Hejtomat

Korán přikazuje, zabijte nevěřící všude, kde je potkáte. Je to doslovné a neměnné slovo Boží. (Jan P.)

A jak je to opravdu?

Islám nemá větší dispozice k násilí než jiná náboženství: Je-li s násilím spojován, je to způsobeno především zpravodajstvím a médii obecně, neboť prakticky všechny zprávy přicházející ze „světa islámu“ se týkají násilí, neštěstí, tragédií atd.

Náboženskou argumentací se navíc zaštiťují muslimští radikálové, kteří páchají nepředstavitelné zločiny, mj. v Sýrii a Iráku. Muslimové sami často odsuzují násilí, páchané ve jménu náboženství či ospravedlňované náboženskou argumentací, jako nepřijatelné. Mnohdy asi ne dostatečně, neboť o této skutečnosti se málokde a málokdy běžný čtenář dozví. Z muslimského prostředí vzešla dlouhá řada teroristů, to je nesporné. Otázky jejich motivace jsou však mnohem problematičtější a komplexnější, často plynou z politických motivů, či z prostého zoufalství. Tedy, ne každý muslim je terorista. Naopak, většina muslimů terorismus odsuzuje.