L‘Oréal ocenil tři české vědkyně. Firma chce snížit nerovnost ve vědě

Obrázek: loreal-unesco-pro-zeny-ve-vede-1

Oxid uhličitý je jedním z plynů, jehož působením vzniká v atmosféře životně důležitý skleníkový efekt. Z důvodu celosvětového spalování fosilních paliv jej ale vzniká nadbytek, což je podle vědeckých výzkumů jednou ze zásadních příčin globálního oteplování. Bezbarvý plyn tvořený jedním atomem uhlíku a dvěma atomy kyslíku přitom může sloužit i jako užitečná surovina. Procesy, při nichž lze oxid uhličitý zachytit a přeměnit na užitečné látky, zkoumá a vylepšuje i česká vědkyně Eva Krupičková Pluhařová. Ta je jednou z trojice vědkyň, které byly oceněny v rámci talentového programu L‘Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Akce se letos konala již po šestnácté.

Dlouhodobým cílem talentového programu L‘Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je pomoci snížit genderovou nerovnost v českých vědeckých oborech. V tomto ohledu se totiž ve srovnání s evropskými zeměmi dlouhodobě ocitáme na posledních příčkách. Z monitorovacích zpráv a statistik vyplývá, že věda u nás zažívá období rozkvětu. Ve výzkumu pracuje stále více osob, každoročně se zvyšuje i počet realizovaných výzkumů. Poměr žen, který je zhruba 27 %, však dlouhodobě stagnuje. Na kariéru mladých vědkyň navíc měla negativní dopad i epidemie koronaviru. 

Obrázek: krupickova-pluharova-fwis2

                                                                                                            Eva Krupičková Pluhařová

Pandemie i předsudky

„Ženy ve vědě se podílejí na zásadních výzkumech po celém světě. Navzdory jejich pozoruhodným objevům však stále globálně podle posledních dat představují pouze třetinu výzkumných pracovníků a jejich práce si zřídka získá uznání, které si zaslouží. Pouze 4 % Nobelových cen za vědu byla kdy udělena ženám a pouze 11 % vedoucích výzkumných pozic zastávají v Evropě ženy,“ shrnuje Brigitte Streller, generální ředitelka společnosti L‘Oréal pro Česko, Slovensko a Maďarsko. „Ženy z oboru často odcházejí kvůli založení rodiny, ale také předsudky mohou ubírat snahu o kariérní růst. Talentový program se snaží vědkyně nejen finančně podpořit, rovněž chce vyzdvihnout jejich dosavadní práci, dodat jim sebevědomí a ukázat, že cesta, kterou se vydaly, byla správnou volbou,“ dodává Streller. Pandemie pak zapříčinila odliv vědkyň z praxe především z důvodu péče o potomky v rámci karantén a distanční výuky. Podle L'Oréal zůstávaly doma s rodinou převážně matky, což mělo za následek i odchody žen z akademické sféry a upnutí se ke kariérám, v jejichž rámci je možná práce z domova.

Obrázek: strizova-fwis1

                                                                                                                                 Zuzana Střížová

L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Do letošního ročníku se přihlásilo 59 žen. Tři vítězky si rozdělí 600 tisíc korun. „Grantové programy dávají vědkyním šanci na posun ve výzkumu, ale také v osobním životě. Talentový program přináší ženám vědkyním další z možností, jak dosáhnout úspěchu a dobrého pocitu z bádání,“ říká předsedkyně poroty Ilona Müllerová. „Aby se neuspokojivý stav změnil, bude potřeba udělat řadu systémových změn, aby se ženám vyplácelo investovat do sebe a svých profesních cílů. Zároveň je potřeba podporovat ženy už v mladém věku, aby následovaly své sny a ambice a přestaly je filtrovat optikou genderových stereotypů,“ dodává s tím, že situaci by zlepšila také změna koncepce mateřské dovolené, kterou by mohli rodiče čerpat oba dle svého uvážení.

Obrázek: chitrova1

                                                                                                              Evgenia Chitrova

Program byl založen v Paříži v roce 1998 a od svého vzniku vyznamenal více než 3 900 žen ze 110 zemí. V České republice ve spolupráci s Akademií věd každoročně oceňuje nadějné vědkyně vybrané odbornou porotou od roku 2006. Ocenění získalo již 44 talentovaných žen, jež si mezi sebou rozdělily částku ve výši necelých 10 milionů korun. Letošními vítězkami jsou Eva Krupičková Pluhařová, Evgenia Chitrova, která zkoumá fyzikální vlastnosti nekonvenčního supravodiče ve formě tenkých vrstev, a odbornice na protinádorovou imunoterapii Zuzana Střížová.