Židé oslavili v synagoze v Káhiře židovský nový rok. Poprvé po 70 letech

Obrázek: synagoga

Synagoga Vitali Mažár se nachází v egyptské metropoli Káhiře, v části Heliopolis. Dlouhých 70 let byla zavřená. Teprve nedávno byla dokončena její rekonstrukce, a tak v ní Židé mohli po mnoha desetiletích oslavit židovský nový rok, Roš ha-šana.

Letos připadly oslavy židovského nového roku na polovinu září a Židé si po celém světě přáli sladký nový rok ve dnech 15. až 17. září. Jde o jednu z nejvýznamnějších oslav židovského kalendáře. Nový rok připomíná stvoření světa a také otevírá první kalendářní měsíc tišri, jehož prvních deset dní, známých jako dny pokání, vedou ke svátku Jom Kippur. Během Roš ha-šana tráví rodiny část dnes v synagoze a nedílnou součástí oslav je troubení na roh zvaný šofar. Přednáší se z Tóry a lidé ze sebe symbolicky snímají své hříchy vhozením chlebu do vody.

Oslavy se konaly také v káhirské synagoze, která byla v roce 2017, poprvé po 50 letech, zrekonstruována, aby opět sloužila svému účelu. V synagoze byla přítomna Magda Haroun, jež je považována za jednu z posledních Židovek žijících v Egyptě, a také Soraya Bahgat, aktivistka za ženská práva a členka organizace Drop of Milk Association, která se zasazuje o obnovu židovských památek v Egyptě.

Káhira bývala centrem židovského života v Egyptě. V zemi žilo v polovině 20. století na 80 tisíc Židů. Ti Egypt masově opouštěli v 50. letech kvůli arabsko-izraelskému konfliktu, z velké části nuceně. „První vlna židovské emigrace byla po trojstranné agresi v roce 1956. A na začátku šestidenní války v roce 1967 pozatýkali všechny zbylé dospělé židovské muže. Když je pustili po letech z vězení, okamžitě odešli z Egypta. Zůstali jen staří, a tak komunita postupně vymřela,“ uvádí Štěpán Macháček, blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu. Podle Magdy Haroun, vedoucí místní židovské komunity, emigrovala většina egyptských Židů do Evropy, pouhých 17 % odešlo do Izraele. „Nezapomeňte, že z káhirského nádraží jezdil vlak až do Palestiny. Tak si prostě koupili lístek, zajeli si do Jeruzaléma a zase se vrátili domů,“ říká. Pro egyptské Židy, kteří se neměli špatně, nebyl tehdejší Izrael, kde se lidé lopotili v odlehlých kibucech, přitažlivý. Ale i do Evropy, kam jich většina odešla, se stěhovali z donucení.

Egyptské synagogy po odchodu Židů zůstaly opuštěné. Letošní oslavy Roš ha-šana v synagoze Vitali Mažár jsou proto významnou událostí. Magda Haroun se nadále snaží oživovat egyptské židovské dědictví a plánuje pořádat kulturní akce, které by oslavovaly minulost, současnost i budoucnost této komunity.