UNHCR vyzývá Česko, aby v rámci předsednictví EU lépe chránilo uprchlíky v Evropě

Obrázek: unhcr-predsednictvi

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) vyzývá Francii, která v současnosti předsedá Evropské unii, a také Českou republiku, která žezlo předsednictví převezme letos v červenci, aby si jako prioritu stanovily lepší ochranu uprchlíků v Evropě i ve světě.

Ačkoli řadě evropských zemí na mezinárodních lidských právech velmi záleží, v roce 2021 docházelo k násilnému vytlačování žadatelů o azyl za hranice EU. Tento postup ohrožuje lidské životy a podrývá základní lidská práva včetně práva požádat o azyl. K tomu se navíc přidává xenofobní rétorika evropských politiků a kladení fyzických i legislativních překážek do cesty lidem prchajícím před válkou, konflikty a pronásledováním. 

„Právo požádat o azyl je základním lidským právem. Musí být chráněno, a to především ve výjimečných situacích a stavech nouze,“ uvedl Gonzalo Vergas Llosa, představitel UNHCR pro záležitosti EU. „Evropská unie je společenství založené na vládě práva, nicméně až příliš často jsme byli svědky rozdělujících a zpolitizovaných postojů a činů, které se snaží vyhnout se azylovým povinnostem. Různorodý pohyb uprchlíků a migrantů je výzvou azylovým systémům. Tyto výzvy však nikdy nemohou ospravedlnit reakce, které jsou v rozporu s mezinárodním právem a porušují azylové závazky.“

UNHCR naléhá na předsednictví, aby podporovalo udržitelnou azylovou reformu a dosáhlo pokroku v klíčových otázkách, kterými jsou solidarita v EU, adekvátní podmínky přijetí a spravedlivé a rychlé azylové řízení, aby bylo možné určit, kdo potřebuje mezinárodní ochranu a kdo ne. 

Protože v EU neexistuje dohoda o společném azylovém rámci, UNHCR se obává, že i nadále bude docházet ke škodlivým praktikám, včetně návrhů na externalizaci či outsourcing azylových povinností do jiných zemí, čímž je podkopávána ochrana uprchlíků. „V době, kdy je počet násilně vysídlených lidí ve světě na historickém maximu, kdy se zvyšují humanitární potřeby, a co je zásadní, kdy počet příchozích do EU zůstává zvládnutelný, je nezbytné, aby se EU znovu zavázala solidaritě – vůči lidem, mezi státy a se zeměmi, které hostí většinu uprchlíků,“ vyzývá Vargas Llosa. „Bez ohledu na to, jak vysoké bariéry – fyzické i legislativní – mohou být, budou zoufalí lidé hledat způsoby, jak se dostat do bezpečí. Správa hranic, sdílení odpovědnosti a respektování lidských práv jsou kompatibilní.“

Vzhledem k tomu, že téměř 90 procent uprchlíků žije v zemích s nízkými a středními příjmy, UNHCR vybízí předsednictví k posílení globální solidarity poskytováním větší podpory zemím a regionům, kde se nachází nejvíce násilně vysídlených lidí.

Celé doporučení UNHCR francouzskému a českému předsednictví si můžete přečíst zde.
Foto: UNHCR/Kate Thompson-Gorry