Restorativní justice pomáhá obětem trestných činů vyrovnat se s traumatem

Obrázek: den-obeti

Podpořit oběti a zvýšit povědomí o jejich právech i potřebách – to je smyslem Evropského dne obětí, který připadá na úterý 22. února. Česká veřejnost dostane především příležitost seznámit se s konceptem restorativní justice, který stojí na přesvědčení, že trestný čin nenarušuje jen právní normy, ale především mezilidské vztahy a způsobuje újmu.

Restorativní justice pomáhá vyrovnat se s traumatem

Principy restorativní justice dávají oběti hlas, příležitost sdílet svůj příběh bez odsouzení a s respektem k tomu, co se jí stalo. Člověk, který se stal obětí trestného činu, díky restorativní justici získává důležité odpovědi na své otázky od pachatele a má možnost mluvit o tom, co mu čin v životě způsobil.

Obrázek: film-z-oci-do-oci-2

„Jedním z hlavních impulzů pro rozvoj restorativní justice je snaha pomoci obětem trestných činů s nápravou způsobené újmy, zajištěním jejich práv a potřeb a vytvořením prostoru promluvit o tom, jak se cítí a co prožívají. Den obětí je pro profesionály i veřejnost skvělou příležitostí, jak oběti podpořit a připomenout si, jak je důležité a prospěšné promluvit o svých zkušenostech z očí do očí,“ uvádí Petra Masopust-Šachová, předsedkyně Institutu pro restorativní justici.

Práva a potřeby obětí někdy zůstanou opomenuty

Evropský den obětí má upozornit na to, jak důležité je dát obětem trestných činů prostor promluvit o svých pocitech. Tito lidé mají svá práva a potřeby, které však nejsou vždy během trestního řízení ani po jeho skončení naplněny. 

Tato celoevropská akce vznikla jako oslava Charty obětí kriminality, kterou 22. února 1990 přijalo britské ministerstvo vnitra. Velká Británie v něm jako první v Evropě ukázala maximální respekt k obětem trestných činů. Poprvé byla formulována práva obětí a povinnosti státních orgánů vůči nim. Charta také poskytla informace o všech dostupných formách pomoci. 

Podpořte oběti účastí na programu v žižkovském Atriu

Česká republika se do oslav zapojí programem Den obětí, den objetí v žižkovském Atriu, kde budou od 17 hodin probíhat diskuze, projekce filmu a výstava. Některé akce budou dostupné online. Součástí programu je film Z očí do očí, ve kterém finský režisér John Webster sleduje rodiny obětí hledající smíření tváří v tvář vrahovi. Proběhne také komentovaná prohlídka probíhající výstavy Sváteční umění a performance vystavujících umělkyň připravená právě ke dni obětí. Program nabídne také diskuzní setkání s oběťmi trestných činů, které mají zkušenost s restorativními přístupy, a dalšími zajímavými hosty. 

Obrázek: den-obeti-2022-fb-500x300px-01-1

Ve foyer Atria na Žižkově budou vyvěšeny vzkazy, které oběti píšou jiným obětem a které dávají nahlédnout do toho, co člověk po zkušenosti s trestným činem prožívá. Příklad takového vzkazu: „Přeji, ať je cesta k odpuštění úspěšná, šrámy co nejdříve zahojené a život už jen krásná a poklidně plynoucí plavba na klidné hladině.“ 

Na pořádání akcí spojených s Evropským dnem obětí se podílí Institut pro restorativní justici společně s Probační a mediační službou a Mezinárodním vězeňským společenstvím.

K Evropskému dni obětí se připojí také HateFree Culture zveřejněním audiodokumentu o případu členky svého týmu, která se rozhodla oznámit online útoky na svoji osobu, a namísto pomoci se cestou českou justicí setkala se sekundární viktimizací. Audiodokument vyjde 28. února.

Obrázek: katka-ctverec