Muži umírají až čtyřikrát častěji v důsledku sebevraždy. Terapeutka poukázala na problémy, se nimiž se potýkají

Obrázek: yassmin-eldouh-small

Mezinárodní den mužů je každoroční událost, která připomíná úspěchy chlapců a mužů, jejich přínos pro společnost, komunitu a rodinu. Připadá na 19. listopad. Terapeutka Yassmin Eldouh z USA se rozhodla u příležitosti významného dne vytvořit a zveřejnit seznam věcí, se kterými se muži potýkají. Cílem nebylo bagatelizovat problémy žen, ale poukázat na to, že i muži čelí specifickým situacím a problémům. „U mužů je mnohem větší pravděpodobnost, že budou zabiti nebo uvězněni,” uvedla například. 

Seznam se v několika bodech věnuje faktu, že muži umírají celosvětově v důsledku sebevraždy tři a půlkrát častěji než ženy. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že tendence ukončit svůj život byla u mužů vždy vyšší i v naší zemi. V druhé polovině devadesátých let se poměr zvýšil na trojnásobek, od roku 2004 počet sebevražd u mužů dosahuje až čtyřnásobku počtu sebevražd žen.

Tlak společnosti

Yassmin Eldouh uvedla některé z důvodů, které k této neblahé statistice mohou vést. U mužů jsou podle ní méně často diagnostikovány specifické duševní poruchy vnímané jako „ženské problémy“, jako jsou hraniční porucha osobnosti, poruchy příjmu potravy, dysmorfofobická porucha nebo úzkosti. Muži také častěji čelí posttraumatické stresové poruše v důsledku povinné vojenské služby. 

Velmi významným faktorem je i stereotypní role, která zobrazuje muže jako silného a odolného. S tím se ve společnosti pojí i nepochopení, případně výsměch mužským problémům. Podle Eldouh muži čelí mnohem vyššímu tlaku kvůli kariérním a finančním úspěchům, zároveň je méně pravděpodobné, že vyhledají pomoc terapeuta kvůli pocitu studu a hanby.

Deprese jako známka slabosti

Podobně na problematiku nahlíží doktor Raymond Hobbs, lékařský konzultant organizace Modrý kříž Modrý štít v Michiganu. „Myslím, že součástí problému může být machismus," uvedl pro zdravotnický deník Healthline. „Mnoho mužů si nechce přiznat, že mají problém. Stále vnímají depresi jako známku slabosti,“ dodal. Dalším faktorem je i dvakrát vyšší pravděpodobnost závislosti na alkoholu u mužů. Pití může prohloubit psychické problémy a zvýšit impulzivitu chování.

Oběti násilí

Velké stigma se také váže k mužským obětem násilí. „Je mnohem větší pravděpodobnost, že muži budou čelit ignoraci nebo dokonce výsměchu, když se stanou obětí zneužívání, domácího násilí nebo sexuálního napadení,” napsala Eldouh. Dle výzkumů v České republice až desetinu znásilněných osob tvoří právě muži. Většina případů však zůstává nenahlášena. O sexuálním násilí na mužích také kolují různé fámy. Týkají se například toho, že žena muže nemůže znásilnit, že muž si ve skutečnosti znásilnění ženou užívá nebo že sexuální napadení se dějí pouze ve vězení. Znásilnění muži přitom potřebují stejnou pomoc a podporu jako znásilněné ženy či děti.Homofobie


Terapeutka se zaměřila také na problémy, kterým specificky čelí homosexuální a trans muži. Podle ní je právě u této skupiny nejvíce pravděpodobné, že budou šikanováni, ostrakizováni rodinou a přáteli nebo se stanou obětí násilí. Homofobie a stigma kolem intimity a blízkosti mužů však vede obecně i k tomu, že řada mužů není schopná si vytvořit hluboký citový vztah k jiným mužským osobám jako například otci, bratrům nebo synovi. 

yassmin eldouh 1

Eric Owens se synem

Před několika dny například získal na popularitě příběh Erica Owense, který byl šikanován na internetu kvůli fotkám, na kterých objímá svého dospělého syna. „Na tomto příkladu lze pozorovat, jak někteří muži stále věří, že být citově zranitelní a otevření, což je stereotypně vnímáno jako ženský rys, je negativní věc. Potlačované emoce přitom mohou vést k nejrůznějším emocionálním a psychologickým problémům,” uvedl server BoredPanda.