HFTalk: David Tišer

Obrázek: david-tiser-main

David Tišer byl svého času jediný Rom v České republice, který obhajoval práva LGBTQ+ Romů. Jiná než většinová sexuální orientace je totiž v tradiční romské kultuře tabu, coming out mnohdy končí exkomunikací z rodiny i komunity. David se proto podílel na založení romské LGBTQ+ poradny Řekni to, která pomáhá nejen Romům a Romkám s odlišnou sexuální orientací či genderovou identitou, ale pracuje i s jejich rodiči.

Poradna působí pod společností ARA ART, kterou David založil v roce 2012. Věnuje se například populární metodě divadla utlačovaných, autorským výstavám romských umělců nebo pořádání pražských oslav Mezinárodního dne Romů. 

Jakým typům diskriminace jsou vystaveni LGBTQ+ Romové a Romky? Pomohla situaci změnit kampaň Udělal jsem hroznou věc? Je těžší patřit k etnické, nebo sexuální menšině? Rozhovor vede Bohdana Rambousková z týmu HateFree Culture.