Hejtomat

Pracující člověk vydělávající 15 000 Kč měsíčně, obdrží starobní důchod vypočtený z této částky. Rom, který celý život nepracoval, obdrží starobní důchod vypočtený z průměrného platu v ČR, a to je 24 000 Kč. (anonym)

A jak je to opravdu?

Romové nejsou při výpočtu starobních důchodů nijak zvýhodňováni ani znevýhodňováni. Platí pro ně stejná pravidla jako pro všechny klienty českého důchodového systému. Pokud tedy člověk sice dosáhne důchodového věku, ale zároveň nesplňuje podmínku dostatečné délky pojištění, nemá na starobní důchod nárok. Zprávy o tom, že dlouhodobě nezaměstnaným je starobní důchod vyměřován z průměrného platu, jsou zcela nepravdivé.

Podmínky nároku na dávky důchodového pojištění, tedy na starobní, invalidní i pozůstalostní důchody, stejně jako pravidla pro jejich výpočet, stanovuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jedním z jeho hlavních principů je, že pro přiznání důchodu musí lidé získat potřebnou dobu pojištění a v souvislosti se starobním důchodem musí rovněž dosáhnout důchodového věku. Doba pojištění se přitom získává především výdělečnou činností, výše samotného důchodu pak zjednodušeně řečeno závisí na tom, jak dlouho a z jak vysokého příjmu je placeno pojistné na důchodové pojištění. Minimální doba pojištění pro získání starobního důchodu při dosažení důchodového věku pojištěnce v roce 2021 činí 35 let včetně náhradních dob pojištění, respektive 30 let, za které bylo zaplaceno pojistné. Ostatní relevantní informace jsou uvedeny na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Každý důchod, tedy i starobní, v českém důchodovém systému se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je stejná pro všechny druhy důchodů (bez ohledu na délku pojištění a výši výdělků) a v současné době se jedná o 3 550 Kč měsíčně.

Procentní výměra starobního důchodu závisí na délce pojištění a výši příjmů, které měl pojištěnec v tzv. rozhodném období před přiznáním důchodu. Rozhodné období pro důchody přiznávané v roce 2021 jsou roky 1986 až 2020.

Člověk, který nikdy nepracoval, nemá nárok na starobní důchod. Hypoteticky by mohl dostat dávky pomoci v hmotné nouzi, ale záleží už na jeho konkrétní situaci. Základní dávka je příspěvek na živobytí a ta může být u dospělé samostatně žijící osoby ve výši životního minima 3 860 Kč.

Aktualizováno v září 2021.