Hejtomat

V Mostě mají cikáni vstup na koupaliště zadarmo a bílý musí i za malé dítě zaplatit 50 Kč. (bamba)

A jak je to opravdu?

Všichni zaměstnanci Technických služeb města Mostu a.s. a jejich rodinní příslušníci (děti, manžel/ka) mají dle kolektivní smlouvy po předložení zaměstnanecké průkazky s fotografií vstup na Aquadrom zdarma. Každý, včetně těch nejmenších dětí, z tohoto vymezeného okruhu má svou vlastní průkazku opatřenou fotografií, která se každý rok aktualizuje. Tuto průkazku musí, opět každý, předložit při každém vstupu. Bez průkazky není nikdo vpuštěn. Průkazka opravňuje pouze k bezplatnému vstupu. Všechny ostatní služby jsou i pro naše zaměstnance za úhradu. I v Technických službách jsou zaměstnáni občané z romské komunity, což může vyvolávat mylný dojem, že tito Romové mají na Aquadrom bezplatný vstup. Dle našich evidencí činí podíl všech zaměstnanců TSmM a.s. využívajících bezplatný vstup cca 1,5 % z celkové návštěvnosti. Naprostá většina návštěvníků z řad Romů patří tedy do skupiny řádně platících návštěvníků Aquadromu.