue Ryder.