HFTalk: Karolína Ryvolová

Obrázek: received-940770433134642-w1280

Revenanti, memoáry ale také domácí násilí nebo každodennost sociálně vyloučených lokalit jsou témata, o kterých vyprávějí současní romští autoři. Přesněji autorky, protože ty nad svými mužskými kolegy výrazně převažují. Proč je romská literatura tak výrazně feminizovaná? S jakými žánry romské spisovatelky pracují? Existuje už první domácí fantasy série z klávesnice romské autorky? A proč jste možná o romské literatuře ještě neslyšeli? Na tyto a další otázky odpoví romistka, redaktorka a překladatelka Karolína Ryvolová z nakladatelství romské literatury KHER. Rozhovor vede Kateřina Čopjaková z týmu HateFree Culture.