Farmář uvedl před 200 lety v deníku liberálnější názory na homosexualitu, než jaké dodnes panují v desítkách zemí světa

Obrázek: matthew-tomlinson-small

Nález v deníku farmáře z devatenáctého století ukázal, že někteří lidé tehdejší doby měli na homosexualitu modernější názor, než jaký dodnes dominuje v některých zemích. Matthew Tomlinson, farmář ze Západního Yorkshiru v severní Anglii, napsal v lednu 1810, že homosexualita je nejspíš vrozená a že trestání smrtí považuje za nesmyslné a příliš kruté. Matthew Tomlinson byl ovdovělý muž střední třídy, byl sečtělý a zajímal se o světové i místní události. Jeho soukromé deníky pokrývající období mezi lety 1806 a 1839 byly v padesátých letech dvacátého století nalezeny v knihovně ve Wakefieldu. Dnes jsou pro vědce cennou studnicí informací o životě ve městě na počátku devatenáctého století.

Proti trestu smrti

Překvapivý objev zápisků o homosexualitě se náhodně povedl výzkumnému pracovníkovi z Oxfordské univerzity Eamonnovi O'Keeffe, který zkoumal roli britských vojenských hudebníků během napoleonských válek. 14. ledna 1810 Tomlinson, v reakci na zprávy médií o popravě námořního chirurga za sodomii, napsal: „Zdá se mi paradoxní, aby muži, kteří jsou váženými muži, byli takto souzeni jen pro vášeň. Zejména pokud je to v jejich povaze už od dětství (jak jsem o tom informován). Pokud cítí takové sklony již v období života, kdy se mladí chlapci mění v muže, musí to být potom považováno za přirozené nebo za vadu přírody. Zdá se mi kruté trestat tuto vadu smrtí."

Náboženský pohled

Farmář se dále zamýšlí i nad náboženským pohledem na homosexualitu. „Zdá se skutečně podivné, že by všemohoucí Bůh stvořil bytosti s takovou přirozeností nebo takovou vadu v přírodě, a zároveň vydal nařízení, aby lidé, kteří podlehli této své přirozenosti, byli trestáni smrtí,“ píše. Podle televizní stanice CNN lze tento přístup z devatenáctého století považovat za modernější, než jsou současná stanoviska sedmdesáti zemí světa, které dodnes více či méně přísně trestají projevy homosexuality.

Cenný nález

„Na Tomlinsonových úvahách mě fascinuje, že předpovídá některé argumenty, které úspěšně v posledních desetiletích rozvinuli zastánci LGBT rovnoprávnosti a manželských práv,“ okomentoval svůj nález výzkumník Eamonn O'Keeffe. „Deník naznačuje, že v britské společnosti se objevovaly i moderní představy o sexualitě, a to o dost dříve, než se obecně předpokládá," dodal v tiskové zprávě.

Nález ocenili i další historici. „V roce 1810 je neobvyklé najít obyčejného, příležitostného pozorovatele, který vážně zvažuje možnost, že homosexualita je vrozená, a předkládá argumenty pro dekriminalizaci,“ uvedl pro CNN například americký expert na historii LGBT Rictor Norton.

Trest za homosexualitu

V Anglii a Walesu byl trest smrti za sodomii aplikován až do roku 1861, kdy byl nahrazen trestem odnětí svobody. „Média té doby informovala o případech sodomie v jazyce morální paniky posilující sociální stigma intimity stejného pohlaví. Tomlinsonovy spisy ale naznačují, že ne všichni čtenáři nekriticky přijímali homofobní předpoklady, se kterými se setkali v tisku,” dodává O'Keeffe. Homosexualita byla dekriminalizována až v roce 1967. Ve dvanácti zemích je však podle monitorovací skupiny ILGA (https://ilga.org/) stále ze zákona možné uložit za homosexuální jednání trest smrti.

Foto: Repro Youtube