„Ženy nejsou pro armádu vhodné,” uvedla indická vláda. Podle Nejvyššího soudu mají právo na stejné příležitosti

Obrázek: indky-armada-small

Nejvyšší soud Indie potvrdil minulý měsíc deset let starý rozsudek, který říká, že ženy mají právo sloužit v armádě a mají mít také nárok na povýšení, dávky a důchody, stejně jako muži. I přes rozhodnutí dodnes měly ženy možnost se zapojit do armády pouze formou vedlejších úvazků po omezenou dobu. Nemohly tak dosáhnout vyšších pozic ani platů. Důstojnice dlouhodobě vedly kampaň za tuto změnu, vláda však byla doposud proti. Nejvyšší soud nyní ale rozhodl, že přišel čas na změnu.

Ženy se do indických ozbrojených sil začaly zapojovat v roce 1992. Bylo jim umožněno vstoupit do leteckých bojových sil, vojenské policie i k námořnictvu. Výjimkou však stále zůstávají armáda a indické speciální síly. Zde pracovaly jako lékařky, zdravotní sestry, inženýrky, úřednice nebo právničky, nemohly si však zvolit vojenské povolání. Podle údajů z minulého roku tak ženy tvoří pouze tři procenta jedné z největších světových armád. 

Ženy nejsou pro armádu fyziologicky vhodné

Rozhodnutí soudu přišlo poté, co vláda protestovala, že ženy nejsou fyzicky a fyziologicky vhodné k tomu, aby pracovaly v ozbrojených silách v rámci plných úvazků. „Důstojnice se musejí zabývat těhotenstvím, mateřstvím a domácími povinnostmi a nemusí tak být dobře přizpůsobeny životu vojáka v ozbrojených silách," uvedla ústřední vláda, která také argumentovala proti jmenování žen do velících funkcí. „Vedení armády je mužské a převážně vychází z venkovského prostředí, kde převládají konzervativní společenské normy. Vojsko není připravené, aby přijalo velitelky," uvedla.

Diskriminace

Soud však argumenty vlády založené na „diskriminačních genderových stereotypech” jednoznačně odmítl. „Námitky federální vlády týkající se fyziologických omezení a sociálních norem, které omezují příležitosti ženských důstojníků, jsou znepokojující a nemohou být přijaty," uvedla soudkyně při čtení soudního rozhodnutí. „Indická ústava je založena na rovnosti. Popírání příležitostí pro ženy bylo protiústavní. Nyní bude armáda muset stanovit stejné podmínky pro obě pohlaví," dodala. 

„Někteří tvrdí, že ženy obecně nemusejí být schopné zvládnout bojové pozice kvůli požadované fyzické síle, proč ale upírat příležitosti těm, které mohou?” okomentoval rozhodnutí soudu Panag, indický generál v důchodu. „Podle mého názoru práva žen sloužit v ozbrojených silách musejí být rovné mužským, pokud nebudou ohroženy fyzické ani kvalitativní standardy,“ dodal.

Ilustrační foto: Wikipedia