HFTalk: Žaneta Dvořáčková

Obrázek: aneta-dvorackova-foto

Žaneta Dvořáčková je zástupkyně ředitelky Mezinárodní vězeňské společenství, z. s. To pomáhá všem, jichž se dotkl zločin: obětem trestných činů, odsouzeným, propuštěným, jejich rodinám a především jejich dětem.

Žaneta má na starosti projekt Andělský strom, který zajišťuje vánoční dárky dětem odsouzených. Organizuje pro ně také letní tábor Andělský kemp a Andělské kluby. Jak prožívají Vánoce děti, které mají tátu nebo mámu ve vězení? Dostanou vysněné dárky, když rodině vypadl příjem? Uvidí odsouzeného rodiče na Štědrý den? A chodí Ježíšek i do věznice? Rozhovor vede Bohdana Rambousková z týmu HateFree Culture.