Závislost se často pojí s nezaměstnaností. Tréninkové zaměstnání vrací lidi do normálního života

Obrázek: 255368646-4295061037287076-1464894110910091106-n

Dětství a dospívání Anety poznamenala závislost jejích rodičů. V osmnácti odešla z domova a pokusila se postavit se na vlastní nohy. Jelikož ale v rodině nezískala znalosti a zkušenosti potřebné k úspěšnému životu ve společnosti, brzy se začaly hromadit problémy. Ty i Aneta začala řešit alkoholem. Stejně jako tisíce Čechů se začala propadat do bludného kruhu závislosti, přišla o práci a stala se dlouhodobě nezaměstnatelnou. Opakovaný neúspěch ji vedl k dalšímu nadužívání alkoholu. Šanci dostala v terénním programu tréninkového zaměstnávání organizace Magdalena. Absolvovala pobyt v terapeutické komunitě a obnovila si sociální návyky v pracovním prostředí. Díky tomu se jí podařilo získat vysněnou práci zahradnice. 

Anetin příběh je fiktivní, inspirován však byl skutečnými příběhy klientů organizace Magdalena, která poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby závislostí. Hlavní roli Anety si v kampani Prací život vracíš zahrála herečka Johanka Krtičková. Cílem kampaně je přiblížit problematiku závislostí v kontextu zaměstnanosti a získat peníze na nabídku tréninkových míst v příštím roce. Jen se závislostí na alkoholu se v Česku potýká jeden a půl milionu lidí. Další statisíce mají nakročeno k závislosti na lécích, měkkých i tvrdých drogách. Až 80 procent klientů, kteří k nám přijdou, je nezaměstnaných, většina z nich je v té době i nezaměstnatelná,” říká tisková mluvčí organizace Šárka Slavíková.

Tréninkové zaměstnávání nabízí Magdalena nezaměstnaným klientům již čtyři roky. Většina lidí se závislostí je ve věku 30 až 40 let, tedy v produktivním věku. Smyslem tréninkových míst je obnovení fungování člověka v pracovním prostředí a stabilizace v rovině osobní, zdravotní i sociální. Jinými slovy obnovení normálního chodu života, který závislost narušuje bez ohledu na to, o jaký její typ se jedná. Účast v programu často vede k radikální životní změně a snížení negativních dopadů na blízké okolí daného člověka, tak i celou společnost,” popisuje Šárka Slavíková.

Nový start

Organizace se soustředí především na klienty, jejichž šance na trhu práce jsou omezené. Jedná se hlavně o lidi, kteří nemají vyšší pracovní kvalifikaci. Od tohoto se odvíjí také jejich pracovní náplň. Lidé zaměstnaní na pozici tréninkových místech dochází do našich zařízení, ve kterých provádí úklidové práce, přípravu distribuovaného materiálu, lepení samolepek na sirky, ořezávání a skládání letáků. Pokud dokáží plnit pracovní povinnosti, tak v doprovodu pracovníka mohou realizovat také aktivity v okolí centra. Uklízíme například okolo vlakového nádraží,” upřesňuje vedoucí terénních programů Jiří Zatřepálek. 

Obrázek: podporujimagdalenu-cz-1

Program zaměstnávání je rozdělen do několika fází, v jejichž průběhu si klient postupně osvojuje pracovní návyky a dovednosti, učí se také práci vyhledat, napsat životopis, projít pohovorem. Pracovní místo pro klienty představuje cestu k lepšímu životu, ke kontaktu s lidmi bez závislostí, ke zlepšení bydlení, vztahů v rodině, omezení braní drog a abstinenci. Během zaměstnávání dochází k vytvoření prostoru pro intimnější a otevřenější komunikaci s klienty, což otevírá cestu k poradenství o léčbě a intenzivnímu individuálnímu plánování. Za tu dobu jsme zjistili, že jsou klienti opravdu otevřenější při práci na zahradě nebo při kompletaci materiálu než klasicky při pobytu v kontaktní místnosti,” doplňuje Zatřepálek s tím, že komplexní pomoc organizace již přinesla nový životní start desítkám lidí.

Cílem kampaně Prací život vracíš je získat finance na mzdy klientů pro pět tréninkových míst. Pokud se podaří cílovou částku vybrat, Nadace OSF přispěje organizaci Magdaléna dalších 127 tisíc korun na provozní náklady programu. Přispět můžete zde.