„Aby mi při zhoršení stavu nehrozil vyhazov." Studenti pomáhají zaměstnancům s psychickými problémy

Obrázek: bipolar

Podle statistik se v průběhu života s duševními problémy setká každý pátý Čech. Psychické onemocnění stejně jako fyzické může ovlivnit pracovní výkon. Řada lidí se proto obává o svých problémech zaměstnavatele informovat nebo situaci řešit, přestože by to obě strany ocenily. Vyvrátit společenské předsudky a pomoci zaměstnavatelům, aby kvůli nim zbytečně nepřicházeli o kvalitní pracovníky, se snaží pětice studentů Katedry multimédií Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci projektu Nejsem blázen.

„Obdržela jsem vytýkací dopis za ničení týmové morálky, jelikož jsem si dovolila brečet a nebýt tak komunikativní jako obvykle. V tomto konkrétním případě jsem se ze strany vedení setkala s nulovou empatií,” svěřila se jedna z respondentek průzkumu projektu Nejsem blázen. „V kolektivu mě měli za flákače a simulanta, posléze se připojili i vedoucí. Bagatelizovali mé problémy a osočovali z toho, že jsou to jen výmysly,” uvedl další. Negativní zkušenost na pracovišti zažila polovina dotazovaných. 

Obrázek: deprese2

Průzkum dále ukázal, že psychické onemocnění ovlivňuje pracovní výkon u čtyř z pěti nemocných. Stejný počet respondentů také v minulosti zažil obavu informovat o svém stavu zaměstnavatele. Šedesát procent dotázaných pak vnímá téma duševního zdraví jako tabu. Všichni oslovení zaměstnavatelé přitom uvedli, že by o psychickém onemocnění podřízeného chtěli být informováni předem. 77 procent z nich je pak ochotno vyjít pracovníkovi maximálně vstříc v rámci zajištění vhodných podmínek na pracovišti, mezi něž patří home office, úprava pracovněprávních vztahů nebo zajištění psychologické péče.

Originální řešení

Studentský průzkum byl proveden na malém vzorku, výsledky tedy nelze považovat za reprezentativní. Lze z nich však vyčíst, že téma duševního zdraví je v oblasti pracovněprávních vztahů aktuální. Studenti stojící za projektem Nejsem blázen navrhují originální řešení v podobě informativních kartiček, které by zájemce o zaměstnání na pohovoru, dle potřeby i při dalších interakcích v zaměstnání, předložil. Kartičky obsahují základní fakta o psychickém onemocnění a odkaz na web, kde zájemci najdou více informací o stavu a potřebách pacientů. Kartičky mají podle autorů zmírnit obavy, odlehčit situaci i zamezit zkresleným představám.

Obrázek: bipolar1

„Přál bych si, aby mi v případě zhoršení zdravotního stavu nehrozil vyhazov,” odpovídá jeden z respondentů průzkumu na otázku, jaké by mělo být ideální chování okolí k nemocnému. Dotázaní dále uvádějí, že by se druzí měli chovat chápavě, ale ne lítostivě, vyjadřovat podporu a respekt místo odsouzení. Do změny současné situace se nyní můžete zapojit i vy. Autoři projektu Nejsem blázen hledají dobrovolníky, kteří by informativní kartičky vyzkoušeli v reálné situaci. Pokud se chcete zapojit, můžete je kontaktovat zde.

Obrázek: nejsem-blazen-1