Dvěma gayům měl vyhrožovat řidič Boltu. Přes 90 procent homofobních útoků v Česku oběti neoznámí

Obrázek: bolt-lgbt-small

Tuzemská společnost platí za tolerantní vůči sexuálním menšinám nejen mezi postkomunistickými zeměmi. Odborníci se shodují, že skutečnost bude ale mnohem pestřejší, protože homofobní útoky oběti často nenahlásí. Zvlášť pokud se jedná „jen“ o urážky a slovní výpady. Cizinec Z. se ale po konfliktu s řidičem přepravní společnosti Bolt v Praze rozhodl postupovat jinak.

Ten horký srpnový večer se Z. se svým přítelem rozhodli jako už tolikrát využít služeb přepravní společnosti Bolt. V Praze právě vrcholil desátý ročník festivalu sexuálních menšin Prague Pride 2020, charakteristická duhová vlajka vlála i na magistrátu a nic nenasvědčovalo tomu, že by s partnerem měli být výjimečně ostražití. Řidiči nevěnovali zvláštní pozornost, dokud nezačal během řízení telefonovat. „Zrovna jsem nabral dva buzeranty, asi budu zvracet,“ pronesl znechuceně přes handsfree do mobilního telefonu. Z obláčku všeobjímající tolerance muži tvrdě dopadli do reality. Rusky hovořící řidič byl nejprve zaskočen, když jej konfrontovali, ale rychle se vzpamatoval a přešel do protiútoku. „Nesnáším buzeranty. Pokud nejste buzeranti, můžete zůstat v autě,“ měl pronést statný muž výhružně. „Nejsme buzeranti, ale lidé,“ odporovali oba muži ze zadních sedaček a dožadovali se, aby zastavil. Když se snažili otevřít dveře vozu, zjistili, že jsou zamčené. „Jestli mi poškodíte auto, zlámu vám ruce,“ vztekal se dál muž, jehož kořeny spíše než na ruské odhadují ještě dále na východ. Pak zastavil a nechal oba muže beze slova vystoupit uprostřed cesty. Tak zní alespoň popis situace podle Z. a jeho partnera, pohled řidiče neznáme, pátrá po něm policie.

„Byli jsme naprosto šokovaní a strašně naštvaní, že se něco takového může stát,“ vzpomíná Z., který se rozhodl, že celý incident nenechá vyšumět. Když chtěl věc oznámit na dispečinku společnosti Bolt, zjistil, že vůz, jenž jim byl přistaven, nesouhlasí s profilem v aplikaci. To není podle jeho zkušeností nic neobvyklého, ale teď bylo zřejmé, že nesrovnalosti zkomplikují identifikaci řidiče. „Šlo mi o to, aby se se mnou setkal někdo z vedení společnosti Bolt a přislíbil nápravu,“ říká Z., který se kvůli své bezpečnosti rozhodl zůstat v anonymitě. Namísto toho se od zástupce společnosti dozvěděl, že řidičovo chování bylo „samozřejmě neakceptovatelné“ a byly mu nabídnuty vouchery na jízdu zdarma. „To bylo absolutně nedostačující. Taková společnost by měla své řidiče připravovat na skutečnost, že se mohou setkat s klienty s různými odlišnostmi včetně odlišné sexuální orientace a proškolit je ve slušné komunikaci s nimi,“ pokračuje Z., který v Česku žije deset let a živí se jako autor obsahu pro webové stránky.

V tom, že není dobré se nechat ukolébat nekonkrétními řečmi manažerů, ho navíc přesvědčily komentáře pod jeho příspěvkem na sociální síti Facebook, kde celý incident popsal. „Začali se mi ozývat další LGBT+ lidé s podobnými zkušenostmi. Nakonec jsem získal pocit, že takové incidenty nejsou v české realitě nic neobvyklého,“ pokračuje Z.

Není to jen na obětech

„Latence útoků proti LGBT+ komunitě je obrovská. Podle našich odhadů se k nám dostane jen asi 1 % z nich, letos nám klienti zatím oznámili 11 útoků,“ vysvětluje Dušan Vaněk z organizace In IUSTITIA pomáhající obětem násilí z nenávisti, na kterou se Z. na doporučení přátel obrátil. Jejich právník jej doprovodil na policii, kde učinil o incidentu s řidičem oficiální výpověď. Společně opět oslovili vedení tuzemské pobočky společnosti Bolt, jenž opět označil celý incident jako politováníhodný, žádné změny ale nepřislíbil.

„Všichni řidiči musí projit testováním, které se skládá z několika částí, včetně toho, jak správně komunikovat s cestujícími. Věříme, že se všemi cestujícími by se mělo komunikovat stejně bez ohledu na jejich sexuální orientaci nebo zemi původu,“ odpověděl jim Roman Sysel, regionální manažer pro střední a východní Evropu. Z dotazování po zpřísnění bezpečnostních podmínek a povědomí o trestní minulosti řidičů ale utekl. „Každý řidič musí mít platný řidičský průkaz, který musí být dle zákona kontrolován Boltem minimálně každých 15 dní. Toto prověřování provádí příslušný úřad, který řidičský průkaz vydal, a to jak z důvodu porušení pravidel řízení, tak trestných činů,“ uvedl manažer Sysel. Poškozený Z. považuje reakci společnosti za nedostačující a má jasnou představu, co by se pro větší bezpečnost všech cestujících mělo podniknout. „Chtěl bych, aby přehodnotili svá bezpečnostní opatření při přijímání řidičů. Aby řidiči měli více tréninku ohledně rozmanitosti potenciálních klientů a citlivé komunikace s nimi, aktualizované informace v profilech řidičů, jako je jejich fotografie, poznávací značky a informace o vozidlech, aby bylo zajištěno, že se falešné účty nebudou nadále v aplikaci zobrazovat,” vyjmenovává.

Přesvědčení, že opatření pro bezpečnost lidí LGBT+ jsou v české společnosti dostatečná a dochází jen k ojedinělým excesům, nesdílí pouze manažer Sysel, ale podle průzkumu z roku 2018, většina tuzemské společnosti. Až 80 % respondentů výzkumu Postoje veřejnosti k LGBT+ si myslí, že gayové a lesby mohou žít v České republice tak, jak chtějí, a 60 % je přesvědčeno, že jim zde nehrozí žádné trestné činy motivované nenávistí. Ve stejném roce ale probíhalo také dotazování mezi téměř 2000 lidmi LGBT+, z něhož vyplynulo, že až dvě třetiny respondentů se setkávají s názorem, že by gayové a lesby neměli dávat svou sexuální orientaci na odiv, ale v soukromí si mohou dělat, co chtějí. A také, že téměř 70 % dotazovaných je přesvědčeno, že lesby, gayové a bisexuální lidé jsou v Česku stále diskriminováni. Z těch, kteří se s diskriminací přímo setkali, ji pouze 1 % vždy (8 % v některých případech) ohlásilo příslušné organizaci nebo úřadu. Zbývajících 91 % se podle výzkumu veřejného ochránce práv Být LGBT+ v Česku diskriminaci neohlásilo nikdy. Z těchto rozdílů mezi výzkumy vyplývá, že česká většinová společnost je spíše přesvědčená o své toleranci, než je sexuálními menšinami jako tolerantní vnímána. „Jako gay nebo LGBT se cítíte v bezpečí a ani na to nepomyslíte, dokud se něco takového nestane. Když k tomu pak dojde, automaticky couvnete. Vím, že v zemích směrem na východ je situace mnohem horší, stačí se podívat, co se děje v Polsku, Rusku, Čečensku nebo na Ukrajině, ale nedopusťme, aby došlo ke zhoršení i zde. Násilí vůči LGBT lidem narůstá, ale nikde o tom není pořádně slyšet,“ uzavírá Z. s nadějí, že společnost Bolt své stanovisko ještě změní. Zároveň apeluje na LGBT lidi, aby se nebáli a diskriminaci hlásili, jen tak se něco změní.

Ilustrační foto: Michelle Adlerová