Přehled článků

Hoaxům o Romech věří čím dál méně mladých Čechů, ukázal výzkum pro HateFree Culture

V červenci minulého roku se agentura Median dotázala téměř dvou tisíc lidí na jejich vztah k menšinám. Zopakovala tak výzkum, který pro HateFree Culture poprvé provedla v roce 2014. Srovnání mimo jiné ukázalo, že nepravdivým zprávám neboli hoaxům o romské menšině u nás věří stále...

Soužití s muslimy Češi hodnotí negativně. Zároveň přiznávají, že o jejich životě v ČR nemají informace

Pokud se 22letá dívka rozhodne zanechat studia na vysoké škole a vdát se, je to její rozhodnutí. Je-li však dívka muslimka, zřejmě ji do toho nutí rodina. Jak česká veřejnost hodnotí stejné situace s aktéry z většinové společnosti i mešin, ukázal výzkum agentury Median pro...

Mladí Češi jsou k Romům vstřícnější, dokud nedojde na bydlení a sociální dávky, ukázal průzkum pro HFC

Po 6 letech HateFree Culture zopakovala průzkum mezi mladými lidmi, aby zjistila, jaký je jejich vztah k menšinám. Agentura Median na vzorku téměř 2000 lidí prostřednictvím experimentálních otázek zkoumala, jak názor na situaci ovlivňuje původ aktérů. Nejvíce se pohled respondentů změnil, jestliže v modelové situaci figurovali Romové...

Exkluzivně: Mladí Češi neměří Romům stejným metrem. Situace se však zlepšuje, odhalil výzkum

Pronajmout rodině byt nebo přiznat matce peněžní dávku pro vícerčata jsou mladí Češi výrazně méně ochotní, pokud jde o Romy. Odhalil to rozsáhlý výzkum zaměřený na přístup lidí do 36 let k menšinám, který v létě pro HateFree Culture uskutečnila agentura Median. Oproti výsledkům z...

Výzkum postojů mladých Čechů k lidským právům a právům ohrožených menšin

Kompletní závěrečná zpráva výzkumu postojů mladých Čechů k lidským právům a právům ohrožených menšin, který pro HateFree Culture realizovala agentura Median ve 3. čtvrtletí roku 2021. Autoři zprávy jsou Mgr. Martina Veverková, Mgr. Monika Kyselá, Mgr. Ivan Cuker....

„Gay gen” neexistuje, potvrdila rozsáhlá studie

Téměř půl milionu prozkoumaných genomů přiblížilo genetický vliv na lidskou sexualitu. Rozsáhlá studie potvrdila, že žádný gen se schopností předurčit lidskou sexuální orientaci neexistuje. Desetiletí genetického výzkumu potvrzují, že téměř každá lidská charakteristika vzniká díky komplexní souhře genů a prostředí. Lidská sexualita není výjimkou. Nina...

Děti v duhových rodinách nestrádají. Naopak, říká nová italská studie

V diskusích o výchově dětí ve stejnopohlavních, takzvaných duhových, rodinách se objevuje řada obav o zdravý vývoj dětí, jejich psychiku a kvalitu života. Studie italské univerzity Sapienza v Římě, která byla nedávno zveřejněna v Žurnálu vývojové a behaviorální pediatrie, však tyto obavy vyvrací. Výzkum zahrnoval...

Co říkají české děti z rodin gayů a leseb? Studie přináší jedenáct z nich

V rodinách gayů a leseb v ČR vyrůstá minimálně 2 000 dětí. Některé se do partnerského vztahu dvou žen či dvou mužů již narodily. Další přišly na svět do rodiny tvořené mužem a ženou, ale jeden z jejich rodičů má partnera nebo partnerku stejného pohlaví...

Téměř čtvrtina mužů považuje očekávání sexu od zaměstnanců za přijatelné, tvrdí mezinárodní průzkum

Nový mezinárodní průzkum veřejného mínění ukázal, že 23 % mužů v zemích napříč světem považuje alespoň v některých případech za přijatelné, aby zaměstnavatel požadoval nebo očekával od svého zaměstnance sex. V téměř třetině zemí světa současně není sexuální obtěžování na pracovišti nelegální. Nina Djukanovićová 30...

Děti trávící kvalitní čas s prarodiči jsou méně náchylné k ageismu, ukázala studie

Výzkumníci z Univerzity v Liege zjistili, že nejdůležitějším faktorem v otázce toho, nakolik jsou děti náchylné k ageismu, je kvalita času stráveného s prarodiči - velmi dobrý a dobrý kontakt znamenal pozitivnější pocity vůči starším lidem obecně. Nina Djukanovićová 20. 2. 2018 ...

Starci na netu: Nejvíce dezinformací šíří senioři, ukázal výzkum

Většina preventivních programů bezpečnosti na internetu dnes cílí především na děti a mládež. Neopomíjet je však třeba i druhou nejvíce ohroženou skupinu - seniory. To vyplývá z výzkumu „Starci na netu”, který v minulém roce mapoval chování na internetu a zaměřil se na skupinu tzv...

Řada mužů se v syrské krizi stala obětí sexuálního násilí, odhalila studie

Nedávná studie UNHCR (Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) poukazuje na to, že znásilňování, pohlavní zneužívání a sexuální mučení syrských mužů a chlapců jak v jejich domovině, tak mimo ni, je navzdory většinovým názorům mnohem rozšířenější, než se čekalo. Nina Djukanovićová 2. 1. 2018 ...

Obědy ve škole zdarma mají vliv na školní docházku a výsledky dětí z chudých poměrů

Podle většiny ředitelů základních a mateřských škol zapojených do aktuálního šetření zvyšují obědy zdarma ve vzdělávacích institucích přímý vliv na docházku dětí z chudých poměrů i na jejich školní výsledky. Ukázala to analýza Nadace OSF, kterou pro ni zpracovala agentura Median. Studie ukázala také velkou...

Analýza: Nenávist na síti - Youtube selhal, policie prověřuje třetinu

V loňském roce byl Evropskou komisí a čtyřmi největšími platformami sociálních médií přijat Kodex chování v boji proti nezákonnému obsahu a online projevům nenávisti (Code of Conduct on countering illegal hate speech online). Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft v rámci něj přijaly několik závazků účinného...

Výzkum: Nové formy lichvy a zadlužení

Velkou pozornost médií i běžné populace přitahují projevy a dopady sociálního vyloučení značné části české populace, přesných dat týkajících se jeho příčin a skutečného stavu však stále není dostatek. V rámci projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti proto byly realizovány dva výzkumy, které...

Výzkum: Migrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel ČR

O životě v sociálně vyloučených lokalitách panuje řada mýtů, přesný a aktualizovaný popis reality však často postrádáme. Jedním ze základních, přesto nepříliš probádaných témat týkajících se sociálního vyloučení, je problematika bydlení, respektive stěhování obyvatel sociálně vyloučených lokalit. V letech 2015 a 2016 v rámci vládního...

Infografika: 10% komentářů o menšinách pochází od 100 uživatelů

Už více jak dva roky sledujeme vývoj diskusí o různých skupinách lidí (Romové, LGBT komunita, muslimové, uprchlíci, židé apod.) na českém internetu. Dlouhodobě sbíraná data ukazují zajímavé zjištění. Aktivita přispěvatelů se vyznačuje velkou mírou nerovnoměrnosti: 100 nejaktivnějších uživatelů vyprodukovalo skoro 10 % a 1...

Analýza Europolu: Změny v modu operandi ISIS

Evropské centrum pro boj proti terorismu (ECTC), které působí v rámci Europolu, vydalo 2. prosince zprávu „Changes in Modus Operandi of IS revisited“ (Změny v modu operandi Islámského státu – nové zpracování, pozn. red.). Zpráva vyhodnocuje hrozbu, kterou Islámský stát představuje pro Evropskou unii...

Analýza: Kamarád muslim? Pro studenty žádný problém

V uplynulém roce jsme se v rámci workshopů setkali s mnoha studenty, se kterými jsme mluvili o nenávisti a nenávistných projevech na internetu. Studenti se aktivně zapojovali, ale nenávistné projevy nevnímali jako něco, co by se jich samých týkalo, jako něco, čemu by měli věnovat...

Analýza: Jak se mluví o Romech na českém internetu

 Romech se na českém internetu mluví převážně stereotypně, hlas samotných Romů ve virtuálním prostoru zaznívá zatím poměrně slabě. Mediální pozornost vůči Romům jako menšině byla sice v letech 2015 a 2016 zastíněna zaměřením na muslimy a uprchlíky, ale emoce jsou zároveň více negativní než...