Hejtomat

U magistrátu v Ústí nad Labem stály dvě, olepené jako z módního žurnálu, a jedna říká: „Ty, představ si, zkrátili mně sociální dávky. Já jsem brala jenom 40.000!“ A ta druhá ji říká: „Holka, aspoň něco.“ Kolik lidí má k dispozici těch 40 000?"

A jak je to opravdu?

V rámci nepojistných sociálních dávek je možné přiznat a vyplatit více sociálních dávek najednou, jejichž přiznání je závislé buď na příjmové situaci žadatele (např. přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, dávky pomoci v hmotné nouzi), zdravotním stavu žadatele (např. příspěvek na mobilitu, příspěvek na péči), či z jiného důvodu, jako je péče o dítě (rodičovský příspěvek). Tyto důvody se pro přiznání jednotlivých sociálních dávek mohou prolínat a může tak být najednou přiznáno více nepojistných sociálních dávek na základě různých životních situací.

Pro jedince - žadatele, který není společně posuzován s dalšími osobami, je však v podstatě nemožné dosáhnout na sociální dávky v uvedené výši. To je pravděpodobné pouze u vícečlenných rodin, kde se částka příspěvku na živobytí zvyšuje s počtem členů rodiny a do celkové výše vyplacených sociálních dávek jsou zahrnuty jak náklady na základní lidské potřeby a na bydlení, tak např. péče o osobu blízkou, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby.

Aby žena na uvedené dávky dosáhla, musela by s ní sdílet domácnost velmi početná rodina nebo by musela mít například tři děti, které jsou závislé na pomoci jiné osoby ve stupni IV. (dle posudku OSSZ), pak by tyto děti měly nárok na příspěvek na péči ve výši 3 x 19 200 Kč měsíčně, a to bez ohledu na výši příjmu rodiny.

Příklad 1 (jednotlivec)

Bydlí v obci s 60 000 obyvateli a za bydlení platí 7 000 měsíčně. Je nezaměstnaný, bez nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Životní minimum: 3 860 Kč

Čistý příjem: 0 Kč

Příspěvek na bydlení: Rozhodný příjem pro nárok na příspěvek na bydlení: 3 860 Kč (ve výši životního minima) pro výpočet jsou rozhodné normativní náklady ve výši 6 637 Kč

6 637 – (3 860 * 0,30) = 5 479 Kč

Příspěvek na živobytí: 3 860-(0-0,3*0) = 3 860 Kč.

Doplatek na bydlení: 7 000 - 5 479 – (0 + 3 860 - 3 860) = 1 521 Kč

Disponibilní příjem (ten, který domácnost skutečně dostane) domácnosti po úhradě nákladů na bydlení je 3 860 Kč. Pokud bude tato osoba déle jak 6 měsíců pobírat příspěvek na živobytí a nebude nijak aktivní (např. vykonávat veřejnou službu), klesne jí tato disponibilní částka na 2 490 Kč (tj. existenční minimum).

Příklad 2 (rodina)

Rodiče a 2 (zdravé) děti ve věku 2 a 7 let bydlí v obci s 60 000 obyvateli a za bydlení platí 15 000 měsíčně. Matka pobírá rodičovský příspěvek (předtím byla neaktivní), otec nezaměstnaný bez nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Životní minimum: 11 140 Kč (3 550 + 3200 + 1 970 + 2420)

Čistý příjem rodiny: 0 Kč

Příspěvek na dítě: 500+610 = 1 110 Kč

Rodičovský příspěvek: volba ve výši 10 000 Kč

Příspěvek na bydlení: rozhodný příjem pro nárok na příspěvek na bydlení: 11 140 Kč (ve výši životního minima rodiny) a pro výpočet nákladů na bydlení se započtou skutečné náklady na bydlení (tj. 15 000 Kč), protože jsou nižší než normativní náklady ve výši 15 463 Kč

15 000 – (11 140 *0,30) =   11 658 Kč

Příspěvek na živobytí: 11 140 – (11 110 – 11 110*0,3) = 3 363 Kč.

Doplatek na bydlení: 15 000 – 11 658 – (11 110 + 3 363 – 11 140) = 9 Kč (nejmenší možná vyplacená výše může být 50 Kč)

Disponibilní příjem domácnosti (částka, kterou domácnost skutečně dostane) po úhradě nákladů na bydlení je 11 171 Kč.