Egypt otevřel první terapeutickou kliniku pro týrané ženy. Další mají následovat

Obrázek: islam-islamic-woman-arabic-headwear-abdulrasheed-480909

Egyptské ministerstvo zdravotnictví letos v dubnu otevřelo v Káhiře první psychoterapeutickou kliniku, která nabídne všestrannou péči obětem domácího násilí. Ženám poskytne nezbytnou lékařskou pomoc v případě poranění, dále psychoterapii a také školení v sebeobraně.

Ahalina Medical Center se tak stala důležitým krokem v boji proti násilí na ženách a v poskytování specializované péče. Během roku 2022 má takových center jen v Káhiře vzniknout přes 20, v dalších letech se mají rozšířit do dalších měst a oblastí. 

Výzkum z roku 2015 ukázal, že až 7,8 milionu žen v Egyptě se stalo oběťmi genderově podmíněného násilí, a to jak ze strany snoubence či manžela, tak cizích mužů ve veřejném prostoru. V otázce genderové rovnosti Egypt stojí podle zprávy z roku 2018 na 116. místě ze 189 zemí. Ač se zvyšuje gramotnost žen (stále je až dvakrát nižší než u mužů) a jejich zapojení do pracovního trhu, stále jsou v zemi značné rozdíly mezi muži a ženami ve prospěch mužů. 

Obrázek: mohp-clinic

Egypt má obrovský problém se sexuálním obtěžováním žen. Řadí se tak na druhé místo ve světovém žebříčku, hůř je na tom už pouze Afghánistán. Výzkum OSN z roku 2013 odhalil, že více než 99,3 % egyptských dívek a žen zažilo nějakou z forem sexuálního obtěžování. Podle stejného výzkumu se 82,6 % Egypťanek necítí v ulicích bezpečně a číslo se ještě o čtyři procenta zvyšuje, jde-li o pocit bezpečí ve veřejné dopravě. 

Obrázek: whatsapp-image-2022-04-18-at-11-30-01-am

V červnu 2014 byl poprvé v historii Egypta přijat zákon kriminalizující sexuální obtěžování. Podle něj každý, kdo se dopustí verbálního, fyzického či psychického obtěžování, třeba i v online prostoru nebo po telefonu, může čelit až pětiletému trestu odnětí svobody a pokutě 50 tisíc liber. Je však potřeba, aby byl tento zákon skutečně vymáhán a obtěžování se skutečně řešilo. V egyptské patriarchální společnosti totiž stále dochází k diskriminaci a porušování ženských práv. 

Úvodní ilustrační foto: Maxpixel, ostatní foto: Egyptské ministerstvo zdravotnictví