„Na děti z vyloučených lokalit se zapomnělo,“ říkají učitelé. Pro žáky sami sbírají techniku pro online výuku

Obrázek: osmec-small

Základní škola náměstí 28. října v Brně vzdělává především děti ze sociokulturně vyloučených lokalit. Většina z nich nemá doma techniku, skrze kterou by se mohly účastnit online výuky nebo si stahovat výukové materiály. „S kolegy jsme si řekli, že bychom rádi zkusili zajistit techniku sami. A tak jsme oslovili známé a kamarády přes sociální sítě a začali jsme pro naše žáky sbírat zařízení,“ vypráví vyučující Lukáš Severa. Přestože se jim za pouhé tři dny sešlo na patnáct kusů elektroniky, jako jsou počítače, smartphony či tablety, dětí, které by takové zařízení potřebovaly doma, je téměř stovka. 

„Nacházíme se ve stavu, který jsme dosud nezažili. Dětem je znemožněn přístup do školy a i když se s nimi snažíme komunikovat, ten kontakt tam chybí. A pokud nemáme možnost jim učivo nějakým přímým způsobem vysvětlit, tak se nacházíme v opravdu těžké situaci,“ říká pedagog Severa. To potvrzuje také zástupkyně ředitelky školy Elena Varaďová Ostrá, která hovoří až o třech čtvrtinách dětí, které se nemohou připojit k žádné formě online výuky. „Připravujeme pro ně materiály v papírové podobě a děti si pro ně chodí do školy, to ale není úplně ideální. Školy v rámci mimořádné účelové dotace ministerstva školství obdržely nějaké prostředky na pořízení techniky, nicméně ty zdaleka nepokrývají všechny potřeby, které máme. Navíc potřebujeme vybavit i pedagogy pro případnou práci z domova a dálkový přístup. A hlavně to pořád neřeší přístup k internetovému připojení,“ popisuje současná úskalí vzdělávání Varaďová Ostrá. Podle ní s internetovým připojením v současnosti pomáhá Magistrát města Brna i městská část, nicméně k internetu v podobě USB zařízení je nutná odpovídající technika s USB slotem. Proto vyučující po svých známých shánějí vhodná elektronická zařízení.

osmec 2„V kampaních vůči veřejnosti jsme opatrní“

Nabízí se otázka, proč škola neosloví veřejnost a nezkusí tak oslovit mnohem víc potencionálních dárců techniky. „Ve všech kampaních vůči veřejnosti jsme vždycky velmi opatrní, protože vzhledem k tomu, jaké žáky vzděláváme, část veřejnosti nereaguje pozitivně a není to příjemná odezva. Tak jsme to zatím uchopili takto,“ přiznává zástupkyně ředitelky. Podle ní se škola často otevírá veřejnosti v podobě různých akcí, jarmarků a vystoupení. Chtějí dát najevo, že nejsou školou pouze pro děti z vyloučených lokalit, ale školou komunitní a inkluzivní otevřenou všem. I přesto se škola setkává s odsuzováním ze strany některých rodičů, kteří by „své dítě na tuhle školu nikdy nedali“. Pořádat akce pro veřejnost navíc v současnosti není možné.

osmec 1

„Na některé děti systém zapomíná“

Vyučujícím se s opětovným návratem prvních, druhých a přípravných tříd do škol velmi ulevilo. „Tuto skupinu dětí vzdělávat online, když ani nemáme potřebnou techniku, nelze,“ říká Varaďová Ostrá. V rodinách totiž často není nikdo, kdo by žákům s výukou pomohl. A ač se vyučující snaží online výuku či pracovní listy vytvářet jednoduše a návodně, často výsledky neodpovídají tomu, co by žáci měli splňovat. „Tady je vidět, jak je ten systém školství nastaven a že se na určité skupiny žáků zapomíná,“ upozorňuje. Obavy o další vzdělávání svých žáků má také Lukáš Severa: „Dětem může ujet vlak a nám všem se to bude potom velmi těžko dohánět. Moji žáci pocházejí z nevýhodněného prostředí a kvůli tomu se toto zněvýhodnění může dále prohlubovat. To, že přijdou o spoustu hodin výuky, se může negativně projevit v dalším vzdělávání i pak následném získávání práce.“ To, že se na děti z vyloučených lokalit zapomnělo, potvrzuje i další z pedagogů na Základní škole náměstí 28. října, Jakub Vašica: „Stát a ministerstvo školství na děti ze sociálně vyloučených lokalit tak trochu zapomněly. Byli jsme do této situace hozeni stylem ,pomožte si sami'. A tak jsme ze dne na den rozjeli tuto minikampaň, která začala fungovat,“ uvádí. „Moc mě to překvapilo a chci všem moc poděkovat, někteří nám techniku přímo darovali, že už ji ani nechtějí vrátit,“ říká vděčně, stejně jako jeho kolega Lukáš Severa: „Chtěl bych všem poděkovat za to, že držíme spolu,“ uzavírá.

Máte doma funkční počítače nebo notebooky, které už nevyužijete? Můžete je věnovat žákům z brněnské základní školy, aby měli možnost se připojit k ostatním spolužákům v online vyučování a nezůstali pozadu. Kontaktujte školu ZDE.