Hejtomat

Pokud v Teplicích spáchá nějaký přestupek Arab, odejde na rozdíl od Čecha bez trestu a dostane navíc letáček s tím, jak se tu má chovat. (Martin)

A jak je to opravdu?

Policie České republiky je apolitickým orgánem bezpečnostní správy státu, která se při své činnosti striktně řídí platnou legislativou. Ta nám také ukládá povinnosti, oprávnění, nebo náplň činnosti a v souvislosti s tím i postup při řešení protiprávního jednání, které je v rozporu s platnými zákonnými normami.

Tak je tomu i v případě řešení porušení legislativy v přestupkové rovině a to jakoukoliv osobou bez ohledu na její etnický původ, rasu, sociální původ, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru, náboženství atd.

Zákon jasně stanoví, jaké sankce může policista uložit v rámci blokového řízení, případně které přestupky je povinen oznámit ke správnímu řízení. Policisté v Teplicích v rámci výkonu služby nepřihlíží při rozhodování o přestupcích k jakékoliv skupině obyvatel rozdílně nebo diskriminačně. Pokud má někdo informaci, že k takovému případu došlo, může se obrátit na nadřízené policistů, případně na Odbor vnitřní kontroly KŘP Ústeckého kraje.