„Pořadatelům hudebních akcí už není jedno, jaká rizika hrozí účastníkům,” říká Pethö z Partyharm Reduction

Obrázek: petho

Novým členem sítě HateFree zón se stal tým Partyharm Reduction. Kde ho najdete? Na různých hudebních akcích v Praze a středních Čechách, kam se lidé přicházejí bavit a přitom obvykle i konzumovat návykové látky. Stánek s adiktology a sociálními pracovníky nabízí především osvětu týkající se užívání různých typů drog, dostat zde ale můžete i pitnou vodu, špunty do uší nebo kondomy – zkrátka drobnosti, které člověku rozhodně mohou zachránit večer. Program snižování rizik na akcích provozuje organizace Progressive a vede ho František Pethö.

V čem spočívá metoda harm reduction a jak lze snížit rizika na parties? 

Harm reduction je přístup při práci s lidmi užívajícími návykové látky, kdy se snažíme, aby dopady užívání byly co nejmenší. I přesto, že daný člověk třeba vůbec nemá v úmyslu s užíváním přestat. My jeho postoj respektujeme a snažíme se mu ukázat, že návykové látky jde užívat i méně škodlivou cestou – zasahuje to do oblasti zdraví, hygieny, sexuálního života apod. Jde o to, zmírnit rizika pro samotného uživatele i jeho okolí.

V našem programu Partyharm Reduction se snažíme o zmírnění rizik nočního života a následků užívání drog. Jsme přítomni na parties, festivalech a dalších hudebních událostech. Nikoho nepodporujeme v užívání drog. Ale pokud se do toho člověk pouští, poskytneme mu důležité informace, které mu pomůžou vyvarovat se problémů, pomůcky zabraňující poškození zdraví jako uhlíkové filtry, šňupátka nebo kondomy, a taky mu umožníme se občerstvit, když je toho na něj třeba už moc.

Obrázek: 40374882-2102371700090657-3424677389911719936-n

Podle čeho si vybíráte akce, na kterých Partyharm Reduction působí? Volíte ty nejrizikovější?

Riziková je dnes jakákoli akce, protože se tam prostě budou užívat návykové látky – minimálně alkohol. V poslední době si vybíráme především žánrově zaměřené události, u kterých se dá předpokládat, že tam bude vyšší výskyt drog. To je spíš elektronická hudba, z jejíž podstaty logicky vyplývá, že si někteří účastníci budou chtít umocnit své prožitky účinky různých látek. Dřív jsme jezdili na více multižánrových festivalů, kde se hodně užíval alkohol a ten byl kombinován s dalšími látkami v menším množství. 

Především se nám nyní po několika letech už ozývají samotní pořadatelé a projevují zájem, abychom na jejich akci přijeli. Uvědomují si rizika, jimž můžou být jejich účastníci vystaveni. To je velmi sympatické. 

Mění se tedy etika pořadatelů hudebních akcí? Díky organizaci Konsent probíhají i školení personálu klubů ohledně sexuálního obtěžování…

Těžko soudit, jestli je to nějaký obecný trend. Přeci jen působíme především v Praze. Vždycky záleží na přístupu klubu. My spolupracujeme s kluby, které rozumí myšlence harm reduction i prevenci sexuálního násilí. U vstupu mají vylepená pravidla chování, která každý návštěvník musí respektovat, s tím souvisí i styl práce security a přístup barmanů – třeba jestli nalévají i značně podnapilým hostům. V té bublině, kde se my pohybujeme, za poslední roky vnímáme velký posun. 

Obrázek: 93439409-2543712319289924-5109939298921086976-n

Co na stánku Partyharm Reduction nabízíte?

Poskytujeme informace o jednotlivých návykových látkách nebo jak postupovat ve vybraných situacích – třeba když je kamarád intoxikován a zbytek party neví co dělat. Rozdáváme harm reduction materiál od uhlíkových filtrů, které brání zanášení dýchacích cest, přes prezervativy až po hygienická šňupátka. Máme také doplňky stravy – vitamín C a hořčík, které je důležité doplňovat před i v průběhu akce, nabízíme i pitnou vodu pro správnou hydrataci a ovoce. Účastníci festivalu, kteří plánují v blízké době řídit, u nás mohou pomocí alkotesteru zjistit, jestli v sobě nemají zbytkový alkohol. Máme s sebou zdravotní brašnu, takže jsme schopni ošetřit drobné rány, které se na festivalech často přihodí. Jsme připraveni i na výměnu injekčního materiálu, ale to u cílové skupiny na hudebních akcích není moc potřeba.  

Je možné si u vás nechat otestovat drogu na přítomnost nebezpečných látek? 

To česká legislativa neumožňuje. Lze zakoupit test kity a zjistit, jestli je ve směsi ta látka, kterou tam očekáváte. Takový test kit si člověk může koupit sám, my je nenabízíme. Nedá vám ale stoprocentní záruku, že směs neobsahuje další látky, které by byly nebezpečné. 

V různých státech zámoří, v Austrálii a na Novém Zélandu služby harm reduction mívají zázemí pro testování drog na nebezpečné příměsi. Tak daleko u nás bohužel ještě nejsme, i když by to jistě chránilo zdraví o něco více.

Obrázek: 305846512-3262527517408397-6148480882709832339-n

Co musí umět vaši pracovníci, kteří akce objíždějí?

Náš tým se skládá ze sociálních pracovníků a adiktologů. Mají znalosti o návykových látkách a jejich rizikových kombinacích, zvládají první pomoc. Ovládají prvky krizové intervence, protože stavy lidí po intoxikaci bývají opravdu různé. Tým musí být schopen komunikovat s lidmi v různém stavu, u našeho stánku se během noci zastaví stovky osob. Pracujeme v noci, takže musíme být schopni fungovat ve ztížených podmínkách – noční doba, hluk, stísněný prostor. Někdy se pohybujeme v dost specifických prostorech.

Mezi infomateriály na sociálních sítích máte i předfesťákovou přípravu. Co by si člověk tedy měl připravit s sebou?

Když bude dva dny někde na letišti, stráví dlouhé hodiny na slunci a do toho bude pít alkohol a třeba užívat i jiné látky, nabízí se vzít si s sebou pokrývku hlavy a krém na opalování. Jedna z nejdůležitějších věcí je myslet na hydrataci. Někdy ale na akcích narážíme na to, že přístup k pitné vodě není dobrý, musí se za ni platit a člověk si nemůže přinést vlastní zásobu. Taky se hodí vzít si s sebou vitamíny i minerály a průběžně je doplňovat. Je dobré mít s sebou špunty do uší, kondomy a filtry, pokud člověk kouří tabák nebo směsi. Tyto základní věci se skoro vejdou do kapsy. 

Další věc je finanční záloha pro případ, že se člověk chce bezpečně dostat z akce domů. To platí především pro klubovou scénu. Na nás se lidé často obracejí v situaci, kdy mají vybitý telefon a chtějí si zavolat taxi nebo jiný bezpečný odvoz. 

Obrázek: 305966415-3264410627220086-2345318279638627112-n

Jsou čeští uživatelé rekreačních drog uvědomělí, nebo se vrhají do bezhlavých experimentů?

Nerad bych to zobecňoval. Z větší části se ale přeci jenom setkáváme s lidmi, kteří látku nezkoušejí poprvé, mají přehled o tom, jaké množství si mohou dovolit, a mají tam kamarády, kteří na ně mohou dát pozor. Když už lidé chtějí něco zkoušet, je vždy lepší, aby s nimi byl někdo střízlivý, kdo pak s nimi může být po intoxikaci a případně jim pomoct dostat se domů. 

Zároveň ale narážíme i na ty, kdo to zkoušejí poprvé – u nich je opatrnost často nižší, protože ještě nevědí, co od toho čekat. Proto je dobré si o návykových látkách nejdřív něco přečíst a tušit, jaké následky mohou mít. Nebo tyto informace nejdřív získat u našeho stánku, kde máme i tabulku rizikových kombinací jednotlivých látek. Nebezpečné může být i kombinování s alkoholem, což je velice rozšířená, běžně užívaná látka, kterou společnost toleruje. 

Je nějaké zlaté pravidlo, které byste lidem doporučil dodržovat, aby měli z party vždy jen dobré vzpomínky?

Zlaté pravidlo je myslet na setting. Pokud se člověk necítí dobře, nestihl se za celý den najíst, je ve stresu, necítí se dobře v daném prostředí nebo na tom zrovna není psychicky moc dobře, není nejlepší nápad umocňovat svoje prožitky nějakými látkami. 

Foto: Archiv Partyharm Reduction