Romština byla po staletí potlačována. Mezinárodní den podpoří zanikající jazyky

Obrázek: romstina-2022

Jednadvacátého února oslavíme Mezinárodní den mateřského jazyka. Symbolický svátek připomíná události z roku 1952, kdy bylo v Pákistánu brutálně potlačeno hnutí za bengálský jazyk, a poukazuje na další jazyky, kterým hrozí zánik. Na území Evropy je menšinovým zanikajícím jazykem romština. Podle odhadů zde romštinu používá již jen 4,5 milionu lidí. I v České republice mluvčích ubývá. „Romština byla po staletí potlačována, její užívání trestáno. Ještě po druhé světové válce byly romské děti odebírány z rodin a posílány na převýchovu, kde se komunistický režim vynasnažil, aby děti na svou mateřštinu zapomněly, aby si odvykly ji používat. A i mnohem později nebylo žádnou výjimkou, že děti ve školách a v dalších institucích byly za užívání romštiny trestány,” říká David Tišer, ředitel spolku ARA ART.

Důvodem vymírání jazyka je podle spolku ARA ART letitá marginalizace, jejíž kořeny sahají hluboko do historie. „Za komunistického režimu byla romština systematicky potlačována. Udržování a učení se jazyka tak postupně sláblo. Dnes k jejímu zařazení do školní výuky chybí politická vůle, působí tendence romštinu nevnímat jako svébytný jazyk,” vysvětluje David Tišer. „Obavy z možných problémů, kterým byli mluvčí romštiny vystaveni především ve školách a v dalších veřejných institucích, pomohly odsunout romštinu na samý okraj společenského zájmu. A tak je teď mnoho Romů, kteří romštině sice nějak rozumí, protože ji od mala slýchali všude kolem sebe, ale neumějí ji správně použít,” dodává.

Milena Hübschmannová

I přes systematické potlačování jazyka se již v období minulého režimu objevily snahy o cílenou podporu. Zásadní bylo především úsilí české lingvistky Mileny Hübschmannové, zakladatelky české romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vystudovala hindštinu, urdštinu a bengálštinu a v průběhu života působila v řadě institucí zabývajících se výzkumem a propagací romského jazyka a kultury.

„Byla to právě ona, kdo přiměl Teru Fabiánovou, jednu z nejvýznamnějších romských básnířek, zapsat své hluboké verše, které jen tak mezi řečí pronášela při vaření kávy, na papír. Byla to ona, kdo stál u zrodu mezinárodně úspěšné knihy Eleny Lackové Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. A tak bychom mohli jmenovat téměř donekonečna,” připomněl její snahu v oblasti emancipace Romů absolvent oboru romistiky Lukáš Houdek. Hübschmannová mimo jiné také stála u zrodu časopisu Romano džaniben, jehož byla až do své smrti šéfredaktorkou. V posledních letech života byla členkou týmu Státního pedagogického ústavu v Bratislavě, kde se podílela na přípravě osnov a školení pedagogů pro výuku romského jazyka na Slovensku.

Světový den romského jazyka

ARA ART ve spolupráci s organizací Slovo 21 každoročně organizuje program Světového dne romského jazyka, který připadá na 5. listopadu. V rámci něj probíhají autorská čtení z literárních děl romských autorek a autorů doprovázená debatami a hudbou. „Naším záměrem bylo, aby autoři četli svá díla ve městech, kde dlouhodobě žijí. Tam totiž mohou nejlépe oslovit svou vlastní komunitu a inspirovat lidi, s nimiž sdílejí životní, často i sousedský prostor,“ popisuje Tišer. „Cílená podpora určitě pomůže, ale na prvním místě je osobní uvědomění si významu a důležitosti mateřského jazyka. A toho, pokud mi není předáno rodinnou tradicí, lze bez vzdělání jen těžko dosáhnout,” uzavírá. 

Ilustrační foto: Fotografie z HateFreee fotostánku u příležitosti oslav Mezinárodního dne Romů v Meet Factory v roce 2016