Vážné potíže se čtením a psaním u dětí odbourává vizuální bílý šum, potvrdila studie

Obrázek: deti-sum-malin

Je známo, že bílý šum pomáhá dětem s ADHD a poruchami pozornosti v lepším řešení kognitivních úkolů. Nyní však byla novou studií prokázána souvislost mezi vizuálním bílým šumem a kognitivními schopnostmi, jako jsou paměť nebo čtení u dětí, které mají obtíže se čtením a psaním.

„Bílý šum, kterému jsme děti vystavili, zvaný také vizuální pixelový šum, lze srovnávat s tím, když dětem nasadíte brýle. Účinek na čtení a pamět byl okamžitý,“ uvedl Göran Söderlund, odborný asistent na univerzitě v Gothenburgu a profesor speciální pedagogiky na Západonorské univerzitě aplikovaných věd. 

Studie, která probíhala na jihu Švédska, se zúčastnilo asi 80 žáků. Děti byly rozděleny do tří skupin: zdatní čtenáři, děti, které mají se čtením problémy, a děti s fonologickými vadami, kterým čtení činí velké potíže. Děti měly za úkol přečíst 12 slov, zatímco byly vystaveny vizuálnímu bílému šumu od nulové po vysokou úroveň. Test také zahrnoval posouzení, kolik slov přečetly správně a kolik si jich následně dokázaly zapamatovat. 

Výsledky ukázaly, že skupina dětí s vážnými potížemi se čtením si při vizuálním bílém šumu vedla mnohem lépe, zvládly přečíst správně více slov a také si jich více zapamatovat. Na zdatné čtenáře a čtenáře s menšími potížemi neměl bílý šum víceméně žádný účinek. „Jde o první doklad toho, jaký vliv má vizuální bílý šum na čtení a paměť,“ říká Göran Söderlund.  


Je přitom zásadní, jaká míra šumu je použita. Söderlund vysvětlil, že pokud na děti působí nízká nebo naopak vysoká úroveň hluku, na jejich schopnosti to nemá vliv. Nejlepších výsledků dosahovaly při působení střední úrovně bílého šumu. Podle něj studie ukazuje, že dětem, které mají problémy se čtením a psaním, lze vlastně velmi snadno pomoci. Profesor se chce výzkumu účinků vizuálního bílého šumu dále věnovat a zjistit, zda dlouhodobé cvičení s tímto typem zvuku a vizualizace může vést k trvalým zlepšením. „Stojí za to, to prozkoumat. Protože výsledky naší studie ukázaly, že se děti zlepšily okamžitě, je důležité pokračovat novou studií, zda toto opatření (pouštění vizuálního bílého šumu, pozn.), které může mít každý ve svém počítači, těmto dětem poskytne skutečně trvalou pomoc,“ uzavírá Göran Söderlund. Studie byla zveřejněna ve vědeckém časopise Brain and Behavior. 

Ilustrační foto: PXHere