„Cítím povinnost vrátit své finance společnosti,“ říká Bill Gates. Věnuje 20 miliard dolarů potřebným

Obrázek: bill-gates-main

V současnosti čtvrtý nejbohatší člověk na světě, zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates, oznámil, že do své nadace vloží 20 miliard dolarů. Zvýší tím její roční výdajové možnosti. Rozhodl se tak poté, co pandemie covid 19 a ruské agrese na Ukrajině přinesly světu „vážné utrpení“.

Ve svém prohlášení uvedl, že kvůli výše zmíněným událostem byl vážně zastaven pokrok v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, ochrany klimatu i rovnosti mužů a žen. Díky neuvěřitelnému hrdinství lidí však zůstává optimistou a věří, že kráčíme vpřed. „Navzdory obrovským globálním krokům zpět v posledních několika letech vidím po celém světě neuvěřitelné hrdinství a oběti a věřím, že pokrok je možný,“ řekl Bill Gates. „Ale velké krize naší doby vyžadují, abychom všichni dělali víc. To je důvod, proč shromažďuji své dary pro Gates Foundation, a pomáhám tak zvýšit vyplácenou částku na 9 miliard dolarů ročně. Doufám, že tím, že budeme věnovat více, dokážeme zmírnit některé z utrpení, kterým lidé právě teď čelí, a pomůžeme naplnit vizi nadace - dát každému člověku šanci žít zdravý a produktivní život.“

Věnovaných 20 miliard dolarů bude využito na prevenci pandemie, vymýcení nemocí a snížení dětských úmrtí pomocí lepší vakcinace; snadnější přístup žen k antikoncepci; vzdělávání prostřednictvím vybavení žáků a studentů počítači nebo na boj proti změnám klimatu, a to zaváděním nových výrobních postupů eliminujících emise. 

Pro jednoho z nejbohatších lidí na světě bude věnování takové částky znamenat pád na pomyslném žebříčku boháčů. „Postoupím dolů a nakonec i zmizím ze seznamu nejbohatších lidí světa. Mám povinnost vrátit své zdroje společnosti způsoby, které budou mít co největší dopad na zlepšení života. Doufám, že se ostatní v podobném postavení a s podobnými privilegii přidají,“ přeje si Gates. 

Nadace Billa a Melindy Gatesových se v rozvojových zemích zaměřuje na zlepšení zdraví lidí a pomáhá jim dostat se z extrémní chudoby. Ve Spojených státech se snaží zajistit, aby všichni lidé – zejména ti s nejomezenějšími prostředky – měli šanci uspět ve škole i v dalším životě.