Proč maminku bolí hlavička? Vychází kniha pro rodiny, do jejichž života zasahuje migréna

Obrázek: ryza-blazejovska

Zvracení, úporná bolest hlavy, přecitlivělost na hluk či světlo. Migréna je u nás nedílnou součástí života více milionu. Jsou to lidé nejčastěji v produktivním věku. Tři sta tisíc z nich zažívá každý měsíc čtyři a více migrenózních záchvatů. Pro ně a jejich rodiny nyní vychází jedinečná kniha, která pomáhá rodičům komunikovat se svými dětmi, když je z provozu vyřadí migréna, a je také rádcem dětem, které nerozumí tomu, proč mámu nebo tátu už zase bolí hlava.

Ač jsou Adámek, Sára, Patrik a jejich maminky postavy z knížky, jsou inspirované skutečnými lidmi. Autorka knihy Proč maminku bolí hlavička a dvojnásobná máma Helena Beránková dobře ví, jaké to je, když se o děti ve chvíli, kdy ji zachvátí migréna, nemůže postarat tak, jak by chtěla. Ví také, že není zdaleka sama, kterou trápí nejen migréna, ale i výčitky, že kvůli migréně není dobrou mámou. 

„Z průzkumu, který mapoval potřeby osob s migrénou, vyplynulo, že se rodiče s tímto onemocněním často trápí tím, že se nedokáží plnohodnotně věnovat svým dětem a že mají výčitky svědomí,“ potvrzuje pro HFC Rýza Blažejovská, zakladatelka organizace Migréna-help, která knihu vydává „Říká se, že migréna je nemocí celé rodiny a že se s ní musí naučit žít a pracovat nejen člověk, který se s ní potýká, ale také ostatní členové rodiny včetně malých dětí,“ doplňuje.

Obrázek: snimek-obrazovky-2021-12-07-111250

„Najednou Áďa uslyšel nějaké zvuky z koupelny. Přiběhl ke dveřím a chytil za kliku, ale dveře byly zamčené. „Mami, mami?!“ „Já hned přijdu,“ ozval se maminčin zkroušený hlas, „běž zatím, prosím, do kuchyně.“ Adámek šel tedy zpátky do kuchyně, tam si sedl ke stolu a čekal na maminku. Cítil, že se s ní něco děje. Maminka za chvilku přišla. Obličej měla bledý, na hlavě měla obklad, vlasy rozcuchané a oči červené, jako by před chvilkou plakala,“ píše se v knize, která si klade za cíl být pomocníkem ke vzájemnému pochopení mezi dětmi a rodiči, jimž do života zasahuje migréna. „Díky příběhu budou děti lépe zvládat situace jako zrušení výletu do zoo nebo narozeninové oslavy a to zase pomůže jejich rodičům lépe se vyrovnávat s tím, co ostatním lidem jejich migréna způsobuje,“ věří Blažejovská. 

Obrázek: snimek-obrazovky-2021-12-04-144448

„Odpoledne měla být ta oslava,“ řekl zkroušeně Áďa. „No, už se na ni moc těšíme!“ vykřikla ihned Sára. „Ale ona…,“ Adámek se znovu rozplakal. Mezi vzlykáním jim začal vyprávět, co mu maminka před chvilkou řekla. Taky že tatínek doma není a babičky bydlí tak daleko, že to k nim dnes rozhodně nestihnou. „A jakou má tvoje máma nemoc?“ zeptal se Adama Patrik. „Jmenuje se to nějak od m, já si to nepamatuju. Bolí ji hlava a blinká.“

Obrázek: snimek-obrazovky-2021-12-04-133938-kopie-kopie

Aby mohla kniha Proč maminku bolí hlavička vyjít, byla spuštěna finanční sbírka na Donio.cz. Z ní bude hrazen tisk a prostředky vybrané nad rámec sbírky poslouží na realizaci dalších aktivit organizace Migréna-help. Můžete přispět jakoukoli částkou nebo i pevně určenou, za kterou získáte zajímavé odměny. Mezi nimi je jak kniha Proč maminku bolí hlavička s věnováním autorky, tak e-kniha nebo i záznam festivalu Migréna nás spojuje, který se konal na konci listopadu. Se svým osobním příběhem s migrénou na něm vystoupil Lukáše Hejlík a o zajímavých tématech spojených s migrénou na něm vystoupila řada odborníků. 

Obrázek: snimek-obrazovky-2021-12-04-134015-kopie

„Pokud na vydání knížky Proč maminku bolí hlavička přispějete, pomůžete tím tisícům dětí v České republice, které si nevědí rady v situacích, kdy jejich maminku či tatínka náhle přepadne záchvat migrény. Pomůžete ale i lidem s migrénou jako takovým, kteří se často trápí tím, že nejsou kvůli své nemoci dobrými rodiči. Tak to ale není. Jenom se všichni - celá rodina - potřebují s migrénou naučit žít. A tato knížka jim k tomu může pomoci,“ dodávají organizátoři sbírky. 

Obrázek: snimek-obrazovky-2021-12-04-133955-kopie-kopie

Migréna-help je první pacientská organizace v České republice podporující osoby s migrénou a jejich blízké. Šíří osvětu, poskytuje informační servis a poradenství, koordinuje setkávání svépomocných skupin, zprostředkovává psychoterapii, realizuje průzkumy apod. Jde o neziskovou organizaci, která své služby nabízí za symbolický poplatek nebo zdarma.

Úvodní foto: Rýza Blažejovská (foto: Lukáš Houdek / Ministerstvo zdravotnictví ČR)