Egypt přijal návrh zákona zakazující dětské sňatky

Obrázek: egyptske-detske-snatky

Egyptský kabinet ministrů schválil návrh zákona, jehož cílem je posílení zákazu manželství nezletilých. V prohlášení kabinet uvádí, že děti nejsou dostatečně psychicky ani fyzicky vyspělé natolik, aby byly schopny nést odpovědnost za rodinu a výchovu dětí. Podle ministrů je uzavírání manželství nezletilých útokem na dětství. A právě toto přimělo egyptské zákonondárce, aby zasáhli a udělali, co mohou, aby těmto škodlivým praktikám zabránili.

Návrh zákona stanovuje, že manželská smlouva, která byla uzavřena pro člověka ve věku nižším než 18 let, nebude moci být schválena. Návrh také vyžaduje, aby úředník, který má na starosti oddávání, informoval státní zastupitelství o každém případu sňatku, v němž je osoba v době jeho uzavření mladší 18 let.

Za porušení zákona by hrozila pokuta od 50 tisíc do 200 tisíc egyptských liber a odnětí svobody v délce minimálně jednoho roku úředníkovi, který by schválil manželskou smlouvu nezletilých. Rodiče, kteří by se takového sňatku účastnili, by byli zbaveni rodičovských práv. Stejně by byl potrestán i kdokoli, kdo by takový sňatek inicioval. Úředník, který nesplní svou povinnost a neohlásí nepovolený sňatek, může být potrestán pokutou do výše 50 tisíc egyptských liber, odnětím svobody na půl roku a odvoláním z funkce. Mladiství do 18 let nenesou žádnou trestněprávní ani občanskoprávní odpovědnost. 

Zákaz nestačí

V Egyptě je od roku 2008 oficiálně stanovena minimální věková hranice 18 let pro uzavření manželství. Ačkoli se míra dětských sňatků snižuje, země se s tímto problémem nadále potýká. Ministři proto přikročili k návrhu zákona, který nejen že sňatky nezletilých zakazuje, ale stanovuje za ně také citelné tresty. Podle UNICEF manželství před dovršením dospělosti negativně ovlivňuje nejen životy dívek, ale i vývoj země, v níž těmito sňatky stoupá porodnost a dívky i jejich děti jsou pro nízký věk vystaveny zdravotním rizikům. 

Dětské sňatky brání školní docházce

Důležitým faktorem, který má značný vliv na to, zda se dívka ještě jako nezletilá vdá, je školní docházka. Jakmile dívka zanechá školy, je velká pravděpodobnost, že se vdá, protože egyptské rodiny často vnímají brzký sňatek jako to nejlepší pro své dcery. Přitom skutečnost, že je dívka vdaná, jí následně brání se dál vzdělávat. Až 63 % dívek, které se v Egyptě vdají před 18. rokem, zanechají školní docházky.

Egyptské rodiny často nahlížejí dětské sňatky jako ekonomickou úlevu pro rodinu, protože o dívku se začne starat místo původní rodiny její manžel. Přitom nejvyšší podíl dětských sňatků přetrvává u rodin střední třídy. Dívky, které se vdají před dosažením oficiální dospělosti, jsou často vystaveny domácímu násilí, bývají izolované od svých původních rodin, přátel i zdrojů pomoci. 

Vysoká porodnost

Nízký věk je významným faktorem také v otázce porodnosti. Čím dříve se dívka vdá, tím více času má na to, aby rodila děti. S tím roste míra porodnosti v zemi, která pak ovlivňuje životy všech.

Egypt v roce 2014 přijal národní strategický plán pro prevenci manželství nezletilých. Cílem tohoto plánu bylo snížit počet dětských sňatků o 50 % během dalších pěti let. Podle sčítání lidu  z roku 2017 je každá 20. dívka ve věku 15 – 17 let vdaná. Panují rozdíly mezi městskými a venkovskými oblastmi, kde je šance, že se dívka vdá před dosažením 18. roku až třikrát vyšší. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že každý rok se nezletilým matkám v Egyptě narodí až půl milionu dětí. 

Osvěta a bezpečné prostředí pro dívky

Egypt kromě návrhu zákona investuje více do vzdělání a vyvíjí tlak na to, aby školy sloužily také jako místo, které dodá dívkám sílu a sebevědomí, a to především v sociálně znevýhodněných oblastech. V zemi proudí investice také do budování středních škol, které by sloužily místním komunitám, do nichž by žáci a žákyně nemuseli dojíždět a v nichž by jak chlapci, tak dívky našli bezpečný prostor a osvětu. Zvláště je potřeba se podle UNICEF zaměřit na vytváření bezpečného prostředí a prostoru pro dívky, které často bývají ve jménu „ochrany“ izolovány od veřejných prostor, jež jsou vnímány jako dívkám „nebezpečné“. Vznik takových bezpečných míst by znamenalo snížení rizika fyzického a sexuálního násilí, kterému čelí na cestě do školských, zdravotnických či komunitních zařízení.