Do konce ledna máte vy nebo vaši blízcí šanci zbavit se některých dluhů. Probíhá milostivé léto

Obrázek: d-schody

Ještě několik týdnů mají lidé na to, aby umořili své exekuce za dluhy na nájmu v obecním bytě, na koncesionářských poplatcích nebo za jízdu na černo. Naprosto ojedinělá akce „milostivé léto“ umožňuje zaplatit jen původní dlužnou částku plus 908 Kč za práci exekutora; další poplatky, které dluh vyhnaly mnohdy do astronomických výšin, odpouští. Pro stovky tisíc lidí je to šance opět získat kontrolu nad svým životem, říká Dan Hůle, odborník na dluhovou problematiku z organizace Člověk v tísni.

Milostivé léto ustanovila novela exekučního řádu, kterou Sněmovna schválila v červenci. Proč se toto odlehčení od dluhů jmenuje „léto“, když začalo 28. října?

Jednak je to odkaz k odpouštění dluhů, jak je zmiňováno v Bibli. Navíc se předpokládalo, že novela vstoupí v platnost dřív a toto odlehčení od dluhů spadne na letní měsíce. Jenže projednávání zákona se nakonec vleklo víc než půl druhého roku, protože proti němu byly velmi silné tlaky.

Bude odteď milostivé léto každý rok?

Ne, je to jednorázová amnestie sankcí – dlužník musí zaplatit původní dluh, odpouští se mu ostatní poplatky, o které původní dlužná částka narostla. Jedná se především o relikt minulosti. Řádově miliony exekucí jsou v současnosti vedeny pro dluhy, které by podle dnešních pravidel už nemohly vůbec vzniknout. Jenže v minulých 20 letech u nás neexistovala prakticky žádná regulace poskytování úvěrů a v extrémním měřítku se rozjel byznys s dluhy. 

Spotřebitelské úvěry se podařilo zregulovat až od roku 2017. Do té doby bylo možné někomu půjčit 5000 Kč a po pár letech na něm vymáhat třeba 200 tisíc Kč. To už dnes možné není. Proto považuji za naprosto spravedlivé nabídnout příležitost ke splacení těchto starých dluhů a odpustit ty astronomické, nemravné poplatky, které se s nimi pojí. 

Milostivé léto se netýká úplně všech exekucí. V čem spočívá? 

Původní záměr ze strany KDU-ČSL a jejího poslance Marka Výborného byl, aby se milostivé léto týkalo jak veřejnoprávních, tak soukromoprávních dluhů. Ale u soukromých společností Marek Výborný tvrdě narazil. Nakonec zůstalo jen u veřejnoprávních institucí, jimž stát může odpuštění poplatků snáz nařídit. 

Zároveň se milostivé léto nevztahuje ani na všechny veřejnoprávní dluhy, ale jen na ty, které jsou vymáhané v soudní exekuci. Vedle toho totiž existuje i daňová exekuce, která vymáhá dluhy na daních, nebo správní exekuce – ty pod milostivé léto nespadají. Takže například se nejde tímto způsobem zbavit dluhů u České správy sociálního zabezpečení, pokud člověk třeba neoprávněně čerpal nějaké dávky. Zkrátka ne všechny dluhy jsou milostivým létem řešitelné. 

Co přesně znamená veřejnoprávní dluh?

V zákoně jsou případy těchto dluhů přesně vyjmenovány. Jsou to pohledávky státu, krajů, obcí.  Spadají tam i příspěvkové organizace, akciové společnosti, kde mají veřejnoprávní instituce většinový vlastnický podíl. Takže to jsou třeba dopravní podniky, obvykle vlastněné městy nebo kraji. Patří tam i Česká televize, Český rozhlas – typicky pro dluhy na koncesionářských poplatcích. Musím zákonodárce pochválit, že výčet dluhů, na které se milostivé léto vztahuje, je poměrně široký. 

Ale není tam úplně všechno. Například se lidé často ptají na Českou kancelář pojistitelů – byť je zřízená zákonem, stát v ní nemá vlastnický podíl a z milostivého léta vypadává. Bohužel dluhů tam lidé mají poměrně dost. 

Jakou částku z dluhu mají lidé zaplatit?

Musejí zaplatit dosud nesplacenou dlužnou jistinu – to je ten původní dluh. Zároveň musí zaplatit 908 korun na náklady exekutorovi za ukončení exekuce. Pak by exekutor měl bez návrhu na zastavení exekuci zastavit a osvobodit dlužníka od placení zbylé části dluhu, což jsou většinou náklady právního zastoupení, soudního řízení, úroky apod. Mělo to být i penále, ale bohužel zdravotní pojišťovny, které jsou explicitně uvedeny ve výčtu institucí, pro něž platí milostivé léto, se z celé záležitosti vyvlékly. Především VZP se dlouhodobě snaží razit výklad, že penále je za všech okolností jistinou. To je z logiky věci absurdní, ale milostivé léto končí v lednu a není čas vést soudní spory.

Jaké další změny přinesla novela exekučního řádu?

Za zásadní změnu považuji nová pravidla pro mobiliární exekuce. Cílem tohoto typu exekuce dnes není zabavit dlužníkův majetek a prodat ho, ale hrozbou zabavení majetku a takřka neomezeným vstupováním do domácnosti dlužníka přinutit, aby někde sehnal peníze a začal dobrovolnými splátkami splácet. V praxi to vypadá tak, že dlužník má jednu exekuci, kterou splácí srážkou ze mzdy. Pak ale přijde druhá exekuce a exekutor silný v mobiliárních exekucích si z toho člověka vymáčkne svoji exekuci – dřív, než se splatí ta první. Toto už nebude možné. Pokud dlužník svolí, že mu ze mzdy bude strháváno víc nebo bude platit minimálně 1500 měsíčně, jeho majetek bude chráněný a exekutoři na něj budou stát ve frontě. Další exekutor mu nebude chodit do domácnosti a zastrašovat ho. To je změna, která pozitivně dopadne na seniory a na rodiny s malými dětmi, které trpí, když exekutoři přijdou v devět večer domů a vyvíjejí na rodiče nátlak. 

Novela ale přináší celou řadu pozitivních změn. Od ledna budou zastaveny všechny exekuce pro pohledávku nižší než 1500 Kč, kde tři roky nebylo nic vymoženo a věřitel nezaplatí zálohy na další vedení exekuce. V těchto případech nebude rozdíl, jestli je to veřejnoprávní nebo soukromoprávní pohledávka. Stát třetinu pohledávky věřitelům kompenzuje v daňových slevách, exekutor dostane zase těch 908 Kč. Typicky se jedná o dluhy za jízdu načerno, za místní poplatky apod.

A pak přichází řada procesních změn. Například už budeme moci požádat exekutora, aby nám elektronicky zaslal celý exekuční spis. Dosud to bylo tak, že vám exekutor z druhého konce republiky řekl, ať si přijedete nahlédnout. A vy jste jeli stovky kilometrů, abyste se vůbec dostali k informacím o své exekuci.  

Dnes je 72 % dlužníků ve vícečetných exekucích. Jak taková situace ovlivní život člověka? 

Když máte exekuci a legálně pracujete, nejste motivováni dělat přesčasy, protože cokoli odpracujete navíc, jde na splácení exekuce. Zaměstnavatelé mají zúžený prostor, jak dlužníka motivovat odměnami. A to vůbec nemluvím o šedé ekonomice, kdy dlužník přijde do firmy a řekne, že má exekuci a chce plat na ruku. Pro zaměstnavatele svázaného zákoníkem práce je velmi výhodná pracovní síla, která nemá práva standardního zaměstnance a nemusí za ni platit odvody. Když tomu člověku může dát jen čistou mzdu na ruku, ušetří ohromné peníze. Je to celé soukolí, které do sebe zapadá. 

Vícečetnost exekucí je jedna z nejbolavějších charakteristik našeho systému. Pro člověka, který má tři a více exekucí, není v současné době (kromě milostivého léta) jiná šance než oddlužení. Je tlačen do šedé zóny. Snaží se bydlet někde, kde o něm nebude nikdo vědět, aby exekutor nemohl dohledat jeho adresu. Zároveň bere práci na černo. Tito lidé jsou za ty roky zvyklí na beznaděj a bezvýchodnost. Vychovávají v ní i svoje děti.

V exekučním řízení je údajně 720 tisíc lidí. Proč se do takové situace dostali? Jistě to není jen proto, že si neuměli vše dopředu spočítat.

Když se podíváme na testy PISA a porovnáme matematickou gramotnost školáků v Česku, Německu, Holandsku, Belgii apod., čeští školáci na tom nejsou zdaleka tak špatně, aby to vysvětlovalo, proč jsou tak předluženi. Tím směřuji k tomu, že tvrzení, že problém se má řešit posílením finanční gramotnosti populace, je úplně absurdní. Před rokem 2017 se tady absolutně odmítala regulace, ale někdo si myslel, že je tady potřeba dovzdělat sedm milionů lidí od mládeže po seniory, aby nenaletěli lumpům – lumpům, kteří mají obchodní model postavený jenom na tom, jak někoho napálit. Jsem přesvědčený, že pokud bychom před rokem 2017 přenesli dánské, německé a holandské děti do Česka, začaly by upadat do exekucí úplně stejně jako české děti. Češi nejsou zdegenerovaný národ, jenom jsme si bohužel zvolili politickou reprezentaci, která umožnila zprivatizovat spravedlnost v takové míře, že na to teď spoustu let všichni doplácíme. 

Pokud máte soudní exekuce, zjistěte si, zda se i na vás vztahuje milostivé léto a jak máte postupovat. Vše najdete na webu https://milostiveleto.cz

Pokud nemáte exekuce, ale chtěli byste někomu pomoci umořit jeho dluhy a změnit mu tak život, darujte libovolnou částku. Člověk v tísni najde vhodného dlužníka, jemuž dar opravdu pomůže.