Děti rodičů ve výkonu trestu bývají terčem předsudků i vyloučení. Češi se jim nyní skládají na letní tábor

Obrázek: andelsky-kemp

„Na prázdniny se netěším. Proč taky. Budeme s bráchou zase trčet doma a poflakovat se po sídlišti. Táta je ve vězení. A máma je ráda, když máme co k večeři. A na září se netěším už vůbec. Všichni budou vyprávět, co skvělýho zažili o prázdninách. A já zase nic." Často takto vnímají nadcházející prázdniny děti, které mají jednoho či oba rodiče ve výkonu trestu. Dobrá zpráva je, že společnými silami můžeme těmto dětem prázdniny zpestřit a zajistit jim krásné vzpomínky.

V současné době žije v České republice odhadem asi 30 tisíc dětí, které mají někoho z rodičů ve vězení. Tyto děti, kterým se říká zapomenuté, bývají nejen terčem předsudků a posměchu, ale také sociálního vyloučení, kdy rodina odchodem dospělého do výkonu trestu ztratí nejen nejbližšího člena rodiny, ale také důležitý příjem. Některé rodiny odsouzených proto mnohdy řeší finanční potíže a věci jako například dětský letní tábor jsou nedostupný luxus. Problém bývá také v tom, že děti odsouzeného rodiče si o tom nemohou se svými vrstevníky popovídat, a tak není výjimkou, že tuto skutečnost zamlčují, případně se straní kolektivu. 

Rodiny odsouzených nacházejí významnou podporu u Mezinárodního vězeňského společenství. To aktuálně nabízí 7 programů zaměřených na děti a rodiny vězněných rodičů. Jsou to například kluby v Brně a České Lípě, kde se děti každý týden scházejí k aktivitám i povídání. V Praze pak funguje Dream Academy, kde jsou nadané děti motivovány, aby našly správnou životní cestu. Další pomocí je také projekt Andělský strom, kdy nezisková organizace zajišťuje vánoční dárek pro děti od vězněného rodiče nebo pomůcky do školy na začátku školního roku. Velký úspěch má také projekt Den s dítětem, kdy odsouzení tátové tráví celý den se svými rodinami a dětmi v areálu věznice, společně soutěží, užívají si zábavu i potřebnou blízkost. Mezinárodní vězeňské společenství poskytuje také poradenství a psychologickou podporu jak odsouzeným, tak propuštěným a jejich rodinám. Velmi přínosné jsou i setkání svépomocných skupin, což jsou setkání osob, které se starají a vychovávají děti vězňů. 

Letošní rok mohou „zapomenuté děti“ opět jet na letní tábor určený přímo pro ně. „V letošním roce pořádáme dva turnusy táborů pro celkem 84 dětí vězněných rodičů. Jeden tábor se uskuteční na konci července v Jeseníkách a další na začátku srpna v Krkonoších. Pro děti vězňů je kemp zcela zdarma a je hrazen z finanční podpory dárců. Jejich rodiny by si totiž pobyt nemohly finančně dovolit,“ vysvětluje Jitka Vrbová z Mezinárodního vězeňského společenství a doplňuje, že tábory jsou skvělou příležitostí, jak si užít nejen zábavu a pestrý program, ale také pocit sounáležitosti. Děti totiž stráví týden s dalšími dětmi, které stejně jako ony mají někoho blízkého ve vězení. Mohou si tak o tom popovídat, aniž by se vystavovaly riziku, že se jim ostatní budou posmívat. „Dokonce si pak vyprávějí, za co jejich táta nebo máma sedí. Někdo v tomto bezpečném prostředí o svých trápeních promluví vůbec poprvé,“ dodává Jitka Vrbová. Aby mohly děti odjet na týdenní letní tábor, kde je nikdo nebude odsuzovat za chyby jejich rodičů, potřebují pomoc dárců. Těmi se můžete stát i vy a přispět na darovacím portálu Darujme

Foto: Mezinárodní vězeňské společenství