HFTalk: Martina Veverková

Obrázek: dscf2004

Jak se mladí lidé v ČR staví k menšinám, například Romům, muslimům nebo lidem bez domova? Co si myslí o lidských právech, například o manželství LGBTQ+ menšin? A jak s tím vším souvisí dezinformace a online prostředí? V dalším HateFree Talku si budeme povídat s výzkumnicí agentury Median Martinou Veverkovou, realizátorkou studie postojů mladých lidí mezi 15 a 36 lety k lidským právům a právům ohrožených menšin.

Výzkum byl vypracován pro HateFree Culture a je součástí dlouhodobého sledování postojů české veřejnosti k minoritám. I tentokrát výzkum proběhl na reprezentativním vzorku v populaci, odpovídalo přes 2 tisíce lidí. Ptali jsme se, jestli si mohou oběti násilí za napadení samy, zda by měly mít homosexuální páry nárok na adopciči zda by měly být odškodněny romské ženy sterilizované nedobrovolně.

Výsledky výzkumu si můžete prostudovat ZDE